Mizející lesy, přibývající zástavba i dopravní infrastruktura, ale třeba také nová kaple či rybník. Tyhle i mnohé další změny ve tváři naší země mohou lidé pozorovat prostřednictvím nejnovějších leteckých snímků společnosti TopGis.

Podívejme se na vybraná místa střední části Česka z let 2015 až 2020.

Chytré mapy a GisOnline.cz

Abychom kromě turistických map mohli znát i letecké snímky map, společnost TopGis za pomoci dvojice letadel Cessna 404 a Partenavia P68 snímkuje Českou republiku již potřetí v řadě. Do jejích mapových aplikací GisOnline.cz a Chytremapy.cz tak letos na jaře přibyly nejnovější letecké snímky Pardubického, Královéhradeckého, Jihočeského kraje a kraje Vysočina, nad nimiž oba stroje létaly od loňského července do září.

Obyvatelé regionů na západě Česka se mohou podívat na svá města a domovy na nejnovějších ortofotomapách. Aktualizované letecké snímky Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Plzeňského kraje jsou dostupné v mapových aplikacích obcí a měst GisOnline.cz a na webu Chytremapy.cz.

Porovnání starších leteckých snímků s těmi nejnovějšími nabízí zajímavý pohled na to, jak se v posledních letech mění charakter republiky.

„Díky tomu, že střed republiky má od roku 2015 již tři kompletní řady fotografií, lze pozorovat například to, jak postupují práce na dopravní infrastruktuře či jak se rozšiřuje zástavba ve velkých i menších městech. Pohled na tuzemské lesy zase ilustruje vliv sucha, a s ním spojené kácení,“ uvedla Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Chytré mapy pro naše mobily

Na vybraných snímcích je tak k vidění například rozvoj dopravní infrastruktury Českých Budějovic v letech 2015, 2017 a 2020 či práce na obchvatu Hradce Králové z let 2015, 2018 a 2020. Letecké snímky z rozmezí pěti let ukazují rovněž úbytek lesů na Žďársku.

„Zajímavý je pak například pohled na to, jak vyrostla nová kaple v obci Sázava na Žďársku nebo na vybudování nového rybníka v témže regionu,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Třetí snímkování Česka, které provádí společnost TopGis, začalo v roce 2019 v západní části země. Na loňské pořízení fotografií střední části republiky společnost v roce 2021 naváže oblastí Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Letecké snímkování České republiky bylo totiž až do devadesátých let minulého století výhradně doménou armády.

O společnosti TopGis: Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a dlouhodobým dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu GisOnline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

Zdroj: LESENSKY.CZ s.r.o