V americkém státě Wisconsin probíhal audit prezidentských voleb z roku 2020, po kterých byl za vítěze prohlášen Joe Biden (demokraté) a po nichž se rovněž objevila řada obvinění, soudních sporů a vyšetřování, která zpochybňovala průběh voleb a jejich celkové výsledky.

Rozsáhlý povolební audit probíhal také ve státě Arizona (více zde…) a v menším měřítku také v dalších státech USA, v nichž byl poměr hlasování pro oba kandidáty velice těsný nebo kde byly mezi veřejností silné pochybnosti o průběhu voleb.

Nedávno byly zveřejněny výsledky desetiměsíčního vyšetřování ve státě Wisconsin, kde Joe Biden získal o 21 000 hlasů více než Donald Trump (republikáni).

Zpráva Wisconsinského institutu pro právo a svobodu uvádí, že počet nezákonně odevzdaných hlasů v prezidentských volbách ve Wisconsinu v roce 2020 téměř jistě převýšil počet hlasů, o něž zvítězil Joe Biden.

Dále však uvádí, že během vyšetřování nebyly nalezeny žádné důkazy o rozsáhlých podvodech, které by Bidenovi zajistily vítězství.

Výsledky vyšetřování

Wisconsinský institut pro právo a svobodu (WILL), konzervativní právnická firma zabývající se veřejným zájmem v Milwaukee, zveřejnila výsledky svého desetiměsíčního vyšetřování, které zahrnovalo přezkum 20 000 hlasovacích lístků, zkoumání 29 000 absenčních hlasovacích lístků, podání 460 žádostí o otevření záznamů a kontrolu více než 65 000 dokumentů.

Zpráva (pdf) identifikovala mnoho problematických oblastí voleb, ale zdůraznila, že nezjistila žádné podvody. Uvádí také, že vyšetřovatelé nenalezli důvody k domněnce, že nesprávně vyplněné nebo podané hlasovací lístky, které objevili, byly odevzdány se zlým úmyslem.

„Když velký počet voličů zpochybňuje pravost voleb, je třeba se jejich obavami, ať už jsou oprávněné, nebo ne, zabývat,“ uvádí se ve zprávě.

V této souvislosti autoři zprávy upozorňují na skutečnost, že podle průzkumu Marquette University Law ze srpna 2021 celkem 70 % republikánů a 26 % nezávislých nemá důvěru v to, že „hlasy pro prezidenta byly v loňských volbách řádně odevzdány a spočítány“.

Hlavní závěry zprávy

Mezi hlavní závěry zprávy patří například:

Je „téměř jisté“, že počet hlasů, „které nebyly v souladu s existujícími zákonnými požadavky, přesáhl rozdíl hlasů, který vedl k vítězství Joea Bidena“.

Tento závěr neznamená, že by vítězství kandidáta Joa Bidena zabezpečili neoprávnění voliči, ale že tyto hlasy nebyly podány v souladu se zákonem. Autoři zprávy k tomuto zjištění podotýkají, že „otázky podvodů a nezákonných postupů spolu souvisejí“.

„Nebyly nalezeny žádné důkazy o rozsáhlém podvodu na voličích. Se vší pravděpodobností odevzdalo hlasy pro Joea Bidena více oprávněných voličů než pro Donalda Trumpa.“ Analýza způsobu hlasování a výsledků hlasování v roce 2020 „nedává podnět k závěru o podvodu“.

„Rozsáhlá opomenutí“ řádných volebních postupů však podle vyšetřovatelů „vyvolávají otázky ohledně férovosti procesu voleb a možnosti volebních podvodů, které by kvůli opomenutím nemusely být odhaleny“.

Bezpečnostní slabiny, které by mohly být zneužity, by se měly podle zprávy řešit „rozumnými reformami“, které by mohly omezit potenciální problémy „bez nepřiměřeného zatížení volebního práva“.

Soukromé financování volebních operací, především ze strany neziskové skupiny financované spoluzakladatelem a generálním ředitelem Facebooku Markem Zuckerbergem a jeho manželkou (více zde…), „mělo stranickou zaujatost a dopad“.

