Generál Dwight David Eisenhower (1890–1969), řečený Ike, byl americký pětihvězdičkový generál, který se stal 34. prezidentem Spojených států amerických.

Během druhé světové války byl vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil v Evropě. Po válce nějakou dobu zastával nejvyšší vojenské funkce v ozbrojených silách USA.

Dwight D. Eisenhower byl vášnivým čtenářem historie

Bývalý prezident ve své monografii At Ease: Stories I Tell to Friends (Pohov: Příběhy, které vyprávím přátelům) vypráví o svých dětských dnech utopených v knihách o Řecku, Římě, Egyptě a Persii. Miloval příběhy o slavných válečnících, králích a filozofech – o „vrcholech a výběžcích“, jak to on sám nazývá.


Když však psal v 60. letech své paměti, už jako starší a moudřejší muž, jeho pohled na historii se změnil. Uvědomil si, že historie není jen o celebritách každé éry, ale o činech milionů a milionů obyčejných lidí. Jsou to jejich činy a rozhodnutí, která udržovala chod historie vpřed po celé věky.

Bitva u Gettysburgu

Frank Haskell
Frank Haskell – voják z americké občanské války. (By The Battle of Gettysburg, by Franklin Aretas Haskell, p.xxiv. Wisconsin History Commission, 1908., PD-US)

Jedním z jeho příkladů byl Frank Haskell – voják z americké občanské války, který koordinoval roztroušený útvar vojáků Unie, jenž čelil početní přesile Konfederace v bitvě u Gettysburgu.

Za patnáct minut se Haskellovi podařilo posílit formaci a zabránit tak klíčovému průlomu vojáků Konfederace.

Haskell jednal pouze ze své dobré vůle, bez příkazů a bez ohledu na pravidla vojenské hierarchie. A tím se zapsal do historie.

Tato víra v sílu každého jednotlivce, který usiluje o dobro, který navíc dále usiluje o dobro i navzdory nepřízni osudu, je jedním z ústředních prvků americké identity.


Knižní tip Epoch Times
Doporučujeme Vám knihu, která odhaluje jak se vliv komunismu rozšířil po celém světě a skrytě či pod různými maskami  působí proti celému lidstvu. Knižní vydání či e-book můžete zakoupit v našem E-shopu.


Koneckonců, Haskell byl jeden člověk, stejně jako Eisenhower. Každý měl svoji roli při utváření americké historie tak, jak ji známe. Americká historie mohla být docela odlišná, kdyby tam nebyl ani jeden z nich.

Neexistuje tedy žádný důvod věřit, že vy a já, kteří jsme také jednotlivci v tapisérii tohoto národa, bychom měli hrát o něco menší roli než oni.

Bitva u Gettysburgu
Bitva u Gettysburgu. (Epoch Times USA)

V Epoch Times chápeme, že jednoho dne se budoucí generace budou ohlížet za tím, jak jsme dnes žili naše životy, abychom získali vedení a sílu – stejně jako se díváme na naši dnešní historii.

Právě tato myšlenka nám dává motivaci zůstat věrní našim zásadám bez ohledu na to, jaké překážky nás mohou potkat.