Nalezl jsem menší sloupek ve vědecké rubrice magazínu Svět práce přibližně z roku 1970, který pojednává o „obsáhlém zahraničním průzkumu“, který měl odpovědět na otázku, co nejvíce škodí autoritě nadřízených. Rok vydání určuji přibližně, protože se jedná pouze o útržek z novin, který ležel v šuplíku starého stolu v bytě mojí babičky.

Ale posuďte sami. Jsou to poměrně zajímavé závěry.

Co nejvíce škodí autoritě nadřízených?

Obsáhlý průzkum dle magazínu ukazuje negativní vlivy vyjádřené procenty, podle toho, jak velkou měrou zpochybňují nebo narušují autoritu vedoucích u jejich podřízených.

  • 18 % nedostatek odborných znalostí
  • 17 % diktátorské metody a rušení dohod
  • 16 % vznětlivost a křik
  • 16 % žoviální vystupování, důvěrnosti, směšné zvyky a zvědavost na soukromí
  • 14 % chybné a neúplné příkazy
  • 7 % pikle a protekce
  • 6 % pití s personálem
  • 6 % jiné vlivy