Lidé zoufale bojující o své přežití, jsou ve stavu přijmout každé řešení, které jim dá naději, včetně nucených omezení, nařízených vládnoucím aparátem. Akceptovány mohou být i progresivismus, socialismus či komunismus, a to i antikomunisticky naladěnou společností, tak jak se to stalo po druhé světové válce v Rumunsku a jak se to v současné době děje v Americe, říká pastor Cristian Ionescu z Chicaga, rumunský emigrant, který před pronásledováním utekl z komunistického Rumunska.

„Když je společnost uvedena do stadia hromadného myšlení v kategoriích přežití, jakmile zoufale [touží] přežít, lze ji přimět k přijetí všeho,“ říká Ionescu v interview pro pořad Crossroads (Křižovatky).

„To je důvod, kvůli kterému pokaždé, jakmile úřady něco nařizují nebo něco přikazují, k tomu přistupuji velice podezíravě. […] V demokratickém zřízení musí být úřady schopny přesvědčit lidi, aby [pro společné dobro] něco akceptovali, a nikoliv to přikazovat – v tom spočívá rozdíl mezi totalitarismem a demokracií“ – míní pastor Ionescu.

Spěch při vydávání příkazů lze aktuálně vidět také v Americe, kde úřady podnikají celou řadu opatření s cílem zvládnout pandemii vyvolanou wuchanským koronavirem, která nutí lidi, aby bojovali o vlastní přežití, říká Ionescu, a jako příklad uvedl rozhodnutí úřadů o uzavření kostelů.

Přestože je podle pastora hrozba nakažení virem reálná, některé kroky podnikané v rámci protiepidemických opatření jsou podle pastora zneužívané k potírání určitých skupin lidmi, kteří jsou momentálně u moci. „Jsou režírované s cílem likvidace církve, likvidace konzervativců, likvidace lidí holdujících základním hodnotám a hodnotám ve společnosti tradičním. V nejhorším případě byl virus naprogramován a stvořen úmyslně, v nejlepším případě je k takovým cílům využíván,“ říká pastor Ionescu.

Představitelé úřadů museli vědět lépe než všichni lidé, nakolik je tato pandemie nebezpečná, ale nechovali se podle toho ke všem stejně, naznačuje Ionescu.

Ionescu uvádí, že proti demonstracím prováděným ultralevicovými uskupeními nebyla vydána žádná omezení. „Viděl jsem pokrytectví v tolerování demonstrací, přinejlepším okázalých, proti nimž nebyla vydána [z důvodů pandemie] žádná omezení, ale úřady zakázaly jiné demonstrace [pro-demokratické] a demonstrace náboženské povahy,“ uvádí pastor brojící proti totalitním praktikám.

„Lidé musejí pochopit, že církev není videohra. Církev je něco, co se nemůže odehrávat on-line. V církvi musí být osobní kontakt, musí tam být shromáždění a církev musí být společenstvím, reálným společenstvím. To je podstata a elementární, základní právo přetrvání církve a samozřejmě náboženské činnosti – pro mne je zavírání kostelů rozsudkem smrti nad církví,“ říká pastor Ionescu.

Období komunistické moci v Rumunsku je varováním pro Ameriku

Ionescu vzpomíná na to, že v období komunistických vlád v Rumunsku se ve školách učilo, že komunismus a marxismus nelze společnosti nikdy nařídit mírovou cestou – že to lze provést jedině cestou revoluce. Provádí se to tak „proto, že lidé se nikdy nevzdají dobrovolně své svobody, majetku a privilegií, pak je třeba jim je sebrat […] silou“.

Aby bylo možné získat celkovou kontrolu nad společností, musí úřady mezi lidmi vytvořit tak mnoho nenávisti a rozdělení, jak jen to je možné, říká pastor na základě svých životních zkušeností z komunistického Rumunska.

Ačkoliv byl socialismus Rumunsku vnucen sovětskou armádou, kontrolu nad společností musela udržovat komunistická strana, vzpomíná Ionescu. Aby toho dosáhla, vytvořila vláda „společnost strachu o přežití, zbavenou základních prostředků, které dostává od úřadů jako podporu“.

V Rumunsku měli lidé trochu masa, chleba, mléka a komunistickou vládou zajištěnou práci za podmínek, že se podřídí v otázkách svých názorů nebo náboženství, vzpomíná pastor.

Je ohromen, když vidí Američany, vychované jako lidi, kteří si v životě umí poradit a jako plné vynalézavosti, kteří se nyní přiklánějí k přesvědčení, že vláda lidem musí zajistit pomoc.

Zoufalá potřeba přežití společnosti byla podle pastora v Rumunsku zneužita i během druhé světové války. Rumunská společnost byla antikomunistická a antibolševická do té míry, že vláda této země uzavřela smlouvu s Hitlerem a Německem proti Sovětům, což byla strašná situace, vysvětlil pastor Ionescu, a dodal, že „aby bojovali proti ďáblu, vešli do spojenectví s ďáblem“.

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století bylo Rumunsko velice dobře prosperující a úspěšnou monarchií. Zámožnost Rumunů, kultura a všechno další, dosáhlo svého vrcholu, vzpomíná Ionescu.

V té době Rumuni věřili, že socialismus a komunismus zaváděný Sovětským svazem, který byl jejich sousedem, se v Rumunsku nikdy neuchytí, říká Ionescu.

Rumuni milovali svého krále, a dokonce i poté, co se komunisté chopili moci, organizovali „velké demonstrace; stovky tisíc lidí protestovalo za krále v celém Rumunsku,“ vzpomíná Ionescu.

Než byl komunismus Rumunsku vnucen sovětskou armádou, měla rumunská komunistická strana méně než tisíc členů.

Zrušení soukromého majetku zabralo komunistickým vládcům Rumunska několik let, ještě déle jim trvalo vyvlastnění půdy rolníkům, ale boj s náboženstvím byl neúprosný a trval až do okamžiku revoluce v roce 1989, kdy došlo ke svržení rumunského komunistického režimu, vzpomíná Ionescu.

V dnešní Americe byly ve skutečnosti vzdělávací systém, média a všechny kritické body společnosti převzaty lidmi následujícími marxismus, říká Cristian Ionescu. Amerika spěje směrem k marxistickému systému, a toto jsou toho zřetelné příznaky.

„Opravdový intelektualismus je v Americe šikanován, v Americe máme pseudointelektualismus“, opravdový blahobyt v Americe byl nahrazen chtivostí a vykořisťováním, míní Ionescu, a dodává, že v Rumunsku se stalo totéž, avšak „z důvodů okupace země sovětskou armádou tato transformace zabrala v Rumunsku méně času“.

„V Americe to muselo být provedeno způsobem, kterým byla mladší generace tomuto druhu myšlení skrytě přizpůsobována, což se dělo během několika posledních desetiletí,“ popisuje vývoj společnosti Ionescu podle svých zkušeností ze života v USA.

Levice postupovala v USA v posledních 50-60 letech krok za krokem s cílem ovládnout téměř všechny aspekty společnosti, včetně ovládnutí vzdělávacího systému i církve, říká pastor.

„Amerika se musí vrátit ke své víře v Boha, a právě odtud se musí začít její duchovní obrození,“ říká Ionescu.

Přeložil V. K.

Původní anglický text ve vydání „The Epoch Times” 20. ledna 2021, link.

Amerika směřuje k marxismu, varuje pastor Cristian Ionescu