Cítili jste někdy, jak se vám uvolnila ramena, když jste viděli kamaráda, jak si nechává masírovat ramena? Těm z vás, kteří odpověděli ano, blahopřejeme, váš mozek využívá své schopnosti vytvářet „placebo efekt“. Pro ty, kteří řekli ne, nejste sami, ale mozek se naštěstí dá vytrénovat.

Od 19. století se slovo placebo používá pro označení falešné léčby, tedy takové, která neobsahuje žádnou účinnou, fyzikální látku. Možná jste slyšeli o placebu označovaném jako „cukrové pilulky“.

Dnes hrají placeba zásadní roli v lékařských studiích, v nichž je některým účastníkům podávána léčba obsahující účinné složky léku a jiným je podáváno placebo. Tyto typy studií pomáhají vědcům zjistit, které léky jsou účinné a jak jsou účinné. V některých oblastech medicíny však překvapivě placebo samo o sobě přináší pacientům klinické zlepšení.

Jako dva psychologové, kteří se zajímají o to, jak psychické faktory ovlivňují fyzický stav a názory o duševním zdraví, pomáháme našim pacientům uzdravit se z různých hrozeb pro jejich duševní pohodu. Mohl by nám placebo efekt říci něco nového o síle naší mysli a o tom, jak se naše tělo uzdravuje?

Placebo efekt v reálném životě

Vědci dnes definují tyto tzv. placebo efekty jako pozitivní výsledky, které nelze vědecky vysvětlit fyzickými účinky léčby. Výzkum naznačuje, že placebo efekt je způsoben pozitivním očekáváním, vztahem mezi poskytovatelem a pacientem a rituály spojenými s přijímáním lékařské péče.

Deprese, bolest, únava, alergie, syndrom dráždivého tračníku, Parkinsonova choroba a dokonce i osteoartróza kolene jsou jen některé ze stavů, které pozitivně reagují na placebo.

Navzdory jejich účinnosti je používání placeba v americké medicíně stigmatizováno a o jeho používání se jen diskutuje, v běžné lékařské praxi se záměrně používá jen zřídka. Někteří odborníci však na základě nových poznatků o fungování nefarmakologických aspektů péče, bezpečnosti a preferencí pacientů začali doporučovat, aby se placebo uplatňovalo v lékařství více.  

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), organizace, která reguluje, které léky mohou jít na spotřebitelský trh, vyžaduje, aby všechny nové léky byly testovány v randomizovaných kontrolovaných studiích, které prokáží, že jsou lepší než léčba placebem. To je důležitá součást zajištění přístupu veřejnosti ke kvalitním lékům.

Studie však ukázaly, že placebo efekt je tak silný, že mnoho léků nepřináší větší úlevu než placebo léčba. V těchto případech vývojáři léků a výzkumníci někdy považují placebo efekt za nepříjemnost, která maskuje léčebný přínos vyráběného léku, což vytváří podnět pro výrobce léků, aby se snažili placebo odstranit, aby léky prošly testy FDA.

Placeba jsou pro firmy zabývající se vývojem léků takovým problémem, že jedna společnost vyvinula tréninková skripta, která mají pacienty, kteří dostali placebo, odradit od hlášení přínosů.

Léčba deprese

Před pandemií covidu-19 měl diagnózu deprese přibližně 1 z 12 dospělých Američanů. Během pandemie se tento počet zvýšil na 1 ze 3 dospělých. Tento prudký nárůst pomáhá vysvětlit, proč byly v roce 2020 na celém světě použity antidepresiva v hodnotě 26,25 miliardy dolarů.

Podle psychologa a odborníka na placebo Irvinga Kirsche, který se placebo efektem zabývá již desítky let, však velkou část toho, proč antidepresiva pomáhají při zmírňování deprese, tvoří placebo efekt – jinými slovy víra, že lék bude prospěšný.

Deprese není jediným onemocněním, u kterého léčba skutečně funguje na úrovni placeba. Mnoho lékařů s dobrými úmysly nabízí léčbu, která se zdá být účinná na základě toho, že se pacientům uleví. Nedávná studie však uvádí, že podle systému hodnocení mezinárodní neziskové organizace byl pouze 1 z 10 hodnocených léčebných postupů podložen kvalitními důkazy.

Téměř 70 % zkoumaných studií mělo středně kvalitní nebo nekvalitní důkazy a 22 % mělo důkazy velmi nízké kvality. To znamená, že u mnoha pacientů dochází ke zlepšení stavu, přestože nemusí být prokázáno, že by jejich léčba byla lepší než placebo.

Jak placebo funguje?

Síla placeba spočívá v síle mysli a schopnosti člověka ji využít. Pokud pacienta bolí hlava z napětí a jeho důvěryhodný lékař mu podá lék, o kterém je přesvědčen, že ho vyléčí, očekávaná úleva pravděpodobně sníží jeho stres. A protože stres je spouštěčem tenzních bolestí hlavy, kouzlo placebo reakce už není tak záhadné.

