Nadační fond proti korupci (NFPK) podpořil vydání nové knihu investigativního novináře Tomáše Lemešaniho Rusko v plamenech, jež rozkrývá „složité návaznosti korupčního kremelského režimu“.

Podle autorů kniha sleduje „mimořádný příběh stojící za falešnými islamistickými útoky na Moskvu, které spustily ruskou invazi do Čečenska“. Na základě série oficiálních prohlášení a znalostí Alexandra Litviněnka tato kniha ukazuje, že „k útokům islamistů vůbec nedošlo“. Kniha déle tvrdí, že se jednalo o akci naplánovanou tajnou službou FSB s cílem dosadit Vladimira Putina na post prezidenta Ruské federace.

Federální služba bezpečnosti (FSB) je hlavní domácí bezpečnostní služba Ruské federace, jedná se hlavní nástupnickou agenturu KGB.

Kniha také popisuje transformaci bývalé KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak tyto služby stvořily současný autoritativní režim v Rusku.

Autor Tomáš Lemešani byl externím spolupracovníkem redakcí iDNES.cz a MF DNES. Zaměřuje se na byznys a ekonomické dopady opatření státu na podnikání. Kromě zkušeností v dalších českých a slovenských vydavatelstvích provozuje také vlastní projekt zaměřený na byznys žurnalistiku.

Obal knihy Rusko v plamenech. (NFPK)

Recenze

Recenze na knihu zatím nevyšly, zatím se ke knize vyjádřil jeden čtenář:

„Přečteno skoro jedním dechem. Ale k obsahu v některých místech jsem skeptický. Ověřitelnost některých uvedených informací je prakticky nemožná.“

Úryvek

NFPK zveřejnil úryvek z knihy: dopis bývalého plukovníka FSB Michaila Trepaškina Borisovi Jelcinovi:

„Drahý Borisi Nikolajeviči!

Okolnosti mě nutí obrátit se na Vás osobně v souvislosti s tím, že generálplukovník N. D. a další vedoucí představitelé FSB Ruské federace nepřijímají opatření týkající se problémů státní bezpečnosti Ruska, na které jsem upozorňoval ve zprávách a prohlášeních, které jsem jim zasílal od roku 1996.

V posledních letech se organizované zločinecké skupiny snaží všemi prostředky proniknout do ruské FSB. Zpočátku bylo nejčastější formou navázání vztahů s jednotlivými důstojníky FSB a zapojení se do trestné činnosti pod jejich hlavičkou. Později tyto skupiny přešly k delegování svých členů do ruské Federální bezpečnostní služby. Do služby vstupují prostřednictvím známých zaměstnanců personálních oddělení a vedoucích útvarů.

Zvláště aktivní pronikání členů zločineckých skupin do řad FSB bylo zaznamenáno jmenováním postav z podsvětí – M. Barsukova a N. Kovaljova. A. Kuzovkina – do jejich funkcí. Aby byla zajištěna jejich bezpečnost, byli do klíčových pozic jmenováni “insideři”.

Současně byla bezdůvodně propuštěna řada odborníků s rozsáhlými zkušenostmi s operativní činnosti. To vše se dělo za souhlasu bývalého důstojníka Patruševa.

Opatření Barsukova, Kovaljova a Patruševa, šéfů Federální bezpečnostní služby Ruské federace, mají za cíl vytlačit profesionální pracovníky ze systému FSB ve prospěch kriminálních živlů. Patrušev, který byl jmenován šéfem Ředitelství vnitřní bezpečnosti FSB, tak místo boje proti zločineckým skupinám začal pronásledovat důstojníky FSB – profesionály s bohatými zkušenostmi v boji proti zločinu a donutil je k odchodu z bezpečnostních složek. Z tohoto důvodu ředitelství přestalo vést případy proti ozbrojeným zločineckým skupinám.

V současné době byl Patrušev, šéf Ředitelství pro vnitřní bezpečnost FSB, převelen na post vedoucího Organizačního a inspekčního oddělení FSB a Kovaljov ho nahradil Zotovem, o jehož spojení se zločineckými strukturami FSB široce informovala. Před tímto jmenováním Zotov vedl protiteroristické centrum, které nemělo prakticky žádné operativní zkušenosti, zatímco teroristické činy byly páchány po celém světě a jen v Moskvě bylo v nelegálním oběhu velké množství zbraní. Velké množství zbraní a munice je v oběhu pouze v Moskvě. Byl to právě Zotov, kdo v prosinci 1995 vyvinul velké úsilí, aby zablokoval případ čečenské organizované zločinecké skupiny (OCG). Podle operativních zdrojů dostal Zotov jako dar od jedné ze skupin automobil zahraniční výroby – džíp, který po jmenování do funkce generála prodal, aby tuto skutečnost utajil.

