ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona, která by měla upravovat pravidla pro práci z domova (home office). Zaměstnavatelé by tak měli například povinnost přispívat zaměstnanci minimální paušální částkou, která by měla sloužit na pokrytí nákladů spojenými s prací z domu.

Před pár lety byl home office brán spíše jako nadstandard. Ovšem dnes jde již o běžný způsob práce v mnoha českých firmách. Přesto však stále chybí jasná pravidla pro jeho fungování.

„Novinka je to zajímavá, zejména jako finanční benefit pro zaměstnance, který se nezapočítává do výdělku. Všeobecně vzato bychom ale spíše preferovali celkové nižší zdanění práce a méně podobných výjimek, což by přineslo lepší výdělek zaměstnancům, kteří by si ho následně alokovali tak, jak uznají oni sami za vhodné – třeba i na náklady práce z domova,“ říká Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcam p. Praha.

Jaká by mohla být praxe s home office

Po odsouhlasení navrhované novely by měl zaměstnavatel svému zaměstnanci kompenzovat náklady spojené s prací z domova. Hlavní novinkou by byla povinnost hradit zaměstnanci minimální paušální částku na plyn, elektřinu, paliva, dálkové vytápění, vodu nebo odpad.

Návrh paušálu je momentálně ve výši 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. Výši této částky by ministerstvo poté každý jednotlivý rok stanovovalo ve vyhlášce. Částka by se přitom ale nezahrnovala do výdělku.

„Způsob práce se v posledních letech zásadně mění. Dříve se pracovalo převážně z kanceláře. Dnes je práce z domova mnohem více obvyklá i díky covidu. Některé náklady zaměstnancům již hradíme, ale vykazování je kostrbaté. Proto podporu v zákoně vítám,“ uvádí Lukáš Cirkva, partner & CEO, BCV solutions s. r. o.

V důsledku pandemie a přílivu moderních trendů je již v mnoha firmách naprostým standardem nabízet určitou formu práce z domova. Ať už se jedná o hybridní druh práce, tedy kombinace práce z domu a fyzické přítomnosti v kanceláři, nebo o stoprocentní home office.

„My standardně v dnešní době kombinujeme práci z H.O. a kanceláře. Respektive v dnešní době při práci v marketingové agentuře nepovažuji za nutné u většiny pozic fyzickou přítomnost v kanceláři, respektive ve městě či zemi,“ potvrzuje Tomáš Vacek z agentury Contexto. Často již nastavená pravidla tak valná většina firem v plánu měnit nemá.

Firmy, které mají ověřený způsob práce, se do jiných změn nijak nehrnou

„Tuto záležitost máme již dlouho vyřešenou a upravenou naší firemní směrnicí, která upravuje celkový režim, nejen proplacení nákladů, ale také bezpečnost práce, ochranu dat, pracovní dobu apod,“ vysvětluje Válek Waldemar, finanční ředitel RIM.CZ

Možnost výběru – lidé se chtějí setkávat offline

Důvodem, proč zaměstnavatelé často ani home office nenabízejí, je například snazší koordinace zaměstnanců, ale i samotný zájem o offline setkávání se s kolegy z řad podřízených.

„Zaměstnanci si mohou vybrat, zda budou pracovat z kanceláře nebo z domova. Ale vidíme, že stále více lidí se chce setkávat offline a pracovat ze skutečné kanceláře, nikoliv z domova,“ dodává Tatiana Davydova, Chief Talent Officer, Parimatch Tech.

Zda je home office výhodný pro každého?

Ne každý zaměstnavatel home office podporuje a v některých případech by přesunutí zaměstnanců znamenalo ještě větší náklady než zachování běžného způsobu práce. Zaměstnavatel musí v případě, kdy zavádí home office, zařídit technické vybavení spolu s nejrůznějšími licencemi pro bezproblémový vzdálený přístup, což může rapidně zvednout celkové náklady.

„V současné době vzhledem k počtu zaměstnanců umožňujeme práci z domova jen individuálně a většinou z osobních důvodů, nebo v případě lehčí nemoci, kdy není vhodné chodit do kanceláře. Žádné náklady za práci z domova nehradíme. Upřímně jsem zastánce spíše práce v kanceláři, kde je možnost komunikovat většinou rychleji a hlavně se lépe dlouhodobě buduje celý tým. Dlouhodobě tedy neplánujeme zavádět pravidelnou možnost práce z domova,“ říká David Buchta, CEO & Marketingový ředitel společnosti Primulus Group.

Práce z domova povětšinou nemá celopodnikový charakter, jiní zaměstnanci do práce docházejí, tudíž případné úspory, například energie, jsou zanedbatelné.

„Z mé zkušenosti home office přináší naopak snížení osobních nákladů zaměstnance. Zatímco zvýšení spotřeby energií je při práci z domova téměř zanedbatelné. Zaměstnanec, který nemusí do kanceláře, výrazně ušetří na stravování nebo dopravě. V náhradě nákladů na energie tedy osobně nevidím smysl. Při práci z domova šetří zaměstnanci peníze už nyní,“ popisuje Ondřej Tyleček, CEO a obchodní ředitel reklamní a kreativní agentury Fairy Tailors.

S použitím TZ kasparpr.cz