Doposud mohl v ČR lva nebo tygra chovat téměř kdokoliv. Mládě šelmy si mohl koupit přes e-shop každý, kdo na ně měl dostatek financí. Podle kritiků byla pravidla chovu mírná a zákon je nevymezoval přesně. Podobně to bylo i s pravidly, jak se s velkými kočkovitými šelmami pohybovat na veřejnosti. Chovatelé si často pořídili zvíře – a teprve poté žádali o povolení k chovu druhu vyžadující zvláštní péči.

Docházelo proto k týrání a nehodám, kdy lev nebo tygr z domácího chovu usmrtil člověka. O zpřísnění odborníci usilovali už dlouho.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) roku 2019 uvedla, že je na území Česka chováno zhruba 250 lvů, 180 tygrů a 140 pum. Většina z nich se nachází právě v soukromých chovech, případně v kontaktních zoo.

Od 1. srpna 2022 Ministerstvo zemědělství stanovilo vyhláškou pravidla pro jejich výběhy a krmení.

Šelmy potřebují prostor

Nová vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů určuje jasné podmínky, které musí chovatelé dodržet. Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s odborníky stanovilo podmínky pro velikost, zabezpečení a konstrukci výběhů, požadavky na krmení a napájení šelem a lidoopů. Vyhláška začíná platit od 1. srpna 2022.

Tygr ussurijský musí mít k dispozici venkovní výběh velký nejméně 300 metrů čtverečních, lev potřebuje minimálně 200 metrů, uvádí zpráva MZe.

Kromě šelem vyhláška pamatuje i na lidoopy – ti musí dostávat krmivo aspoň třikrát denně a musí být složené převážně ze zeleniny. Podle druhu lidoopa pak chovatel musí svému zvířeti zajistit i ovoce, ořechy nebo výhonky.

Nová vyhláška také definuje, že chovné prostory pro vybrané druhy šelem a lidoopů musí být snadno přístupné, čistitelné, umožňovat řádnou péči o zvířata a svou velikostí a vybavením odpovídat potřebám daného druhu, upřesňuje ministerstvo.

„Vyhláška stanovuje v nezbytné a potřebné míře požadavky, které musí dodržovat chovatelé šelem a lidoopů. Nemá být podrobným uživatelským manuálem, ale má stanovit základní životní podmínky, které musí chovatel svým zvířatům poskytnout. Konkrétní rozměry výběhů, ustájení, vybavení i pravidla pro krmení poslouží také jako užitečný nástroj veterinárním inspektorům při kontrolách chovů. Cílem vyhlášky je zlepšit ochranu chovaných zvířat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podle nové vyhlášky je také zakázáno držet vybrané druhy šelem nebo lidoopů v bytě nebo nebytovém prostoru, který není určen pro chov zvířat. Není možné zvířata venčit na pozemcích, které nejsou ohraničeny odpovídajícím způsobem. Za porušení předpisu může firma dostat pokutu až 3 miliony korun, fyzická osoba (občan) až 1 milion korun.

Od data 1. 8. 2022 se vyhláška vztahuje na nově budovaná, rekonstruovaná nebo poprvé do provozu uváděná zařízení. Pro dosavadní chovatele nabývají některá ustanovení vyhlášky účinnosti později, a to v případě větších stavebních úprav současných prostor. Finanční náklady si tak chovatel může rozložit do delšího časového období.

Návrh MZe připravilo ve spolupráci s odborníky, především se zástupci licencovaných zoologických zahrad a členy EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), kteří mají dlouholeté zkušenosti s řádnými podmínkami chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, sděluje zpráva MZe.

„Nová právní úprava navazuje na novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ta platí od února 2021 a zpřísnila podmínky chovu některých exotických zvířat,“ dodává Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva.

Vyhláška zakazuje například jejich rozmnožování mimo zoologické zahrady, dovoz zvířat ze zahraničí do ČR, pokud nejde o přírůstky do zoo.

Možné už také není používat nově narozená volně žijící zvířata k drezúře nebo veřejnému předvádění v cirkusech. Nesmí se rovněž odebírat mláďata od matky nebo je předvádět veřejnosti v takzvaných mazlících koutcích.