PUNTA GORDA, Florida – Guvernér Ron DeSantis nakročil ke svému slibu, že zakročí proti hnutí za environmentální, sociální a správní skóre (ESG), které označil za „alarmující trend“ a hrozbu pro americkou ekonomiku.

V úterý 23. srpna republikánský guvernér spolu se Státní správní radou (SBA) přijali usnesení, které nařizuje správcům floridských fondů, aby investovali do aktiv, které nezahrnují ideologickou agendu ESG.

„Moc korporací je stále více využívána k vnucování ideologické agendy americkému lidu prostřednictvím překrucování priorit finančních investic pod eufemistickými hesly environmentálního, sociálního a korporátního řízení, a diverzity, inkluze a rovnosti,“ uvedl DeSantis v písemném prohlášení.

„Díky usnesení, které jsme dnes přijali, již nebudou peníze daňových poplatníků a jejich svěřené hlasy řízeny finančními firmami z Wall Street a využívané k realizaci politik, které Floriďané u volebních uren odmítají.“

Na tiskové konferenci 27. července v Tampě guvernér uvedl, že většina Američanů neví, co je ESG, a že jeho cílem je „využít moc korporací k vnucení ideologické agendy společnosti“. Slíbil, že s tím něco udělá.

Morgan Stanley Capital International (MSCI), investiční výzkumná společnost v New Yorku, popsala ESG jako „investování, které v procesu investičního rozhodování zohledňuje vedle finančních faktorů také environmentální, sociální a správní faktory“.

Někteří však toto hnutí považují za sílu nevěštící nic dobrého.

James Lindsay, autor knihy „Rasový marxismus“, popsal ESG jako „zbraň v rukou ‚bojovníků za sociální spravedlnost‘, která má otřást korporacemi, a nástroj v rukou těch, kteří se snaží nastolit ‚jednu světovou vládu‘“.

DeSantisovo usnesení navazovalo na opatření přijaté v prosinci 2021 týkající se pravomocí SBA vůči velkým finančním firmám a poskytnutí odborného vedení radě.

„Toto vedení zajistí, že rozhodnutí, která tito státní úředníci činí jménem floridského lidu, budou v souladu s hodnotami voličů vyjádřenými v demokratickém procesu, a nikoli slepě v souladu s ESG mánií, která zachvátila Wall Street a Washington,“ uvedl úřad guvernéra v připraveném prohlášení.

Na nadcházejícím legislativním zasedání v roce 2023 plánuje guvernér navrhnout zákony, které by změnily floridský zákon o klamavých a nekalých obchodních praktikách a jež by zakázaly diskriminační praktiky velkých finančních institucí, které zahrnují metriku sociálního skóre ESG.

Kandidát na předsedu floridské Sněmovny reprezentantů Paul Renner prohlásil, že ESG je „zneužitím amerického kapitalismu globálními elitami vůči nám“, což z něj činí otázku národní bezpečnosti a zároveň „otázku osobních finančních zájmů“.

Varoval, že vydat se cestou ESG by vedlo k tomu, že by společnosti byly „odříznuty“ od možnosti získat financování, a poškodilo by to odvětví, jako je zemědělství.

„Pokud tedy jíte maso, připravte se,“ varoval na tiskové konferenci 27. července. „Jsou proti masu, a tak zvyšují ceny potravin. Těmto lidem je to jedno – [otevřou] naše hranice, zadusí náš zemědělský sektor a v podstatě oslabí tuto zemi pro svou vlastní lokální agendu.“

Guvernér ve svém prohlášení také uvedl, že „finanční bezpečnost“ Floriďanů má přednost před „vrtošivými představami o utopickém zítřku“.

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.