V Bruselu proběhla 27. září ministerská konference pro boj s virem afrického moru prasat (AMP). Konference se zúčastnila i eurokomisařka Stella Kyriakides, promluvil tam náš ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Veřejnost si závažnost problému neuvědomuje, řekl ministr zemědělství na konferenci k africkému moru prasat

„Úspěšný boj proti nákaze je možný pouze za předpokladu, že veřejnost bude dostatečně informována o rizicích a preventivních opatřeních v boji s touto nemocí,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Podle něj je nutné nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat.

Odpovědný je člověk

„S virem afrického moru prasat se Evropa potýká už 15 let. Přesto je stále jedním ze zásadních faktorů odpovědných za šíření nákazy do nových oblastí člověk. Důkazem jsou zejména skokové posuny nákazy na vzdálenosti i stovek kilometrů tak, jak tomu bylo i v případě České republiky. Následné vymýcení afrického moru prasat na našem území bylo velmi nákladné a náročné,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V posledních desetiletích stavy černé zvěře značně stouply, říkají myslivci.

„Na vzestup početních stavů neměl vliv pouze způsob mysliveckého hospodaření. Hlavní vliv na zvýšení populační hustoty černé zvěře měl a má v posledních desetiletích způsob zemědělského využívání krajiny,“uvádí časopis Myslivost.

„Ohromné lány technických plodin a obilovin skýtají černé zvěři vše, co pro svoji existenci potřebují – tedy klid a dostatek potravy. A dostatek potravy je základem pro vzrůstající intenzitu reprodukce.“

Pokud se nadměrně zvýší reprodukce některého druhu, dojde k přemnožení a zákonitě se projeví redukční faktor – zvyšuje se výskyt infekčních chorob. U prasat je to spojeno i s možným přenosem na člověka. Kromě toho vzniká nebezpečí velmi závažných ekonomických ztrát v chovech hospodářských zvířat.

„Od roku 2014 se na území pobaltských států a posléze v Polsku vyskytuje africký mor prasat (AMP), vysoce infekční onemocnění prasatovitých, pocházející z afrického kontinentu, jehož cesta do Evropy vedla přes Ázerbájdžán, Gruzii a Ruskou federaci.

V červnu 2017 byl u dvou uhynulých kusů prasete divokého ve Zlínském kraji diagnostikovaný virus afrického moru prasat a Česká republika tak rozšířila počet států s výskytem tohoto vysoce infekčního onemocnění,“ uvádí časopis Myslivost.

„Zejména vývoj nákazové situace v posledních měsících dokazuje, že nejde o problém pouze několika zasažených členských států, ale celé Evropské unie,“ uvedl V. Bílý, tiskový mluvčí Mze.

Česká republika je jedním ze států, kde se mor podařilo vymýtit

„Za dobu, kdy se s virem v Evropě potýkáme, jsme se naučili mnohé o jeho vlastnostech, způsobu šíření i možnostech, jak tomuto patogenu čelit. V řadě oblastí se podařilo zavést účinnou ochranu chovů domácích prasat, ve dvou členských státech se dokonce podařilo nákazu vymýtit. Česká republika je jedním z nich, přesto nemůžeme ani na chvíli polevit v naší ostražitosti, protože vir se Evropou nadále šíří,“ uvedl Nekula.

Klíčovou podmínkou boje s AMP je jeho včasné odhalování, a to v populaci divokých i domácích prasat.

„Bohužel veřejnost si závažnost problému příliš neuvědomuje. Pokud bychom s nemocí nebojovali, hrozil by úplný zánik chovů prasat v Evropě. Pravidla biologické bezpečnosti chovů ale neznají ani někteří chovatelé. Zkušenosti z řady členských států ukazují, že rizikové jsou zejména malé chovy prasat. Přitom zavlečení afrického moru prasat do těchto chovů má silně negativní dopad na celý sektor chovu prasat v celé oblasti,“ upozornil český ministr zemědělství.

Podle ministra Nekuly je třeba dělat nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat.

„Úspěšný boj s nákazou je neslučitelný s aktuálním snižováním finanční podpory členským státům. Zajištění adekvátních finančních zdrojů je z hlediska provádění přísných opatření, edukačních kampaní a sledování výskytu nákazy naprosto nezbytné,“ řekl ministr Nekula.

Africký mor prasat je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění prasat divokých i domácích všech plemen a věkových kategorií, které ve více než 90 % končí smrtí prasete. Tato nemoc není přenosná na člověka.