Toto je prvý diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a povedzte ho svojim deťom!

Hádka

Pod veľkým stromom v lese uvideli dvaja chlapci pekný, veľký lieskový oriešok a obaja sa k nemu rozbehli.

James sa k nemu dostal ako prvý a zdvihol ho.

“Je môj,” povedal John, “lebo som ho uvidel prvý.”

“Nie, je môj,” povedal James, “pretože som ho zdvihol prvý.”

Hneď sa teda začali hádať o oriešok.

Keďže sa nevedeli dohodnúť, komu má patriť, zavolali staršieho chlapca a opýtali sa jeho.

Ilustrácia „The Quarrel“ z „McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

Starší chlapec odvetil: “Túto hádku urovnám.”

Vzal oriešok a rozbil škrupinu. Potom z nej vybral jadro a škrupinu rozdelil na dve rovnaké časti.

Povedal: “Táto polovica škrupiny patrí chlapcovi, ktorý uvidel oriešok ako prvý.

“A táto polovica patrí chlapcovi, ktorý ho zdvihol.”

„Jadro orecha si nechám ako odmenu za urovnanie hádky.”

“Takto zvyknú hádky skončiť.”, povedal so smiechom.

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.