Nyní řekněme, že lékař dá pacientovi drahou značkovou pilulku, kterou má užívat několikrát denně. Studie ukázaly, že je ještě pravděpodobnější, že se bude cítit lépe, protože všechny tyto prvky nenápadně poukazují na to, že musí jít o dobrou léčbu.

Krása placeba spočívá mimo jiné v tom, že aktivuje existující léčebné systémy mysli a těla. Prvky těla, o nichž se dříve myslelo, že je člověk nemůže ovlivnit, jsou nyní známé jako modifikovatelné. Legendárním příkladem jsou tibetští mniši, kteří meditací vytvořili dostatek tělesného tepla, aby při 4 stupních Celsia vysušili mokré prostěradlo, které jim výzkumníci omotali kolem holého těla.

Z práce kardiologa Herberta Bensona, který pozoroval, jak tito mniši a další odborníci ovládají automatické tělesné procesy, se vyvinul obor zvaný mind-body medicine. V medicíně je dobře známo, že mnoho nemocí se zhoršuje v důsledku automatických změn, k nimž v těle dochází při stresu. Pokud placebo snižuje stres, může vědecky vysvětlitelným způsobem zmírnit i určité příznaky.

Placebo funguje rovněž tak, že vytváří očekávání a podmíněné reakce. Většina lidí zná pavlovovské podmiňování. Před podáním masa psům se zazvoní na zvonek, který u nich vyvolá sliny. Nakonec je zvuk zvonku přiměje slintat, i když žádné maso nedostanou. Nedávná studie z Harvard Medical School úspěšně použila stejný princip podmiňování, aby pomohla pacientům užívat méně opioidních léků na bolest po operaci páteře.

Kromě toho četné studie se zobrazováním aktivity mozku prokazují, že v mozku dochází ke změnám v reakci na úspěšnou placebo léčbu bolesti. To je vzhledem k pokračující epidemii opioidů a potřebě účinných nástrojů pro léčbu bolesti vynikající zpráva. Existují dokonce důkazy, že jedinci, kteří pozitivně reagují na placebo, vykazují zvýšenou aktivitu v oblastech mozku, které uvolňují přirozeně se vyskytující opioidy.

A nově se objevující výzkumy ukazují, že i když lidé vědí, že dostávají placebo, i neaktivní léčba má stejné účinky na mozek a hlásí míru zlepšení.

Placebo je netoxické a univerzálně použitelné

Kromě stále rostoucího počtu důkazů o jeho účinnosti nabízí placebo řadu výhod. Nemá žádné vedlejší účinky. Jsou levná. Nejsou návyková. Poskytují naději v případech, kdy nemusí být k dispozici konkrétní chemicky účinná léčba. Mobilizují vlastní schopnost člověka léčit se prostřednictvím mnoha cest, včetně těch, které jsou studovány v oblasti psychoneuroimunologie. Ta se zabývá studiem vztahů mezi imunitním systémem, hormony a nervovým systémem.

Definujeme-li placebo jako akt nastolení pozitivních očekávání a poskytnutí naděje prostřednictvím psychosociálních interakcí, je zřejmé, že placebo může posílit tradiční lékařskou léčbu.

Využití placeba k etické pomoci lidem

Placebo efekt je považován za natolik silný, že Americká lékařská asociace považuje za etické používat placebo k posílení léčby samostatně nebo spolu se standardní lékařskou léčbou, pokud s tím pacient souhlasí.

Klinicky lékaři využívají principy placeba jemnějším způsobem, než je tomu ve výzkumných studiích. Studie z roku 2013 z Velké Británie zjistila, že 97 % lékařů v průzkumu přiznalo, že během své kariéry použilo nějakou formu placeba. Může se jednat o tak jednoduchý způsob, jako je vyjádření silné víry v pravděpodobnost, že se pacient bude cítit lépe po jakékoli léčbě, kterou lékař předepíše, i když samotná léčba není chemicky silná.

V současné době dokonce existuje mezinárodní Společnost pro mezioborové placebo studie. Ta sepsala konsenzuální prohlášení o používání placeba v medicíně a doporučení, jak o tom s pacienty hovořit, V minulosti se pacienti, kteří se díky placebo efektu zlepšili, mohli cítit trapně, jako by jejich onemocnění nebylo skutečné.

S rostoucím přijetím a propagací placebo efektu ze strany lékařů si však můžeme představit dobu, kdy budou pacienti i lékaři hrdí na to, že umí využít placebo reakci.

Elissa H. Pattersonová je klinickou docentkou psychiatrie a neurologie na Michiganské univerzitě a Hans Schroder je klinickým docentem psychiatrie na Michiganské univerzitě. Tento článek byl poprvé publikován na serveru The Conversation. Všechny zdrojové odkazy naleznete v originále článku (v angličtině).Překlad z německé verze.