ČR – Společnost pro zvířata na čtvrtek 24. června 2021 pozvala k tiché připomínce za stovky tisíců – a s drůbeží i milionů – zvířat trpících a utýraných každoročně kvůli lidské amorálnosti a krutosti.

„Stejně jako minulý rok, připomeneme si i letos zvířata, tzv. hospodářská, která jsou oběťmi bezohledného zemědělského byznysu, protizákonného jednání a lidského pokrytectví,“ uvedla Svoboda zvířat.

Statisíce až miliony zvířat jsou ročně exportovány uvnitř EU a do zemí mimo EU. Z unie směřují statisíce ovcí a zejména skotu domácího do zemí na Blízkém východě (především do Turecka a přes Turecko dál…), do severní Afriky, do Ruska a dalších dalekých zemí.

Zvířata nejsou uzpůsobena na přepravu. Jejich přirozeností je život na jednom místě a přemisťování se „po svých“. Během transportů čekají ve vozidlech v zácpách, na hranicích, pro nalodění – hodiny i dny.

Podle vyjádření Ministerstva zemědělství Česká republika vždy podporovala a stále podporuje iniciativy vedoucí ke zlepšení úrovně pohody zvířat v EU, a to s plným vědomím toho, že při přijímání vyšších standardů nejen v oblasti pohody zvířat, ale i jiných závazků v rámci EU je třeba dbát na zachování konkurenceschopnosti vůči ostatním členským státům a třetím zemím.

Situace s přepravou zvířat do vzdálenějších třetích zemí je komplikovaná i s ohledem na zapojení mnoha subjektů v různých členských státech i opatřeními souvisejícími s nákazovou situací, logistikou a zařízením na hraničních přechodech a za nimi. Z rozhodnutí Evropského soudního dvora C-424/13 je zřejmé, že odpovědnost za dodržení stanovených podmínek po celou dobu cesty nese v plné míře dopravce.

„Poblíž instituce zodpovědné za utrpení zvířat – Ministerstva zemědělství – položíme zapálené svíčky za zvířata: oběti krutých transportů a brutálního zacházení v mnoha cílových zemích,“ zní iniciativa ze strany obránců zvířat.

„Je rovněž nesystémové řešit problémy v přepravě zvířat plošným zákazem v okamžiku, kdy nebyly vyčerpány existující kontrolní a regulační mechanismy,“ upozorňuje Ing. Petr Jílek z odboru environmentálního a ekologického zemědělství.

Výzva platí na čtvrtek 24. 6. 2021, od 7:30 do 10:00, poblíž ministerstva zemědělství (Praha 1, blízko metra Florenc). Přesné místo bude sděleno těm, kdo se zaregistrovali.

Petici je možno podepsat zde: stoptransport.cz/petice