1. Letecký snímek Pernštejnu. (LESENSKY, s. r. o.)

2.

3.

Detaily, jaké na běžných mapách nenajdete

„Pravidelné letecké snímkování naší země ukazuje, jak se v průběhu času mění tuzemská krajina i města a obce. Ve ´standardním´ rozlišení 12,5 centimetru na pixel jsou vidět úbytky lesů, nové dopravní stavby i nápisy v krajině. Mnohem více detailů – určených zejména pro zástupce státní správy a další odborníky – pak ukazují snímky ve dvaapůlkrát vyšším rozlišení,“ sděluje brněnská společnost TopGis .

Jak se liší letecké snímky podle rozlišení

Stejná místa vypadají na snímcích v rozlišení 12,5 a 5 centimetrů na pixel. Společnost TopGis pravidelně pořizuje snímky České republiky za pomoci dvojice letadel Cessna 404 a Partenavia P68. V loňském roce společnost dokončila již třetí kolo snímkování celé země, letos plánuje začít čtvrté. Snímky jsou pravidelně přidávány na portál Chytremapy.cz nebo jako ortofoto do Mapy.cz

„Standardní snímkování Česka provádíme v rozlišení 12,5 centimetru na pixel. Pro obyvatele měst, ale i lidi z jiných částí republiky to může být zajímavý ukazatel toho, jak se daří naplňovat různé investiční akce a plány či jak se mění charakter krajiny. Na snímcích jsou ale vidět třeba i nápisy v krajině,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Snímky v mimovegetačním období odhalují více detailů

Vedle „běžného“ rozlišení však nejmodernější kamery v letadlech umějí pořídit i snímky detailnější, jejichž rozlišení je 5 centimetrů na pixel. Ty jsou určené zejména pro odborníky například z oblasti dopravní infrastruktury či státní správy a pořizují se zejména v mimovegetačních obdobích, aby na snímcích bylo co nejvíce detailů. Pořízení takových snímků si v loňském roce zadal například Jihomoravský kraj, který chtěl s jejich pomocí detailně zmapovat oblast zasaženou ničivým tornádem.

„Letecké snímkování s rozlišením pět centimetrů na pixel umožňuje při kvalitním vlícování a aerotriangulaci dosáhnout polohovou přesnost vyhodnocovaných dat ve třetí třídě přesnosti. To znamená, že z velké části nahrazujeme geodetické měření,“ dodává Zedníčková.

Na snímcích je podle Zedníčkové možné jednoznačně identifikovat významně více objektů než na těch s nižším rozlišením. Detailně tak jsou vidět hrany obrubníků, víka od kanálů, další nadzemní prvky technických sítí nebo základní polohové situace.

Celý proces mapování je významně produktivnější než geodetické zaměřování.

Výjimkou jsou některé objekty a ty pak musejí doměřit geodeti. Jde například o ty, nad nimiž stojí zaparkované auto nebo jsou pod košatým stromem.

Geodetické značky pro mobilní mapování v Olomouckém kraji někdo přemaloval barvou

Geodetické značky začerněné barvou v Pavlovicích u Kojetína. (LESENSKY, s. r. o.)

Práce mapovací společnosti právě zkomplikovala skutečnost, že desítky geodetických značek na silnicích v Olomouckém kraji někdo přemaloval černou barvou, a bude proto nutné je znovu nakreslit a zaměřit. Může jít o dílo vandala, nebo i strach ze značení potenciálních vojenských cílů související se situací na Ukrajině. Podobně lidi nedávno vystrašilo například i noční letecké snímkování města Havířova.

„Standardně na průlet letadla nad zástavbou v nočních hodinách negativně reagují řádově jednotky lidí. To poslední na začátku března vyvolalo desítky reakcí jak prostřednictvím telefonu, tak i e-mailem a na sociálních sítích,“ popsala Drahomíra Zedníčková.

Než se společnost vydá mapovat, samotnému mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů – značek na silnici – které musí následně zaměřit geodet.

„Jedná se o geodetický bod, který nám po pořízení snímků všech komunikací umožní vytvořit podklad pro následné polohově přesné mapování. Tyto značky, jejichž poškození je trestným činem a bez nichž nelze přesné mapování správně provést, však začal někdo systematicky zamalovávat černou barvou. Bude nutné je znovu na silnice nejen namalovat, ale rovněž i následně zaměřit,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

„Vytvoření a zaměření takového bodu geodetem vychází až na tisíc korun. Pachateli hrozí nejen pokuta, ale také až dvouletý trest. Podle aktuálních dohadů může jít o dílo jednoho i více vandalů, ale i dopad současné války na Ukrajině a s ní související strach z označování potenciálních vojenských cílů,“ upozorňuje ředitelka mapovací společnosti.

Vlícovací body – Letecké snímkování umožňuje při kvalitním vlícování dosáhnout polohovou přesnost vyhodnocovaných dat ve třetí třídě přesnosti. (LESENSKY, s. r. o.)

Pokud policie pachatele neobjeví, lze jen spekulovat, co za poškozováním značek stojí. V minulých týdnech ale vliv války na Ukrajině na smýšlení lidí TopGis pocítil při nočním leteckém termálním snímkování Havířova.

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a dlouhodobým dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu GisOnline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

Vytvořeno s pomocí TZ – PR & Media Director  LESENSKY.CZ s.r.o