Health 1+1

14. 7. 2022

Opravdu existuje nebe? Mají lidé duši? Dr. Eben Alexander, bývalý docent neurochirurgie Harvardovy lékařské fakulty, má odpovědi na tyto otázky na základě vlastních zkušeností.

Dr. Alexander se již 25 let věnuje výzkumu v oblasti neurochirurgie a je celosvětově známý díky vývoji moderních neurochirurgických technik a léčbě složitých mozkových onemocnění. Během 15 let svého působení na Harvardově lékařské fakultě publikoval více než 150 neurochirurgických článků, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s ostatními.

V roce 2008 se u doktora Alexandera bez varování objevila extrémně vzácná forma bakteriální meningitidy, která nebyla v lékařské literatuře téměř vůbec zdokumentována. Během několika hodin upadl do kómatu. Dr. Alexander, který pouze věřil ve vědu, uvedl, že v kómatu viděl nebe a uvědomil si, že tyto jevy, které dříve považoval za nesmysl, ve skutečnosti nejsou žádnou fantazií. O svých zážitcích napsal knihu s názvem „Důkaz nebe“, která byla 15 týdnů bestsellerem New York Times.

Níže uvádíme několik nejdůležitějších momentů z rozhovoru s doktorem Alexandrem, který přinesl portál Health 1+1.

Pohled na nebe?

V listopadu 2008 jsem náhle onemocněl těžkou bakteriální meningitidou a byl jsem přijat na nemocniční jednotku intenzivní péče (JIP). Jednalo se o extrémně vzácnou formu meningitidy, která nebyla v lékařské literatuře skoro zdokumentována.

Během několika hodin jsem upadl do hlubokého kómatu. V kómatu mě zachránilo pomalu se točící bílé světlo s dokonalou hudební melodií. Bílé světlo bylo obklopeno zlatými a stříbřitými věcmi podobnými vlasům. Pak se pomalu otevřelo nádherné a velmi skutečné vstupní údolí. V té době bylo mé vědomí velké jen jako světelná skvrna na křídlech motýla. Kolem mě létalo několik milionů motýlů.

Dole se rozprostírala svěže zelená a živá louka. Nebyly tu žádné známky smrti nebo úpadku. Tančily tam tisíce životů, kterým říkám „duše mezi životy“. Místo bylo plné radosti, andělé zpívali z výšky, ze světel se vytahovaly čisté „perly duší“ a odrážely se od tmavě modré oblohy a ze všech stran se ozývaly písně.

Mým vědomím prošel blesk, což byla první věc, kterou jsem v této dimenzi poznal. Věděl jsem, že mě miluje láskyplná soucitná božská bytost, která mě nesoudí. Cítil jsem, že tato božská bytost je velmi soucitná.

V té době jsem si nepamatoval nic z tohoto světa a zapomněl jsem jazyk. Neměl jsem žádné vzpomínky na život Ebena Alexandera ani na své znalosti o vesmíru. Měl jsem prázdnou paměť.

Naštěstí jsem nebyl sám. Naše vědomí bylo celé na křídlech motýla. Vedle mě stála velmi krásná dáma a její šaty byly stejné jako oděvy radostně tančících bytostí v údolí. Měli jsme spolu hluboké spojení, protože byla mým andělem strážným. Po celou dobu mé cesty to byla ona, kdo mi telepaticky posílal všechna uklidňující poselství: „Vždycky budeš milován a opatrován. Nemusíš se bát. Bude o tebe dobře postaráno.“

Neexistují slova, která by popsala, jak krásné to bylo, a myslím, že to bylo poselství, které jsem chtěl přinést zpět na tento svět.

Zázračné uzdravení

Když jsem se po tomto zážitku blízké smrti probudil na jednotce intenzivní péče, na chvíli jsem nemohl poznat členy své rodiny, kteří stáli u mé postele, včetně mé matky, manželky a syna. Věděl jsem jen, že jsem se vydal na zvláštní a záhadnou cestu.

Kdybyste viděli, v jakém jsem byl stavu, mysleli byste si, že je to se mnou beznadějné. O dva měsíce později jsem se však zázračně uzdravil. Téměř všichni lékaři tvrdili, že jsem přežil díky zážitku blízké smrti, který jsem prožil. Přesto si nemyslím, že jsem jen „přežil. Já jsem se úplně uzdravil a získal víc energie.