Wisconsinská volební komise (WEC) některá zjištění a závěry zprávy institutu WILL zpochybnila. „Certifikace prezidentských voleb v listopadu 2020 byla založena na zákonně odevzdaných hlasech, které byly potvrzeny obecními, okresními a státními osvědčeními o sčítání hlasů a několika soudními rozhodnutími po přezkoumání těchto záležitostí,“ uvedl Riley Vetterkind, pracovník WEC pro vztahy s veřejností.

Podrobnosti šetření

Šetření WILL zjistilo téměř 300 případů, kdy hlasovali nebo se pokoušeli hlasovat neoprávnění voliči, 130 hlasů odevzdali zločinci (osoby s platným trestem za trestný čin), 42 hlasů bylo odevzdáno na jména zemřelých voličů a 129 hlasů od osob s komerčními adresami. Adresy těchto osob byly pošty nebo poštovní centra.

Riley Vetterkind z Wisconsinské volební komise uvedl, že nedávná zpráva legislativního kontrolního úřadu (pdf) o volbách v roce 2020 zjistila pouze osm osob s platným trestem za trestný čin, které mohly ve volbách hlasovat.

Zneužití statusu „s neurčitým omezením“

Zpráva uvádí, že velké množství z téměř 266 000 osob, které odevzdaly hlasovací lístky v nepřítomnosti (takzvané absenční hlasovací lístky) a tvrdily, že jsou „neurčitě omezené“, nemělo na status neurčitě omezených nárok.

Vzhledem k téměř 300% nárůstu počtu absenčních hlasovacích lístků od osob s neurčitým omezením zpráva uvádí, že „je téměř jisté, že mnoho voličů neoprávněně požádalo o status ,neurčitě omezený‘“.

V této souvislosti Nejvyšší soud státu Wisconsin v roce 2020 rozhodl, že strach z onemocnění během pandemie covidu-19 není dostatečným odůvodněním pro uplatnění statusu osoby s omezeným pohybem a získání absenčního volebního lístku pro hlasování v nepřítomnosti. Tyto hlasovací lístky nevyžadovaly průkaz totožnosti s fotografií, zatímco při osobním hlasování se průkaz totožnosti s fotografií vyžaduje.

„Ačkoli nemůžeme vyvozovat žádný zlovolný úmysl těchto voličů, znamená to, že mnoho hlasů bylo odevzdáno bez požadavku na průkaz totožnosti s fotografií,“ uvádí zpráva WILL.

Vyšetřování dále zjistilo, že přibližně 54 259 absenčních hlasovacích lístků od voličů s neurčitým omezením „odevzdaly osoby, které se nikdy v žádných volbách neprokázaly voličským průkazem“.

3 718 hlasovacích lístků bylo odevzdáno z adres, které byly uvedeny na seznamu občanů, kteří se stěhují do jiných států pro rok 2019.

Téměř 7 750 hlasovacích lístků uvádělo informace, které neodpovídaly údajům ve složce Wisconsin Division of Motor Vehicles (DMV – Oddělení motorových vozidel obsahující informace o řidičských průkazech).

Riley Vetterkind uvedl, že v pokynech Wisconsinské volební komise k absenčním hlasovacím lístkům se uvádí: „Status neurčitě omezeného pohybu nesmí být voliči využíván pouze k tomu, aby se vyhnuli požadavku na předložení průkazu totožnosti s fotografií bez ohledu na to, zda jsou neurčitě omezeni v pohybu z důvodu věku, fyzické nemoci, slabosti nebo postižení“.

Chybná vyplnění hlasovacích lístků

Téměř 23 400 voličů, kteří odevzdali hlasovací lístky, neprošlo kontrolou DMV, což znamená, že údaje, které poskytli, neodpovídaly státním záznamům o vozidlech a řidičských průkazech, uvádí se ve zprávě.

Z tohoto počtu téměř 5 000 voličů uvedlo číslo řidičského průkazu, „které v systému DMV neexistuje“, a téměř 16 600 voličů uvedlo jména nebo data narození, která neodpovídala záznamům DMV. „Mezi kontrolami DMV byly neúměrně zastoupeny okresy nakloněné demokratům,“ uvádí se ve zprávě.

