TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Komentář

Japonské ministerstvo zdravotnictví zaujímá rozumný a etický přístup k očkování proti covidu. Nedávno připojilo k vakcínám varování před zánětem myokardu a dalšími riziky. Potvrdilo také svůj závazek informovat o nepříznivých reakcích, aby bylo možné dokumentovat případné vedlejší účinky.

Japonské ministerstvo zdravotnictví uvádí: „Přestože všem občanům doporučujeme, aby se nechali očkovat vakcínou proti covidu-19, není to povinné. Očkování se bude provádět pouze se souhlasem osoby, která má být očkována, a to po poskytnutí informací.“

Dále uvádí: „Nechte se, prosím, očkovat z vlastního rozhodnutí, s vědomím účinnosti v oblasti prevence infekčních onemocnění i rizika nežádoucích účinků. Bez souhlasu nebude provedeno žádné očkování.“

Nakonec jasně uvádí: „Prosím, nenuťte nikoho na svém pracovišti ani ve svém okolí, aby se nechal očkovat, a nediskriminujte ty, kteří nebyli očkováni.“

Ministerstvo také odkazuje na stránku „Poradenství v oblasti lidských práv“, která obsahuje pokyny pro vyřizování případných stížností, pokud se jednotlivci setkají s diskriminací v souvislosti s očkováním na pracovišti.

Ostatní země by udělaly dobře, kdyby v tomto vyváženém a etickém přístupu následovaly příklad Japonska.

Tato politika náležitým způsobem přenáší odpovědnost za rozhodnutí o zdravotní péči na jednotlivce nebo rodinu.

Můžeme to porovnat s přístupem, který je v podobě povinného očkování uplatňován v mnoha jiných západních zemích. USA mohou posloužit jako případová studie v anatomii lékařského nátlaku prováděného bezejmennou byrokratickou sítí.

Byrokracie je instituce, která nad vámi vykonává obrovskou moc, ale nikdo nemá žádnou odpovědnost. To vede ke známé frustraci, s níž se často setkáváme v malém měřítku na místním úřadě pro motorová vozidla, kdy obíháme v byrokratických kruzích a marně se snažíme vyřešit problémy nebo napravit nekalé praktiky. Zdá se, že žádná konkrétní osoba nám není schopna pomoci s nápravou problémů – a to ani v případě, že nám chce člověk s dobrými úmysly upřímně pomoci.

Zde je ukázka toho, jak se tato dynamika projevuje v souvislosti s donucováním v oblasti očkování ve Spojených státech. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vydává doporučení k očkování. Eticky zásadní rozdíl mezi doporučením a povinností se však okamžitě hroutí, když instituce (např. vládní agentura, podnik, zaměstnavatel, univerzita nebo škola) vyžadují, abyste se nechali očkovat na základě doporučení CDC.

Zkuste zpochybnit racionalitu těchto nařízení, např. u federálního soudu, a instituce vydávající nařízení o povinném očkování jen znovu poukáže na doporučení CDC jako na racionální základ tohoto povinného očkování. Soud obvykle souhlasí a odkazuje na autoritu CDC v oblasti veřejného zdraví. Škola, podnik atd. se tak zříká odpovědnosti za rozhodnutí o povinném nařízení: „Koneckonců se jen řídíme doporučením CDC. Co můžeme dělat?“

CDC se však stejně tak zříká odpovědnosti: „My přece politiku nevytváříme, my jen vydáváme doporučení.“

Výrobce vakcíny je mezitím podle federálních zákonů imunní a osvobozený od veškeré odpovědnosti nebo škody. Nemá smysl se na ně obracet, pokud vás jejich produkt – produkt, o jehož užití jste se svobodně nerozhodli – poškodí.

Nyní se vám z kroužení v kruhu a snahy identifikovat skutečného tvůrce rozhodnutí točí hlava: příslušný orgán není možné určit. Víte, že nad vaším tělem a zdravím někdo vykonává obrovskou moc, ale nelze určit, kdo je za toto rozhodnutí odpovědný ani kdo ručí za výsledek toho všeho.

Zůstáváte tak odkázáni na důsledky rozhodnutí, k němuž se nikdo nehlásí. Jedinou jistotou je, že nešlo o vaše rozhodnutí a že vám nebyla dána možnost volby.

Japonská politika se většině těchto problémů vyhnula právě tím, že odpovědnost za toto rozhodnutí jednoduše přenáší na osobu, která zákrok přijímá, nebo na rodiče v případě dítěte, které není dostatečně staré na to, aby s takovýmto zákrokem souhlasilo.

Mimochodem, tento důraz na volbu a svobodu se do jisté míry odrážel v japonské politice během celé pandemie. Japonská politika byla méně přísná než ve většině zemí, včetně Spojených států.

Převzato z Brownstone Institute.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusejí nutně odrážet názory The Epoch Times. Přeloženo z anglického originálu.