Během několika hodin po zážitku blízké smrti se mi vrátila řeč a během několika dní se mi vrátily vzpomínky z dětství. Mé znalosti jazyka, neurologie, mozku, vesmíru a fyziky se obnovily do dvou měsíců po probuzení z kómatu.

Nové pochopení vesmíru a lidstva

Zdokumentoval jsem poškození neokortikální části mozku, abych dokázal, že to, co jsem viděl, nebyl sen, halucinace ani výmysl. Ve skutečnosti existují jasné lékařské důkazy, že můj neokortex byl ve stavu poškození.

Podle Glasgowské škály kómatu je skóre 15 normální, skóre pod 9 je považováno za hluboké kóma a skóre 3 za mrtvolu. Po většinu času jsem byl v kómatu a mé skóre bylo 6 nebo 7 a někdy až 5. V tomto stavu jsem se nacházel v hlubokém kómatu.

Kromě toho testy CT a MRI mozku ukázaly, že bylo zasaženo všech osm laloků mého mozku, takže moje vlastní mozková kůra by nebyla schopna tento zážitek vyvolat.

Myslím, že je důležité zdůraznit, že konvenční věda založená na Newtonovi a materialismu, kterou dnes propagují mainstreamová média, měla být vyvrácena již před 80 lety, kdy se zrodila kvantová fyzika. Přesto se mnozí členové vědecké komunity dosud ze svého pomatení nedostali.

Prvních 54 let svého života jsem strávil ve světonázoru konvenční vědy. Více než 15 let jsem učil neurochirurgii na Harvardově lékařské fakultě a myslel jsem si, že o mozku, myšlenkách a vědomí něco vím. Po svém zážitku blízké smrti v roce 2008 a téměř 12 letech vědeckého výzkumu jsem však získal mnohem hlubší pochopení toho, jak věda chápe mozek, mysl, vědomí a realitu.

Myšlenka svobodného vědomí je mnohem přesvědčivější než zastaralá ideologie materialismu. Před kómatem jsem tomu nevěřil a tato zkušenost přinesla osvěžující změnu v mém chápání lidstva a vesmíru.

Lidské vědomí má moc léčit nemoci

Mylně se domníváme, že vědomí je vytvářeno hmotným mozkem, jako jsem se domníval já, než jsem upadl do kómatu, ale není to pravda.

Novou teorií ve vědě je „filtrační teorie“. To znamená, že mozek je jako fyzikální zpracovatelská továrna. Naše vůle je svobodná, i když není v mozku, a má velkou moc ovlivňovat fyzický svět. Například placebo efekt má zázračný léčebný účinek, který se dostaví, když se pacient jednoduše v mysli uklidní.

V knize „Spontánní remise: anotovaná bibliografie“, která vyšla v polovině 90. let 20. století, je zdokumentováno více než 3 500 nevysvětlitelných případů samouzdravení z rakoviny a infekčních, vrozených a degenerativních onemocnění. Důvodem byla často skutečnost, že vlastní víra pacienta měla nečekaný uzdravující účinek.

Činnosti, jako je sezení v meditaci a modlitba, mohou lidem také pomoci vstoupit do stavu uzdravení, jak jsem zažil při svém terapeutickém zážitku blízké smrti, ačkoli naše moderní medicína většinou nedokáže vysvětlit, jak mohou mít zážitky blízké smrti zázračné léčivé účinky.

Můžeme se také inspirovat jinými zážitky blízké smrti. Například Anita Moorjani se uzdravila, když byla na pokraji smrti kvůli rakovině, a kostní chirurg Mary C. Neal se zázračně uzdravil 30 minut po utonutí. Všechny tyto případy duchovního uzdravení jsou úžasnými příklady. A placebo efekt je podobný účinku modlitby, která je velmi silnou léčebnou metodou.

Jestliže naše vědomí může ovlivnit naše tělo a léčebné účinky, můžeme pravděpodobně ovlivnit i to, co se děje v reálném životě. Můj příběh je tak silný, že stovky lékařů, zdravotních sester a zdravotníků, zejména těch, kteří pracují se zemřelými, si uvědomili, že když hmotné tělo zemře, vědomí neumírá s ním. Byli svědky mnoha případů.

