V pondělí se v Londýně konalo poslední slyšení „lidového tribunálu“, jenž posuzuje, zda se čínský režim zneužíváním práv Ujgurů a dalších etnických menšin v Sin-ťiangu dopouští genocidy. Verdikt pak má být vynesený v prosinci.

Ujgurskému tribunálu, jenž se konal od 10. do 13. září, předsedal prominentní britský právník Geoffrey Nice. Předchozí kolo slyšení se uskutečnilo v červnu. Vypovídalo v nich několik svědků o mučení, které na nich bylo páchané, a o zneužívání v síti zadržovacích táborů, která se v regionu rozvinula.

Devítičlenný tribunál tvoří právníci, akademici a lidé z obchodních kruhů. Byť nejde o vládní orgán či orgán s pravomocí trestního stíhání, organizátoři doufají, že nezávislé posouzení v případě „shledání vinným“ postrčí mezinárodní komunitu k přijetí kroků vůči Komunistické straně Číny (KS Číny) za její zacházení s Ujgury, z nichž většina je islámského vyznání.

„Rozhodnutí tribunálu nebude mít váhu zákonnou, ale morální,“ sdělil v pondělí expert z řad svědků Andrew Khoo.

Na posledních slyšeních vypovídalo 9 svědků a 28 expertů, včetně Erbakit Otarbay, která vypovídala o fyzickém zneužívání, kterému byla vystavena ona a další „spoluvězeňkyně“ během jejího 98denního zadržování v táboře v Sin-ťiangu

Její výpověď je obdobná jako u mnoha dalších zadržených Ujgurů. Svědectví z první ruky, která získalo The Epoch Times, odhalují pokusy úřadů o zbavení Ujgurů jejich kultury a jazyka způsobem, jak to dělala „Strana“ ČíňanůmTibeťanům během kulturní revoluce. Nutí je vzdát se jejich víry a přísahat oddanost KS Číny coby svému lídrovi. Pokud zadržovaní neuposlechnou, mohou být vystaveni různým formám mučení a trestů.

Představitelé KS Číny tvrdí, že hromadné zatýkání ujgurské populace je součástí opatření na potlačení terorismu, náboženského extrémismu a separatismu v zemi. KS Číny se odvolává na potenciální „ohrožení extremisty“, aby ospravedlnila sledování a zásahy vůči Ujgurům a dalším menšinám v regionu.

Ujguři, kteří mají své příbuzné v táborech, sdělili Epoch Times, že důvody pro zatčení jsou například kontaktování příbuzných v zahraničí, cestování do zahraničí, nechat si narůstat plnovous, účast na náboženských shromážděních.

Dle odhadů je v masových zadržovacích táborech v regionu minimálně milion Ujgurů.

Mezi svědky byla i Gulzire Alwuqanqizi kazašského původu, která vypovídala, jak byla nucena brát tabletky, podrobovat se lékařským prohlídkám, odběru krve a byly jí vpichovány neznámé látky. Od té doby zůstala neplodná.

„Pokaždé, když jsem šla do [nového] tábora, brali mi krev. Nemělo to logiku. Někdy mi krev vzali, někdy ne, anebo ji vzali skupině studentů. Nedávalo to smysl,“ řekla na slyšení panelu. „Jak se odvažují vzít nám naši lidskost a důstojnost?“

Londýnský tribunál je financovaný organizací World Uyghur Congress a dary jednotlivců a je nejnovějším pokusem o postavení KS Číny k zodpovědnosti za její zacházení s Ujgury a dalšími menšinami v Sin-ťiangu.

USA označily politiku Pekingu vůči Ujgurům a dalším za genocidu a zločiny proti lidskosti. Čína obvinění z genocidy a nucených prací v regionu odmítá.

Rozsudek, zda se Čína dopouští genocidy a zločinů proti lidskosti, by měl Ujgurský tribunál dle rádia Free Asia vynést v prosinci.

Překlad původního článku: J. S.