27. 10. 2022

Toto je štvrtý diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojimi deťom!

Chudobný Davy

V dedinskej škole bola prestávka. Zazvonil zvonček a deti s divokým smiechom vybehli na jasné slnečné svetlo.

Všetky, okrem chudobného Davyho. Vyšiel posledný a veľmi pomaly, no nesmial sa. Mal starosti a jasné, zlatisté slnečné svetlo mu nerobilo radosť.

Prešiel cez dvor a sadol si na kameň za starým javorom. Malý vtáčik na najvyššom konári mu zaspieval, len aby ho rozosmial.

Davy si ho však nevšímal. Myslel na kruté slová, ktoré mu povedali o jeho otrhaných šatách. Z očí sa mu rinuli slzy a stekali mu po lícach.

Ilustrácia „Poor Davy“ z „McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

Chudobný Davy nemal otca a jeho matka sa musela veľmi snažiť, aby mu umožnila chodiť do školy.

V ten večer sa vracal domov cestou, ktorá viedla cez polia a les. Stále sa však cítil smutný.

Davy nechcel svoju mamu trápiť, preto sa chvíľu zdržal medzi stromami a napokon sa hodil na zelený mach pod nimi.

V tom momente šla okolo jeho učiteľka. Keď zbadala, kto to je, zastavila sa a milo sa opýtala: “Čo sa deje, Davy?”

Davy nič nepovedal a znova sa mu začali tlačiť slzy do očí.

“Nechceš mi to povedať? Možno ti pomôžem.”

Potom Davy vyrozprával pani učiteľke všetky svoje problémy. Keď skončil, veselo povedala: “Mám plán, Davy, ktorý ti podľa mňa pomôže.”

“Ach, a aký?” spýtal sa a posadil sa s nádejou v očiach, pričom mu slzička dopadla na modrú fialku.

Ilustrácia „Poor Davy“ z „McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

“Nuž, ako by sa ti páčilo byť malým predajcom kvetov?”

“A zarobiť peniaze?” povedal Davy. “To by bolo milé. Ale odkiaľ by som vzal kvety?”

“Priamo v týchto lesoch a na poliach,” povedala učiteľka. “Tu sú krásne modré fialky, dolu pri potoku sú biele a medzi skalami nájdeš paprade a machy. Prines ich všetky ku mne domov a ja ti ich pomôžem naaranžovať.”

A tak Davy deň čo deň lovil v lese tie najkrajšie kvety a najvzácnejšie paprade a machy. Keď mu ich učiteľka pomohla naaranžovať, odniesol ich do blízkeho mesta a predával ich.

Čoskoro si zarobil dosť peňazí, aby si mohol kúpiť nové šaty. Teraz mu už slnečné lúče a aj vtáčí spev robia radosť.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.