Asociace školních rad několika amerických států ukončily členství v Národní asociaci školních rad (NSBA) v souvislosti s kontroverzí ohledně dopisu zaslaného Bidenově administrativě, v němž znepokojené rodiče na schůzích školních rad NSBA přirovnávalo k „domácím teroristům“.

Dopis byl reakcí na to, že rodiče na schůzích školních rad vznášeli otázky týkající se omezení vydávaných v souvislosti s onemocněním covid-19, jako je například povinné nošení roušek, která byla vnucena jejich dětem, a také pokládali otázky v souvislosti s výukou marxistické kritické rasové teorie na školách.

Zmiňovaný dopis (pdf) NSBA zaslala prezidentovi Joe Bidenovi koncem září 2021. V textu žádala o pomoc federálních orgánů činných v trestním řízení při „řešení rostoucího počtu hrozeb násilí a zastrašování, k nimž dochází po celé zemi“, a charakterizuje narušování zasedání školních rad jako „formu domácího terorismu a zločinů z nenávisti“.

V dopise byly skupiny rodičů, kteří vznášeli problémy, označeny jako „rozzuřené davy“, které si vynutily „náhlé ukončení schůzí“.

Od roku 2021 ukončila styky s NSBA řada školských rad, mimo jiné v Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Ohiu, Missouri, Nebrasce, Minnesotě a nově také ve Wisconsinu.

Vyšetřování původu dopisu

Několik dní po odeslání dopisu, 4. října, vydal generální prokurátor USA Merrick Garland oběžník, v němž nařídil federálním orgánům činným v trestním řízení, aby se sešly a projednaly údajný „znepokojivý trend“ týkající se „násilných hrozeb vůči školským úředníkům a učitelům“.

V návaznosti na reakce, které dopis vyvolal provedla NSBA nezávislé přezkoumání původu dopisu, aby zjistila události a postupy, které vedly k jeho odeslání.

Tato kontrola byla dokončena v květnu a představenstvo na základě zjištění zavedlo „řadu opatření, která se posunou vpřed“, a zároveň konstatovalo, že dopis nebyl „v rámci organizace široce přezkoumán ani schválen a finální podoba dopisu byla celému představenstvu NSBA nebo členům NSBA sdělena až po jeho odeslání“.

Představenstvo se v říjnu 2021 za dopis omluvilo a v listopadu 2021 oznámilo změnu v nejvyšším vedení organizace. Generální ředitel Chip Slaven opustil funkci a místo něho nastoupil Dr. John Heim.

„Dopis je v přímém rozporu s našimi základními závazky zapojení rodičů, místní kontroly a nestranickosti,“ uvedl tehdy Heim. „Pocity sdílené v dopise nereprezentují názory ani postoje NSBA. NSBA neusiluje o zásahy federálních orgánů činných v trestním řízení na zasedáních místních školních rad ani je neobhajuje.“

Navzdory omluvě a nezávislému přezkumu přerušila od roku 2021 styky s NSBA řada školských rad.

„Jednání vedení NSBA na podzim loňského roku zbytečně poškodilo vztahy mezi školními radami a rozdmýchalo stranické napětí,“ uvedla v prohlášení Wisconsinská asociace školních rad, která aktuálně ukončila své členství v NSBA. „Tyto kroky způsobily, že více než polovina organizací státních školních rad v celé zemi se od NSBA distancovala nebo zcela upustila od členství.“

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.