Když se podíváte na naše moderní chápání vědomí, na téma [zážitků] blízké smrti a dalších věcí mimo fyzický mozek, všude v životě najdete živé příklady.

Věřil ve vědu, teď věří v existenci nebe

Ve skutečnosti „zážitek blízké smrti“ není moderní termín. Existoval již v době Platóna, který zaznamenal životní zkušenost Era, syna Armeniova z Pamfýlie, jenž málem zahynul v bitvě.

Když Er ožil, řekl ostatním vojákům: „Až zemřete, budou vám před očima probleskovat všechny důležité věci vašeho života. Nejdůležitější věc, kterou jsem se zpětně naučil, je, že existujeme proto, abychom se měli rádi.“

Když si tohle procházíte, uvěříte, že božská síla je naprosto reálná. Z vědeckého a filozofického hlediska byl materialismus zastaralý již před 80 lety.

Já ale nezkoumám náboženské přesvědčení. Od roku 2002 až do mého kómatu byla moje duše na mnoho let ztracena. Přestal jsem věřit v Boha, přestal jsem se modlit, přestal jsem brát své syny do kostela a přestal jsem se za ně večer modlit. Můj zážitek blízké smrti mi však navždy a bez pochybností dokázal, že moc Božího milosrdenství je v tomto vesmíru naprosto reálná.

Největší proměna díky zážitku blízké smrti

Podobné zážitky mnoha dalších lidí dokázaly i toto: nejdůležitější věcí, kterou se ze zážitků blízké smrti učíme, je, že „dělejte druhým to, co chcete, aby oni dělali vám“, což je pravda, která je zabudována do samotných základů vesmíru.

Pokud druhým bezdůvodně způsobujeme utrpení, zaplatíme za to při svém odchodu. Při průchodu dimenzí s životními záznamy, jako bylo údolí, kterým jsem prošel já, zažíváme stejnou bolest jako osoby, kterým jsme ublížili. Takže pro některé lidi, kteří ublížili druhým, bude jejich zkušenost s životní revizí pekelná.

Uprostřed všeho toho světla a soucitu jsou bolest a utrpení obzvlášť viditelné. Existuje také řada napravení, která nám pomáhají splácet to špatné, abychom v příštím životě byli laskavější a láskyplnější –⁠ to je konečný cíl vědomí v tomto procesu.

Řekl bych, že to změnilo všechno. Změnilo to mé vnímání existence duše, můj vztah k vesmíru i vztah k ostatním. Nejsem v tom sám. Více než 90 až 95 procent lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti, se probudilo soucitnější, méně materialističtější a více zaměření na pomoc druhým, projevování laskavosti a náklonnosti.

Vrátil jsem se ze své cesty s vědomím, že jednou z našich největších výzev je, jak milovat sami sebe –⁠ obohatit naše chápání soucitné boží prozřetelnosti, což je to, co skutečně potřebujeme.

Nejhlubší obtíží této zkušenosti není to, co se stane po naší smrti, ale to, jak střízlivě a smysluplně žít tento život. Musíme si uvědomit, že naše duše je spojena s bohem a s životem ve vesmíru, a podle toho se řídit ve svém životě.

Věřím také, že zdroj života není evoluční, jak se domníval Darwin. Přesto tato mylná interpretace pronikla do našich ekonomických, politických a sociálních systémů a vyvinula se v takzvané „přežití nejsilnějšího“, „každý svým pánem“ a „likvidaci těch, kteří ti konkurují“. To není správné. Moderní biologie našla mnoho příkladů, které dokazují existenci vnitrodruhové a mezidruhové spolupráce a komunikace, například delfíni pomáhají velrybám rodit a různé druhy si pomáhají navzájem.

Když se narodíme na tento svět ve fyzickém těle, zdá se, že nás duchovní svět opustil. Nicméně lidé zapomínají, že ve skutečnosti opuštěni nejsme, jen musíme znovu objevit souvislosti. Zejména potřebujeme plně vnímat náš svět, abychom jej mohli smysluplněji prožívat.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil: MiC

Související články

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů
Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů

Bouřkový pilot-fotograf Santiago Borja, zachytil z výšky 12 000 metrů sérii dechberoucích snímků nejintenzivnějších bouří.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.