Během měsíce července vrcholí léto. Jasmíny a pivoňky už opadaly, kvetou lípy a samozřejmě nejvíc květiny pěstované v zahradách. Luční kvítí barevně zdobí luka, dokud je nepokosí. Původní název červenec byl malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. Začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červnu, už zralé. Červenec bývá zpravidla nejteplejší měsíc v roce na větší části severní polokoule.

„Mé milé léto, cos nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.“ lidová píseň z Čech

Za dřívějších časů dívky vily věnečky z kvítí a pouštěly je po vodě. Zpívaly si k tomu:

Půjdu já v sádeček, utrhnu lísteček, uviju věneček, pustím na rybníček: kdo věnec chytí, má si mě vzíti.“ Věřilo se, že který mládenec vytáhne věnec z vody, toho si dívka za manžela vezme.

Pranostiky říkají:

„Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.“

Lidé sledovali úrodu a v létě obzvlášť, protože se blíží žně základních obilovin, které v létě dozrávají. „Červenec – úrody blíženec.“

Také věděli, že když: „červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.“

A to by bylo v pořádku – v létě teplo, v zimě chladno.

Velká pozornost se vázala ke svátkům svaté Markéty, Magdalény a Anny.

13. července: „Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.“

„Svatá Markyta hodila srp do žita.“

„Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.“

Na 22. 7. přichází svátek Máří Magdalény:

„V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.“

Ale na druhou stranu to mělo být dobře, když přišel na Magdalénu déšť: „Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.“

Odpočívající koně s hříbaty. (Z. Danková / ET ČR)

„Svatá Anna – chladna z rána.“ Tohle rčení zná jistě každý. Touto dobou většinou pocítíme, že letní rána začínají být chladnější než předtím. Zejména pokud trávíme dovolenou pod stanem, zahřejeme se až někdy během dopoledne.

„Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.“ Inu, mravenci tušili, jaká může přijít zima a jak se na ni prozíravě připravit.

31. 7.: „Od svatýho Ignáca léto se obracá.“

Poslední červencový den jakoby zvěstoval už konec léta, přestože ještě následuje srpen. Dny se pomalu krátí, večery dlouží.

V České republice připadají na červenec dva státní svátky: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a Den upálení mistra Jana Husa – 6. července.