Toto je tretí diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojimi deťom!

Ohnisko

Jedného zimného večera sedela pani Lordová so svojimi dvomi dcérami pri jasnom ohni vo svojom príjemnom dome. Dievčatá šili a ich matka sa venovala pleteniu.

Katie dokončila svoju prácu a keď zdvihla zrak, povedala: “Mami, myslím, že dnes je oheň jasnejší ako zvyčajne. Ako rada počujem jeho praskanie!”

“A ja som práve chcela povedať,” zvolala Mary, “že svetlo je lepšie, než aké bolo včera večer.”

Ilustrácia „The Fireside“ z „McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

“Drahé moje,” povedala mama, “to bude tým, že sa dnes večer cítite šťastnejšie ako obyčajne. Možno práve preto sa vám zdá oheň lepší a svetlo jasnejšie.”

“Ale mami,” povedala Mary, “nechápem, prečo sme teraz šťastnejšie než včera, veď včera večer tu bola sesternica Jane a hrali sme sa na kocúra v kúte a na slepca, až kým sme sa všetci neunavili.”

“Ja viem! Ja viem prečo!”, povedala Katie. “Je to preto, že sme dnes večer robili všetci niečo užitočné. Cítime sa šťastné, pretože sme boli kvôli niečomu zaneprázdnené.”

“Máš pravdu, moja drahá,” povedala ich mama. “Som rada, že ste sa obe naučili, že môže byť aj niečo príjemnejšie a poučnejšie ako hranie sa.”

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.