Podle nové zprávy americké společnosti Zimperium, která se zabývá mobilní bezpečností, vedou škodlivé subjekty „stále sofistikovanější“ útoky na uživatele chytrých telefonů a aplikací.

Podle její zprávy Global Mobile Threat Report 2022 bylo v průběhu roku 2021 v mobilních zařízeních nalezeno přibližně 30 % „zero-day“ zranitelností. Zero-day zranitelnost je zjištěná programátorská chyba v systému, která dosud nebyla opravena.

Společnost Zimperium také zjistila 466procentní nárůst aktivních útoků na tyto slabiny a zároveň zjistila, že 75 procent phishingových webových stránek se zaměřuje na mobilní zařízení.

Co se týče malwaru, skupina loni odhalila 2 034 217 vzorků tohoto škodlivého softwaru a zjistila, že bylo zasaženo 10 milionů zařízení ve 214 zemích. Některé malwarové programy se znovu objevují v pokročilejších formách.

Například špionážní program Pegasus, který byl zjištěn v roce 2016, se znovu objevil v roce 2021 a zaměřoval se na zero-day zranitelnosti v zařízeních se systémem iOS. Zasáhl 50 tisíc osob včetně novinářů, aktivistů a politiků. Kromě toho se v roce 2021 znovu objevil trojský program Joker, který vznikl v roce 2017 a cílil na zařízení se systémem Android.

„Chytré telefony hrají v našem osobním i profesním životě stále větší roli. Bohužel se přitom tato zařízení stávají terčem zvýšené pozornosti kyber-zločinců. Nekalé subjekty vedou stále sofistikovanější útoky, které se zaměřují na mobilní zařízení a aplikace, a stále více investují do zdokonalování svých technik a taktik,“ uvedl v tiskové zprávě Richard Melick, ředitel produktové strategie společnosti Zimperium.

Melick také poznamenal, že mobilní prostředí se co do rozsahu a složitosti rozrůstá a pravidelně se objevují nové aplikace a funkce. S tím, jak se mobilní zařízení a jejich zabezpečení neustále mění, i zločinci se rychle přizpůsobují.

Kybernetická bezpečnost se stala všudypřítomnějším problémem, jelikož svět je stále propojenější a s přibývajícími hrozbami stoupají také náklady firem na monitorování těchto hrozeb a ochranu před nimi.

Únorová zpráva z Austrálie zjistila, že průměrné náklady na pojištění kryjící narušení kybernetické bezpečnosti se v Austrálii mezi lety 2020 až 2021 vyšplhaly o 113 %.

„Ransomware (výkupné pro kybernetické zločince) je a bude i nadále pohromou pro organizace i pojišťovny, a to napříč všemi odvětvími a segmenty – stejně náročné je to jak pro malé a střední podniky, jakož i pro velké korporace a sektor veřejné správy,“ uvádí zpráva analytické společnosti AON.

Zdroj.