Daňová Kobra získala další úspěch. Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z přidané hodnoty (DPH). 

Podle závěrů vyšetřování k trestné činnosti docházelo v roce 2013. Obviněné osoby měly zapojit jimi ovládané obchodní společnosti do tzv. „karuselového podvodu“ při obchodech s pohonnými hmotami (motorová nafta a benzín), které dovážely ze Slovenské republiky. V takto uměle vytvořeném řetězci obchodních vztahů měly pořídit a obratem prodat 75 cisternových vlakových souprav pohonných hmot. Odběratelům měly být vystaveny daňové doklady, na kterých byla uvedena DPH, ale tato daň nebyla přiznána a odvedena do státního rozpočtu, zatímco odběratelé pohonných hmot měli na základě vystavených daňových dokladů uplatnit odpočet daně na vstupu.

Mezi osobami měly být nastaveny vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti s vymezenou dělbou úkolů a vymezením úloh.

Jednáním obviněných osob měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 251 milionu korun.

Všechny osoby (fyzické i právnické) jsou obviněny z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „účast na organizované zločinecké skupině“, které měly spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let, kdy horní hranice této trestní sazby se zvyšuje o jednu třetinu (spácháno ve prospěch organizované zločinecké skupiny).

Na trestním řízení se podíleli rovněž příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci Specializovaného finančního úřadu.

„Prioritou Daňové Kobry je ochrana státního rozpočtu, což byl také důvod jejího vzniku (11. dubna 2014, pozn. red.). Po celou dobu svého trvání si udržuje velmi vysokou výkonnost,“ doplňuje plk. Milan Poulíček, generální ředitel Celní správy.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

Podle TZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej, NCOZ SKPV