Ministerstvo vnitra přichází s návrhem zákona, který zásadně zpřehlední český právní řád, posílí právní jistotu občanů a sníží administrativní zátěž úřadů. Nejen v Británii, ale také v České republice je po léta v platnosti bizarní a nefunkční řada zákonů, které postrádají smysluplnost.

Analýza Ministerstva vnitra odhalila téměř sedm tisíc zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které jsou nefunkční, nepoužívané a bez právního účinku.

Jsou však formálně platné a jejich existence komplikuje občanům i úřadům orientaci v právním řádu. Resort vnitra proto navrhuje jejich zrušení.

Na základě analýzy několika desítek tisíc předpisů právního řádu České republiky navrhuje resort vnitra zrušit přes 6 700 zákonů, vyhlášek a vládních nařízení. Jde o tzv. obsoletní právní předpisy. Ty už sice nemají právní účinky, nepoužívají se, nicméně nikdo je dosud nezrušil, a jsou tedy formálně platné. Znamenají tak problém a zátěž pro moderní právní řád. Jde o právní předpisy od vzniku první republiky do konce roku 2018.

„Není možné, abychom ve 21. století měli právní řád zaplevelený tisíci nesmyslnými a nefunkčními zákony. Orientace v platné legislativě musí být pro občany i úřady jasná a jednoduchá. Proto navrhujeme takové zákony a vyhlášky zrušit,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Existence těchto předpisů v našem právním řádu dle ministra vnitra ohrožuje právní jistotu i správné fungování veřejné správy. 

„V našem právním řádu už budou jen ty zákony a vyhlášky, které skutečně platí a mají dopad na život občanů a fungování státu,“ dodal Vít Rakušan.

Mezi rušenými právními předpisy je např. zákon, který ruší celibát učitelek z roku 1919, zákon o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku z roku 1947 nebo zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic ze stejného roku. Z právních předpisů z 21. století jde např. o zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu z roku 2006.

Při identifikaci nefunkčních právních předpisů Ministerstvo vnitra spolupracovalo s odbornou právnickou veřejností i s akademickými institucemi. Návrh zákona teď pošle do meziresortního připomínkového řízení.

Podle zdroje Ministerstva vnitra, odbor tisku