Zdenka Danková

21. 11. 2020

Pronájmy obecních pozemků či hrobových míst jsou pro města a obce náročnou agendou. Dohledávání údajů z katastru, papírová evidence údajů a vypisování smluv, to vše úředníkům zabírá spoustu času. Administrativu si přitom nově mohou výrazně ušetřit s mapovou aplikací Gisonline.cz. Ta jim umožní správu smluv přímo nad mapou včetně přístupu do katastru nemovitostí a k dalším nezbytným údajům.

Mapové služby Gisonline.cz nabízejí kvalitní mapové podklady provázané s jinými informačními systémy, například katastrem nemovitostí. Díky možnosti pasportizace mohou obce a města v aplikaci pracovat s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení. To úředníkům značně ulehčuje každodenní práci, stejně jako například plánování žádostí o dotace.

Společnost TopGis, která aplikaci vyvíjí a provozuje, v posledních měsících pracovala na tom, aby místním samosprávám ulehčila i další časově náročnou agendu – oblast pronájmů obecních pozemků či hřbitovních míst.

Když úředníci často musejí pracovat s offline evidencí, nahlížet do papírových map či dokumentů, hledat informace v katastru nemovitostí, je to pro ně zdlouhavá práce, konstatuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis a dodává:

„Chtěli jsme proto oblast pronájmů obcím a městům co nejvíce zefektivnit.“

Řadu úředních úkonů lze zautomatizovat

Novostavby
Novostavba v ulici, ilustrační foto. (Z. Danková / ET ČR)

Díky tomu, že je mapová aplikace napojená přímo na katastr nemovitostí, je možné řadu kroků zautomatizovat. Do smluv se tak mnoho údajů vyplní přímo z katastru, další, jako například údaje o nájemci, platnosti smlouvy a podobně, pak vypíše úředník. Takto vygenerovanou smlouvu prakticky stačí jen vytisknout a podepsat.

„Systém poté se smlouvami pracuje i dále. Umí sám upozornit na blížící se konec platnosti, neuhrazené nájmy a podobně. Místní samosprávy tak nemusejí hlídat, zda se neblíží nějaký důležitý termín, protože systém je na to sám a včas upozorní. Data lze ze systému samozřejmě kdykoliv exportovat a pracovat s nimi mimo něj, stejně tak do něj umíme nahrát data z jiného systému,“ popisuje Zedníčková.

Pronájem hrobových míst na podobném principu

Na podobném principu pak funguje i možnost správy pronájmu hrobových míst. Ta je přístupná v rámci pasportu hřbitova. Jeho základem je detailní letecká mapa pořízená dronem, která má rozlišení jeden centimetr na pixel. Na snímcích je tedy vidět každý detail hrobu, jako jsou květiny, svíčky či případná poškození. Každé hrobové místo je pak ještě nafoceno tak, aby byl vidět detail každého náhrobku, z něhož se dokumentují všechny informace do databáze.

Jednotlivá hrobová místa jsou zaměřena s geodetickou přesností. V aplikaci se snímky propojí s dalšími informacemi, jako jsou údaje o zemřelých či právě smlouvy na pronájem. Část dat – například smlouvy – je přístupná jen úředníkům, kteří mají rovněž možnost data editovat a doplňovat.

Ji. Hrob S Reliéfem Od Schlezingera
Pomník na hrobě, ilustrační foto. (Z. Danková / ET ČR)

„Úředník, který má agendu hřbitova ve správě, může upravovat ceník podle velikosti hrobů, kontrolovat termíny placení nájmů, připojovat fotodokumentaci a nově si také může vygenerovat novou smlouvu,“ dodává výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Pasport hřbitova si pořídily například jihomoravské Otnice, kde si možnost generování smluv pochvalují.

„Je velmi přehledný, interaktivní a snáze dostupný veřejnosti. Pro místní samosprávu je velkým ulehčením administrativy s pronájmem hrobových míst, kterou jsme do dnešní doby řešili pouze tištěnou verzí a složitým vyhledáváním v dokumentech,“ uvedl starosta Otnic Pavel Mezuláník.

„Na propojení s obecními smlouvami pracujeme i dále. Po pronájmech obecních pozemků a hrobových míst se otevírají i další možnosti využití tohoto nástroje, podobné propojení se nabízí například též u reklamních ploch v majetku měst a obcí,“ doplnila Zedníčková.

Podle zdroje: TZ Lesensky

Přečtěte si také

Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky
Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky

První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami
Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami

Divoké květiny jsou úžasným doplňkem každé zahrady, protože propojí i tu nejformálnější zahradu s přírodním prostředím.

Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci
Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci

Brzy zjistil, že věda, v niž pevně věřil, je chybná a chybí jí klíčové důkazy pro její teorie, přestože tyto teorie byly vydávány za fakta.

Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog
Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog

Účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle v České republice i dalších unijních státech nižší než v případě hlasování do národních parlamentů.

Tajemství a kouzlo cremonských houslí
Tajemství a kouzlo cremonských houslí

Housle, nejcennější a nejprestižnější z rukodělných nástrojů, dominovaly hudbě po staletí. Mají dlouhou historii a jejich počátky zůstávají zahaleny tajemstvím.