Vláda řeší současnou ekonomickou situaci ztíženou dopadem války na Ukrajině. Aby stát dokázal udržet stávající ekonomickou úroveň, rozhodla vláda Petra Fialy na schůzi 18. května o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády. Zároveň schválila její nový statut a její složení.

V tiskové zprávě vláda uvádí, že „k obnovení svého poradního orgánu kabinet Petra Fialy přistoupil v reakci na současné problémy české ekonomiky způsobené dopady pandemie nemoci covid-19, neúměrným růstem cen energií a důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. …Národní ekonomická rada vlády bude mít 19 členů z řad renomovaných ekonomů, jejím koordinátorem se stal předseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka“.

Rada se zaměří především „na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady na reálnou ekonomiku“.

Od obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády si slibujeme posílení odborného zázemí, expertní síly, která podporuje vládu a její rozhodnutí a přináší i nové impulsy,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Členy NERV se s účinností od 18. května stali např. Martin Diviš, generální ředitel pojišťovny Kooperativa a prezident České asociace pojišťoven, člen koncernového vedení Vienna Insurance Group; Libor Dušek, ekonom působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí katedry národního hospodářství a projektu Legal Data Hub, nebo Dita Formánková, zakladatelka neziskové organizace Czechitas, institutu neformálního vzdělávání v digitálních a technických dovednostech a rekvalifikace žen do IT.

Prodloužení nouzového stavu v ČR

Na mimořádné schůzi 17. května vláda rozhodla o podání žádosti na Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu v České republice o 30 dnů, tedy do 30. června. Odsouhlasila také vyplacení dalších mimořádných odměn za nasazení během uprchlické krize pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Vláda dospěla k názoru, že k prodloužení nouzového stavu jsou pádné důvody s ohledem na trvající situaci s uprchlickou vlnou z Ukrajiny.

Premiér Fiala konstatoval, že „že uprchlickou krizi Česká republika zvládá zatím výborně. Máme více než 340 000 registrovaných lidí, kteří utekli z Ukrajiny před válkou, aby si zachránili životy. Je potřeba jim pomoci a české úřady dokáží naprostou většinu z nich okamžitě registrovat a zařadit je do systému, což má spoustu výhod, protože tím předcházíme všem možným sociálním a dalším problémům, které by mohly nastat“.

Za příznivou zprávu považuje premiér skutečnost, že 50 tisíc uprchlíků z války na Ukrajině se již zařadilo do pracovního trhu.

Akce Milostivé léto se bude opakovat

Vláda rovněž schválila návrh novel příslušných zákonů, které mají umožnit zopakování loňské akce, aby dlužníci v exekuci, kteří se kvůli letitým problémům se splácením dostali do neřešitelné situace, mohli dostat druhou šanci na jednoduché oddlužení.

Protože této možnosti z různých důvodů řada dlužníků v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 nevyužila, navrhuje vláda akci zopakovat s několika dílčími úpravami.