Kovaljov jmenoval řadu důstojníků do funkce generála nikoli na základě jejich odborných kvalit nebo vojenských zásluh, ale díky jejich známostem a loajalitě vůči řediteli. V srpnu 1996 tak bylo v systému FSB Ruské federace vytvořeno Ředitelství perspektivních programů. Toto ředitelství, které podléhalo přímo řediteli FSB Kovaljovovi, obdrželo značný počet odborníků z jiných oddělení. Nikdo z FSB však neví, proč Kovaljov toto oddělení udržuje, protože cíle a úkoly ředitelství, stejně jako funkční odpovědnosti jeho zaměstnanců, nebyly dosud definovány. Ředitelství perspektivních programů FSB se prakticky nezabývá bojem proti zločinu, ale zajišťuje bezpečnost nestátních struktur (např. Stealth Association apod.). Nicméně Kovaljovovi kamarádi Chocholkov, Stěpanov a Ovčinnikov byli jmenováni do generálských funkcí na ministerstvu. První dva již dostali generálské nárameníky. Chocholkov a Ovčinnikov byli navíc již dříve předmětem vyšetřování FSB. Ten s bandity udržoval úzké vztahy a dostával od nich peněžní odměny, díky nimž mohl v kasinech prohrát až 25000 dolarů za jediný večer.

Proslulý bandita Stalamachov, známý v policejním oddělení města Moskvy. Moskevský gangster Stalmachov v rozhovoru s jedním ze zdrojů uvedl, že členové jeho skupiny, v níž je řada bývalých důstojníků sovětské KGB, od roku 1993 pašují zboží. Jejich trestnou činnost kryjí vysocí důstojníci ruské Federální bezpečnostní služby, včetně generálů UEC Porjadina a Kononova a generála ústředí FSB pro Moskvu a Moskevskou oblast Trofimova.

V únoru 1994 jsem jako vedoucí vyšetřovatel zvláště důležitých případů vyšetřovacího oddělení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace zadržel devět vozidel (“kamionů”) s pašovaným zbožím v hodnotě přes 3 miliony dolarů. Pašované zboží bylo propuštěno a ukryto v továrně Serp i Molot, odkud bylo později nelegálně prodáno. Inspirovala mě řada vyděračských žalob, které mi nedovolily pracovat na odhalení tohoto pašování.

Jsem rovněž znepokojen skutečnostmi úniku operativních informací z Federální bezpečnostní služby do zločineckých struktur.

Vedoucí FSB blokuje práci zaměřenou na potlačování kriminální činnosti organizovaných skupin páchajících závažnou kriminální činnost; zejména blokují trestnou činnost Čečenců v Moskvě.

Jako krycí důstojníci u jednoho z případů však byli zadrženi vysoce postaveni důstojníci z policie a ministerstva vnitra. (autor jmenuje řadu osob, ale pro srozumitelnost zjednodušujeme, pozn. překladatele)

V průběhu prvotních vyšetřovacích úkonů a operativně pátracích opatření bylo zjištěno, že členové uvedené organizované zločinecké skupiny se kromě vydírání dopouštěli vražd v Moskvě a v Čečensku, skladovali zbraně a munici v nelegálním skladu v Moskevské oblasti a převáželi zbraně a munici z vojenských skladů ve městě Elektrogorsk do oblastí vojenských akcí v Čečensku.

Protože jsem byl jedním z vedoucích této operace, připadla mi důležitá role při odhalování trestné činnosti “čečenské” OCG. Začátkem prosince 1995 jsem však byl z případu odvolán a byla mi zabavena služební zbraň. Důvody a důvody tohoto řízení stále neznám.

Po ukončení tohoto “úředního řízení” jsem obdržel příkaz č. 034 z 8. února 1996 o mém potrestání, ačkoli v materiálech trestního spisu č. 055277 a souvisejících dopisech neuvedli žádné provinění.

Členové komisí si s odvoláním na pokyny “shora” vymysleli názor, který kvalifikuje zadržování nebezpečných zločinců jako překročení mých pravomocí. Tato okolnost byla důvodem mého odvolání z práce na odhalování činnosti zločineckých skupin.