Lily Sun a William Huang

Heritage Action for America, partnerská organizace Heritage Foundation, uspořádala 29. července v Georgetownu ve státě Delaware panelovou diskusi o kritické rasové teorii. Šest řečníků zdůraznilo nebezpečí této teorie a její pronikání do americké společnosti. Jedna z řečníků srovnávala ve svém příspěvku podobnosti kritické rasové teorie a čínské kulturní revoluce.

Akce se osobně zúčastnilo asi 500 lidí, tisíce dalších ji sledovaly prostřednictvím livestreamu.

Na začátku panelové diskuse hovořil vedoucí politický analytik nadace The Heritage Foundation, Jonathan Butcher, o historii a cílech kritické rasové teorie. Uvedl, že tato teorie, odnož kritické teorie neomarxistické frankfurtské školy, je postavena na myšlenkách Karla Marxe a pomalu a metodicky si razí cestu do americké společnosti, infikuje vzdělávací systém, pracoviště, armádu a vše ostatní. Dodal, že kritická rasová teorie je destruktivní a prosazuje odlišné zacházení s jednotlivci na základě barvy jejich pleti, což je přesný opak toho, co tvrdí.

Stoupenci této teorie věří, že Amerika je systémově rasistická, že v každé instituci existuje rasový útlak a že jedinec je buď utlačovatel, nebo utlačovaný, podle barvy své pleti. Zastánci kritické rasové teorie popírají myšlenku, že by se Amerika po více než dvě století snažila plně dostát krédu svých zakladatelů, že všichni lidé jsou si rovni a zákon by s nimi měl takto zacházet.

Amerika začíná připomínat komunistickou Čínu

Hlavní řečnice Xi Van Fleetová posluchačům řekla, že Amerika začíná připomínat komunistickou Čínu v době kulturní revoluce. Toto hnutí probíhalo v letech 1966–1976 za vlády bývalého čínského vůdce Mao Ce-tunga.

„Vidíme, že se Amerika ubírá špatným směrem,“ řekla v narážce na kritickou rasovou teorii.

Společnost Heritage Action for America uspořádala 29. července 2021 v Georgetownu ve státě Delaware panelovou diskusi o kritické rasové teorii. Xi Van Fleetová (uprostřed), která vyrostla v komunistické Číně, hovořila o kritické rasové teorii a čínské kulturní revoluci. (Lily Sun / The Epoch Times)

Když začala kulturní revoluce, byla Van Fleetová prvňačkou na základní škole. Poté, co dostudovala, ji spolu s dalšími mladými lidmi donutila Komunistická strana Číny (KS Číny) tři roky pracovat na venkově.

Po panelové diskusi Van Fleetová řekla deníku The Epoch Times: „Je to stejná taktika, je to Marxova taktika. To, co dělají, je vytváření chaosu. Jak řekl Mao: ,Když nastane nejhorší chaos, tehdy lze dosáhnout největší kontroly.‘ Chtějí vytvořit chaos, aby [mohli] svrhnout stávající systém. … Stejné je to s kulturou rušení (cancel culture), protože to, co zde lidé [chtějí] udělat, je svrhnout americké základní [principy], stejně jako [v] Číně – svrhnout tradiční kulturu a naši civilizaci.“

„Ve skutečnosti jsem nechtěla promluvit … veřejně. Pro Číňany je to těžké, většina z nás by raději mlčela. Ale teď cítím, že už to opravdu není o mně. Je to o Americe.“

Pokračovala: „Chci, aby Američané věděli, že to, co se dnes děje, je převzetí moci komunismem.“

Kritická rasová teorie vs. čínská kulturní revoluce

Van Fleetová podle svých slov dospěla k tomu, že dnešní revoluce „woke“ („uvědomělých“), poháněná kritickou rasovou teorií, má „bratra-dvojče“, čínskou kulturní revoluci, která vycházela z Maovy teorie třídního konfliktu.

