Přemýšleli jste někdy, kolik toho může jeden člověk udělat?

Za druhé světové války, v Polsku okupovaném nacisty jedna polská žena stihla zachránit 400 životů. Jmenovala se Irena Sendlerová.

Když nacisté během druhé světové války uzavírali Židy do polských ghett, Irena díky zaměstnání jako sociální pracovnice přicházela do kontaktu s mnoha Židy.

Přes zdrcující tlak tehdejšího válečného a politického prostředí se Sendlerová brzy připojila k Żegotě (Żegota), Radě na pomoc Židům, a začala svou práci používat jako zástěrku k pašování židovských sirotků do bezpečí. Poté, co se dostali z ghetta, Sendlerová zařídila, aby sirotci zůstali s jinými polskými rodinami nebo v klášterech.

Životní situace v ghettu se neustále zhoršovala a stále více Židů bylo posíláno do táborů. Sendlerová a její spolupracovníci začali pašovat také děti ze židovských rodin. Sledovala pravou identitu každého dítěte, než jim zfalšovala doklady, a všechny skutečné záznamy ukryla do sklenice, aby se rodiče mohli jednoho dne sejít se svými dětmi.

Mnoho z těchto rodičů bohužel koncentrační tábory nepřežilo. Ale jejich děti ano, díky Sendlerové.

Úplatný nacista zabránil její popravě

Dva roky před koncem války ji zatklo gestapo, byla odsouzena k popravě, avšak jejím spolupracovníkům se podařilo uplatit jednoho nacistického důstojníka. Ten ji potají propustil a zanesl její jméno do listiny popravených. Od té doby se musela ukrývat po jinou identitou.

Irena Sendlerová
Irena Sendlerová v roce 1944. (Volné dílo)

Nicméně, na konci druhé světové války se Sendlerové a jejím kolegům podařilo zachránit asi 2 500 židovských dětí. Z těchto 2 500 bylo asi 400 dětí zachráněno Sendlerovou samotnou. Po válce se spojila se židovskými organizacemi a předala jim seznamy jmen dětí, které se podařilo zachránit před transportem do vyhlazovacích táborů.

Ačkoli Sendlerová byla jen jedna samotná žena, pro těch 400 dětí musela být zázrak. Pravděpodobnost, že se setkají s touto ženou, která měla nejen prostředky, jak je dostat na svobodu, ale byla i přes své těžké okolnosti ochotná žít podle svého srdce, musela být astronomicky nízká.

Protože Irena Sendlerová byla ochotna držet se pevně svých hodnot – i když by bylo snazší se dívat jinam a nedělat nic – její jediný život dokázal změnit tisíce jiných k lepšímu. Irena Sendlerová se dožila 97 let. Rok před svým úmrtím byla nominována na Nobelovu cenu míru.

V Epoch Times si vážíme historie, moudrosti a hodnot, které zanechali ti, kteří přišli před námi. Tam hledáme pokyny, kdykoli čelíme výzvám.

Chápeme také, že jednoho dne se budoucí generace budou ohlížet za tím, jak dnes prožíváme své životy pro vedení a sílu. Právě tato myšlenka nám dává motivaci zůstat věrní našim zásadám bez ohledu na to, jaké překážky nás mohou potkat.