ČR – Pro ekonomy orgánů veřejné správy, pracovníky kontrolních útvarů a pro interní auditory orgánů veřejné správy pořádá Centrální harmonizační jednotka ministerstva financí veřejné konzultace, které budou probíhat v říjnu a listopadu 2022 v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014–2021.

Veřejné konzultace jsou určeny pro zástupce orgánů veřejné správy dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

Náplní veřejných konzultací bude v dopolední části diskuse nad výsledky analytické části Projektu, jejíž cílem byla identifikace nedostatků stávajícího systému finanční kontroly a návrh doporučení k jejich nápravě.

Předmětem odpolední části pak bude projednání konkrétních legislativních změn zvažovaných Ministerstvem financí v dané oblasti. Informace získané během veřejných konzultací formou zpětné vazby od orgánů veřejné správy budou využity jak pro přípravu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, tak pro související hodnocení dopadů regulace, uvádí Ing. Radka Kapounová, administrátorka projektu.

Veřejné konzultace budou rozděleny do tří tematických okruhů:

  • Řídicí kontrola – konzultace jsou určeny především pro ekonomy orgánů veřejné správy a pro pracovníky, kteří se zabývají nastavením vnitřního kontrolního systému nebo jsou odpovědní za schvalovací procesy řídicí kontroly
  • Veřejnosprávní kontrola – konzultace jsou určeny především pro pracovníky kontrolních útvarů orgánů veřejné správy
  • Interní audit – konzultace jsou určeny především pro interní auditory orgánů veřejné správy, uvádí zpráva ministerstva financí.

Místo a čas konání:

Rustonka – budova R3; Sokolovská 695/115b; Praha 8 – 3.10. až 30.11. 2022

Konzultace budou probíhat vždy od 10:00 do 15:00 hodin (od 9:00 do 10:00 probíhá registrace).

Registrace účastníků

Pro účast se lze zaregistrovat prostřednictvím příslušného online registračního formuláře, a to nejpozději do pátku 30. září. Počet účastníků na každé z veřejných konzultací je z kapacitních důvodů omezen na 50 osob. Účast jim bude po uzavření registrací potvrzena emailem.

Konzultace budou probíhat ve dnech od 3. října do 30. listopadu.

Další informace lze nalézt zde.