„Dědečkem kritické teorie rasy a (Maovy) teorie třídního konfliktu je tentýž člověk, Karel Marx. A jejich ideologií je kulturní marxismus,“ řekla Van Fleetová. „Stejně jako kritická rasová teorie i Maova teorie třídního konfliktu rozděluje lidi do skupin: utlačovatele a utlačované. Jediným rozdílem je … třída, nikoli rasa.“

Van Fleetová dále uvedla, že během kulturní revoluce mohl být třídním nepřítelem kdokoliv. Mao si tak chtěl zajistit, aby měl vždy dostatek falešných třídních nepřátel. Podobně i kritická rasová teorie vytváří falešné rasové rozdělení a nově definuje pojem a definici rasismu. „Takže rozdělování lidí a jejich stavění proti sobě je charakteristickým znakem marxismu a je to obchodní model teorie třídního konfliktu a kritické rasové teorie,“ řekla Van Fleetová.

Během kulturní revoluce byla Van Fleetová svědkem toho, jak se studenti násilně chovali k sobě navzájem i ke svým učitelům. Řekla, že Mao zahájil kulturní revoluci tím, že vypustil Rudé gardy, které vytvořily chaos. Rudé gardy byla komunistická mládež, kterou Mao vedl, aby pronásledovala ty, kteří byli označeni za nepřátele KS Číny. Členové gardy se uchylovali k násilí, rabování, výtržnostem a zničili všechny známé policejní a soudní systémy. „Přesně to jsme loni viděli v amerických ulicích,“ řekla s odkazem na nepokoje organizované aktivisty hnutí Black Lives Matter. Van Fleetová se navíc domnívá, že mezi dnešními bojovníky za sociální spravedlnost v Americe a Maovými Rudými gardami není žádný rozdíl.

Řekla, že Mao těmto Rudým gardám také nařídil, aby zničily „čtyři přežitky“: staré myšlenky, starou kulturu, staré zvyklosti a staré návyky. Členové gard strhávali sochy Buddhy, ničili chrámy, vloupávali se do domů a ničili osobní majetek, například starožitný nábytek a rodinné památky.

Maovy Rudé gardy také měnily názvy ulic, obchodů, škol a osobních jmen. „Taková je i kultura rušení,“ poznamenala Van Fleetová. „Chtějí zničit celou západní civilizaci, křesťanství a americké základní [principy]. Jde o stejnou věc.“

Spojené státy podle ní zažívají kulturní válku. „Kulturní marxismus a americké ideály nemají nic společného.“

Van Fleetová uzavřela: „Musíme tuto válku vybojovat a vyhrát, abychom zachovali Ameriku.“

Pohnuté publikum

Mnozí posluchači byli projevem Xi Van Fleetové očividně pohnuti.

Marilyn Bookerová, předsedkyně republikánského výboru okresu Sussex v Delaware, řekla deníku The Epoch Times: „Když jsem slyšela Xi Van Fleetovou mluvit o tom, co se dělo v komunistické Číně, a to, jak dokázala tyto paralely vztáhnout k tomu, co se děje v této zemi, přišlo mi to fascinující a upřímně řečeno děsivé.“

Jim Boothby, pastor baptistické církve Mountain State v Západní Virginii, řekl deníku The Epoch Times, že na něj slova Van Fleetové rovněž udělala dojem. „V Maově Číně to zažila na vlastní kůži, na svém těle. Nejde o to, že by jí o tom někdo četl knihu.“ Boothby uvedl, že Van Fleetová mu dva dny před konferencí zmínila: „Jsme dál na cestě naší kulturní revoluce v Americe, která může vyústit v podobný typ katastrofy [jako čínská kulturní revoluce].“ Dodal: „Prozíravá slova. Děsivá slova.“

Moderátorka akce Melody Clarkeová, regionální koordinátorka organizace Heritage Action, ve svém projevu zmínila návrh zákona – Stop CRT Act – který organizace podporuje. Návrh zákona představil v červenci 2021 republikánský senátor Tom Cotton. Jeho prostřednictvím by se zavedl exekutivní příkaz bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který zakazuje federálním agenturám a dodavatelům pořádat školení v kritické rasové teorii.

Na tomto článku se podílel Walt Babich. Přeloženo z původního článku newyorské redakce The Epoch Times. Článek byl redakčně zkrácen. (jas)