Téměř 32 000 wisconsinských voličů bylo evidováno v Národní databázi pro změnu adresy, kterou provozuje americká pošta, přičemž 7 151 z nich se podle šetření WILL přestěhovalo mimo stát.

„Z těchto nezákonně odevzdaných hlasů nebo údržby seznamů voličů zatím nelze vyvodit podvod,“ uvádí se ve zprávě.

„Neexistuje mnoho důkazů, pokud vůbec nějaké, že tito voliči udělali něco úmyslně špatného (v mnoha případech se zdá, že se spoléhali na rady volebních úředníků), a lze dojít k závěru – ať už z hlediska práva, spravedlnosti nebo politického přežití – že by nebylo rozumné jejich hlasovací lístky vyhodit,“ píší autoři zprávy z WILL.

Volební schránky prospěly Bidenovi

Rozsáhlé používání volebních schránek na vhazování hlasovacích lístků ve volbách 2020 je v rozporu s wisconsinským zákonem o správných postupech při sběru volebních lístků, uvádí se ve zprávě. Používání schránek, které během roku 2020 podporovala wisconsinská volební komise (složená z obou politických stran – demokraté, republikáni), „souviselo s nárůstem počtu hlasů pro Joea Bidena o přibližně 20 000, zatímco na hlasování pro Trumpa nemělo žádný významný vliv,“ shrnuje zpráva.

Riley Vetterkind uvedl, že používání hlasovacích schránek ve Wisconsinu předcházelo memorandu WEC na toto téma vydané v srpnu 2020. Podle informační stránky komise k tomuto tématu uvádí (zdroj): „Žádný wisconsinský soud nevyloučil myšlenku zákonného používání schránek pro vhazování hlasovacích lístků ve státě.“

Míra odmítnutí absenčních hlasovacích lístků v roce 2020 byla „podstatně nižší“ než v předchozích prezidentských volbách, uvádí zpráva WILL. Hlasovací lístky mohou být odmítnuty pro chybějící nebo nepřesné údaje.

„Buď se zlepšila schopnost voličů vyvarovat se chyb,“ uvádí se ve zprávě, „nebo, což je pravděpodobnější, volební úředníci záměrně vynaložili úsilí na to, aby hlasovací lístky nebyly odmítány.“

Pokud by byl počet odmítnutých hlasů v roce 2020 podobný jako v roce 2016, rozdíl mezi Bidenem a Trumpem by se snížil o 6 000 hlasů, čímž by se „velmi těsné volby ještě více přiblížily“ k ještě těsnějšímu výsledku.

Průzkum společnosti WILL, který provedli mezi 2 000 voliči ve Wisconsinu využívajícími absenční hlasovací lístky, ukázal jejich následující stranické rozdělení: 72,6 % voličů, kteří vyjádřili stranické preference, se označilo za demokraty a 27,4 % za republikány.

Opravování vadných lístků

Wisconsinské zákony neumožňují místním volebním úředníkům opravovat nebo „napravovat“ hlasovací lístky, které mají vady, chyby nebo chybějící informace. Volební komise státu Wisconsin však místním úředníkům sdělila, že mohou opravovat hlasovací lístky, což byl „nezákonný pokyn“, který vedl k tomu, že se při opravách hlasovacích lístků uplatňovaly nestandardní postupy, uvádí zpráva WILL.

Riley Vetterkind v této souvislosti uvedl, že státní požadavek, aby svědci uvedení na absenčních volebních lístcích uvedli svou adresu, byl v roce 2016 nový a „zákon nedefinuje, co pro tento účel představuje úplnou adresu“.

Skokový nárůst hlasů během volební noci: regulérní

Zpráva se dále věnovala případu náhlého nárůstu hlasů uprostřed volební noci v Milwaukee. Část pozorovatelů tento skokový přírůstek považovala za důkaz podvodu. Vyšetřovací zpráva WILL uvádí, že počet hlasovacích lístků sečtených během volební noci „odpovídá tomu, co bylo hlášeno jako nevyřešené“ (nezapočítané hlasy). Tyto hlasy byly v drtivé většině 85,7 % ve prospěch kandidáta Joea Bidena. „Jednoduše řečeno, nedošlo k žádnému nevysvětlitelnému nárůstu hlasovacích lístků,“ uvádí zpráva WILL.

