Generál Dwight David Eisenhower (1890–1969), řečený Ike, byl americký pětihvězdičkový generál, který se stal 34. prezidentem Spojených států amerických.

Během druhé světové války byl vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil v Evropě. Po válce nějakou dobu zastával nejvyšší vojenské funkce v ozbrojených silách USA.

Dwight D. Eisenhower byl vášnivým čtenářem historie

Bývalý prezident ve své monografii At Ease: Stories I Tell to Friends (Pohov: Příběhy, které vyprávím přátelům) vypráví o svých dětských dnech utopených v knihách o Řecku, Římě, Egyptě a Persii. Miloval příběhy o slavných válečnících, králích a filozofech – o „vrcholech a výběžcích“, jak to on sám nazývá.

Když však psal v 60. letech své paměti, už jako starší a moudřejší muž, jeho pohled na historii se změnil. Uvědomil si, že historie není jen o celebritách každé éry, ale o činech milionů a milionů obyčejných lidí. Jsou to jejich činy a rozhodnutí, která udržovala chod historie vpřed po celé věky.

Bitva u Gettysburgu

Frank Haskell
Frank Haskell – voják z americké občanské války. (By The Battle of Gettysburg, by Franklin Aretas Haskell, p.xxiv. Wisconsin History Commission, 1908., PD-US)

Jedním z jeho příkladů byl Frank Haskell – voják z americké občanské války, který koordinoval roztroušený útvar vojáků Unie, jenž čelil početní přesile Konfederace v bitvě u Gettysburgu.

Za patnáct minut se Haskellovi podařilo posílit formaci a zabránit tak klíčovému průlomu vojáků Konfederace.

Haskell jednal pouze ze své dobré vůle, bez příkazů a bez ohledu na pravidla vojenské hierarchie. A tím se zapsal do historie.

Tato víra v sílu každého jednotlivce, který usiluje o dobro, který navíc dále usiluje o dobro i navzdory nepřízni osudu, je jedním z ústředních prvků americké identity.

Koneckonců, Haskell byl jeden člověk, stejně jako Eisenhower. Každý měl svoji roli při utváření americké historie tak, jak ji známe. Americká historie mohla být docela odlišná, kdyby tam nebyl ani jeden z nich.

Neexistuje tedy žádný důvod věřit, že vy a já, kteří jsme také jednotlivci v tapisérii tohoto národa, bychom měli hrát o něco menší roli než oni.

Bitva u Gettysburgu
Bitva u Gettysburgu. (Epoch Times USA)

V Epoch Times chápeme, že jednoho dne se budoucí generace budou ohlížet za tím, jak jsme dnes žili naše životy, abychom získali vedení a sílu – stejně jako se díváme na naši dnešní historii.

Právě tato myšlenka nám dává motivaci zůstat věrní našim zásadám bez ohledu na to, jaké překážky nás mohou potkat.