Praha – Sněmovna dnes schválila zákaz jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček, a to v souladu s předpisy Evropské unie. Normu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí ještě dostane ke schválení Senát.

Pro schválení zákona dnes hlasovalo 113 poslanců ze všech sněmovních stran. Zákaz postihne hlavně jednorázové plastové výrobky, mezi něž patří také nápojová míchátka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky a krabičky na jídlo z expandovaného polystyrenu. Výrobci některých produktů také musí uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ. 

Ministerstvo uvedlo, že na podporu přechodu na alternativy jednorázových plastových výrobků v poslední dotační výzvě dalo 60 milionů korun.  

Výrobci cigaret se budou muset podílet na nákladech za úklid cigaretových nedopalků a jiného plastového odpadu v obcích. Spolupráce výrobců s obcemi by mělo fungovat prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid. Do roku by výrobci měli takto pomoci podle poslaneckých úprav minimálně 30 procentům obcí, do dvou let 60 procentům a do tří let alespoň 90 procentům obcí.

Plnění nového zákona mají kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice. Z nového programového období Operačního programu Životní prostředí pro období let 2021 až 2027 půjde na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun.

S použitím zprávy z ČTK.