Smlouvu o poskytnutí téměř 10 milionů korun České republice podepsali 21. dubna 2022 ministr vnitra Vít Rakušan s guvernérem Rozvojové banky Rady Evropy Carlo Monticellim. Jde o poskytnutí grantu 399 899 eur pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Pomoc bude použita na usnadnění integrace lidí, kteří k nám utekli před ruskou agresí. „Dar Rozvojové banky Rady Evropy je důležitým signálem, že v zahraničí vnímají situaci v Česku a naši pomoc oceňují. Za to děkujeme, každá pomoc se počítá,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že dočasnou ochranu už v Česku získalo přes 300 tisíc především ukrajinských žen a dětí.

„Všem zajišťujeme ubytování nebo přístup k sociálním službám, takže Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra pomoc maximálně využije,“ dodal.

Tento finanční dar bude použit k pomoci Správě uprchlických zařízení financovat např. poskytování ubytování nebo nákup učebnic českého jazyka.

Příliv uprchlíků z východu zaviněný ruskou agresí

„Příliv uprchlíků znamená pro Českou republiku bezprecedentní zátěž. Grantová smlouva potvrzuje, že pokračujeme v podpoře členských států a dokážeme rychle reagovat na jejich aktuální potřeby,“ vysvětlil po podpisu smlouvy Carlo Monticelli, guvernér Rozvojové banky Rady Evropy.

„Grant poskytla Rozvojová banka Rady Evropy na základě žádosti Správy uprchlických zařízení a s přihlédnutím k tomu, že proud uprchlíků zatěžuje např. český sociální systém, který se dosud při řešení situace spoléhal především na vlastní zdroje,“ uvádí se v tiskové právě ministerstva vnitra.

Rozvojová banka Rady Evropy funguje jako banka s výhradně sociálním mandátem.

V době, kdy do Čech přibylo 300 tisíc utečenců z války na Ukrajině, schválila česká vláda již 13. dubna strategický materiál řešení uprchlické vlny i pozici jejího koordinátora.

Strategické priority pro zvládnutí situace

Ministerstvo vnitra (MV) spolu s dalšími resorty a Strategickou skupinou vypracovalo materiál stanovující strategické priority vlády pro střednědobé a dlouhodobé zvládnutí situace. Na plnění opatření dohlédne národní koordinátor. Vláda na tuto pozici dočasně jmenovala ministra vnitra Víta Rakušana. 

Počet uprchlíků z východu nemusí být konečný a nelze odhadnout, jak dlouho bude konflikt trvat. Proto vláda stanovila 13 strategických priorit ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny.

„Pomoc obětem války není na úkor našich občanů. Společně můžeme z krize udělat příležitost, kterou dokážeme všichni využít,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Schválený materiál dle něj není dogma, ale živý materiál, který se bude upravovat dle vývoje situace. Strategická východiska vláda podrobí odborné diskusi. Prostor k připomínkám dostanou sociální partneři, kraje, obce, neziskové organizace i opozice.

Mezi prioritami vlády jsou hlavní oblasti, na které je nutné se zaměřit, jako např. digitalizace řízení a řešení uprchlické vlny, koordinace a organizační zajištění, právní status, ubytování a bydlení, v neposlední řadě zaměstnávání a integrace na trhu práce a školství aj.

Komisařka Evropské komise pro vnitřní věci Ylva Johansson, která počátkem dubna navštívila ČR, poté, co se seznámila s naším systémem registrace a pomoci Ukrajincům, koordinací mezi státem, regiony, občanskou společností a nevládními organizacemi – ocenila jako vynikající a efektivní. Doslova uvedla, že Česko na sebe může být za svou bezprecedentní reakci a pomoc pyšné.

Národní koordinátor

Národní koordinátor bude přímo podřízený vládě a bude mít vlastní strategický tým včetně koordinátora strategické komunikace a koordinátora pro zajištění finanční podpory z rozpočtu EU.

Na základě rozhodnutí vlády budou tyto funkce dočasně zastávat Vít Rakušan (národní koordinátor), zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma (koordinátor strategické komunikace) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (koordinátor pro zajištění podpory z rozpočtu EU).

S použitím tiskové zprávy MVČR