Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) dnes bude 23 730 žáků absolvovat zkoušky na víceletá gymnázia. Tři čtvrtiny z těchto žáků má zájem o studium na osmiletých oborech, čtvrtina na šestiletých.

Dnes je první termín pro skládání zkoušek, druhý termín pak bude ve středu. Mezi zájemci o studium na víceletých gymnáziích je také 21 ukrajinských dětí z rodin válečných uprchlíků. Informace přinesla agentura ČTK.

Zkoušky se skládají z češtiny a matematiky. Test z českého jazyka a literatury bude zkoumat mimo jiné schopnost porozumění textu, znalost pravidel českého pravopisu či šíři slovní zásoby, v matematice budou uchazeči prokazovat svou schopnost práce s čísly a daty či řešení geometrických úloh. Žáci z rodin ukrajinských uprchlíků budou místo testu z češtiny absolvovat ústní pohovor. Test z matematiky mohou podle svého výběru absolvovat v češtině, ukrajinštině či angličtině.

Výsledky testů plánuje Cermat předat školám 28. dubna, ředitelé škol by pak měli do dvou pracovních dnů zveřejnit seznam přijatých uchazečů.