Stroje Dominion: bez problémů

Vyšetřování neobjevilo žádné důkazy o problémech s hlasovacími stroji. Jurisdikce, které používaly hlasovací zařízení společnosti Dominion, neměly podle zprávy žádný vliv na součet hlasů. V obcích, které používaly stroje Dominion, zvítězil Donald Trump s 57,2 %, což je nárůst oproti předcházejícím volbám v roce 2016. „Naše analýza zjistila, že demokraté si ve skutečnosti vedli hůře, než se očekávalo, v oblastech, které používaly stroje Dominion,“ uvádí zpráva.

Zuckerbergovo financování voleb

Granty udělené obcím ve Wisconsinu neziskovou organizací Center for Tech and Civic Life (CTCL), kterou financuje majitel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chanová, vedly k nárůstu počtu hlasů demokratů v celém státě o přibližně 8 000, odhaduje zpráva.

Pět největších wisconsinských měst – Milwaukee, Madison, Green Bay, Kenosha a Racine – získalo od skupiny CTCL přibližně 8,8 milionu dolarů. V roce 2020 obdrželo volební granty CTCL přibližně 200 obcí v celém státě Wisconsin.

Soukromé financování veřejných voleb bylo kritiky zesměšňováno jako „Zuck Bucks“ (Zuckovy prachy), které měly být součástí snahy zvrátit volby v roce 2020 ve prospěch demokratů. Ne všichni s tímto názorem souhlasí nebo za financováním vidí nějakou formu spiknutí.

„Je to jedna z velkých lží roku 2020 ve Wisconsinu,“ komentoval problematiku Jay Heck, výkonný ředitel neziskové organizace Common Cause ve Wisconsinu, v nedávném podcastovém rozhovoru. Heck řekl, že financování CTCL „nebylo zaměřeno na demokraty“.

„Bylo určeno pro kohokoli, kdo o ně požádal. Je pravda, že pět největších měst ve Wisconsinu, která mají shodou okolností početní převahu demokratů, podalo žádost; ale to samé udělalo 200 dalších obcí ve Wisconsinu. … Mimochodem, peníze dostala každá obec, která o ně požádala, ať už republikánská nebo demokratická,“ řekl Jay Heck.

Parlamentní vyšetřování voleb

Předseda wisconsinského parlamentu Robin Vos (republikáni) uvedl, že vyšetřovací zprávu WILL vítá. „Oceňuji tvrdou práci, kterou WILL vynaložil na přezkoumání voleb v roce 2020 poté, co mnoho obyvatel Wisconsinu vyjádřilo obavy ohledně spravedlnosti našeho volebního procesu,“ uvedl Vos ve svém prohlášení. „Přezkum potvrdil, že existovaly problémy, kterými se zákonodárný sbor může a měl by se zabývat.“

Státní vyšetřování voleb z roku 2020, které schválil předseda parlamentu Robin Vos s podporou republikánských poslanců, se dostává pod stále větší „palbu kritiky“ ze strany demokratů, kteří v něm vidí čistě stranický pokus zpochybnit výsledky voleb v roce 2020 a připravit půdu pro vítězství republikána ve wisconsinských guvernérských volbách v roce 2022 a poté v prezidentských volbách v roce 2024.

Vyšetřování vede bývalý soudce wisconsinského Nejvyššího soudu Michael Gableman, který na něj dostal ze státních financí rozpočet ve výši 676 000 dolarů.

Ve vyšetřování se již objevily první váženější komplikace poté, co Gableman předvolal členy wisconsinské volební komise. Úřad wisconsinského generálního prokurátora Joshe Kaula zažaloval Michaela Gablemana a Robina Vose 21. října u okresního soudu Dane County a žádal zrušení předvolání, která Gableman vydal.

Slyšení o soudním příkazu v této věci je stanoveno na 23. prosince před soudkyní okresního soudu Dane County paní Rhondou Lanfordovou.

Gableman následně podal 2. prosince žalobu u obvodního soudu v okrese Waukesha, v níž se domáhá toho, aby byli starostové měst Madison a Green Bay soudně donuceni dostavit se k výslechu.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.