Omezení maloobchodu a služeb

ČR – V souvislosti se šířením wuchanského viru, koronaviru SARS-CoV-2, byla vydána další vládní opatření pro zamezení a eliminování nákazy. S účinností od 1. září mají malé provozovny, služby a knihovny povinnost zajistit na své vnitřní ploše správnou výměnu vzduchu.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví nařizuje) v této souvislosti nařizuje až do odvolání zajistit v těchto provozovnách uvnitř maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup.

PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA, manažer pro legislativu z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), se pro ET vyjádřil takto:

„V uvedeném právním předpisu se jedná pouze o jednu z variant, kterou lze využít. Nemusí tak být využívána výhradně rekuperační jednotka pro výměnu vzduchu, ale lze také použít jiných variant. Ohledně zátěže pro malé a střední podnikatele se to těchto podnikatelských subjektů prakticky nedotkne, neboť v jejich případě je výměna vzduchu realizována prostřednictvím způsobů uvedených v první části uvedeného ustanovení, tedy přirozené větrání nebo vzduchotechnika.“

„Ze strany podnikatelských subjektů nebyl dán žádný podnět pro uvedenou problematiku,“ dodal Mgr. Maule.

To nám potvrdila i provozovatelka cukrárny Romance na jihlavském sídlišti: „S nařízením nejsou žádné potíže, stačí, když máme okna, která lze otevřít.“