Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu 31. srpna schválila vláda návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Návrh využívá v rámci tzv. Dočasného krizového rámce zavedení finančních nástrojů k podpoře likvidity formou dotovaných státních záruk na úvěry pro firmy postižené vysokými cenami energií či sankcemi proti Rusku.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, k tématu sdělil: „Díky naší právní úpravě bude Exportní garanční a pojišťovací společnost moci poskytovat záruky za nové úvěry podnikatelům na pracovní kapitál a investice. Na program půjde ze státního rozpočtu 500 milionů korun, což umožní vystavení záruk v objemu 6,25 miliardy korun.“

Dále k tomu upřesnil, že půjde jak o provozní, tak investiční úvěry. Nárok na ně budou mít po schválení novely například jak firmy postižené vysokými cenami energií, tak i například sankcemi proti Rusku.

Zavedení exportně orientovaného podniku

Novela kromě toho zavádí pojem exportně orientovaný podnik. Tím bude podnik, jehož tržby alespoň z 25 procent tvoří export do zahraničí. Tento typ podniků bude nově mít výrazně jednodušší přístup k produktům od Exportní garanční a pojišťovací společnosti, ale také České exportní banky.

V současnosti zájemci o produkty od těchto institucí musí prokazovat, že v zahraničí mají dojednaný konkrétní obchod. Tato povinnost pro exportně orientované podniky v návaznosti na tuto novelu odpadne. Novela tak firmám výrazně ulehčí možnost získat finanční prostředky na své exportní projekty.

Novelu zákona teď čeká projednání Poslaneckou sněmovnou.