AQUAPOL je evropská struktura, sdružující policejní složky zabývající se kriminalitou a veřejným pořádkem na vodních plochách a v jejich okolí. Zasedání Rady AQUAPOLu se koná vždy jedenkrát za rok, v listopadu. Pro letošní sezonu byli ve vedení Francouzi. Takže další mezinárodní konference Rady AQUAPOLu se konala minulý týden v sídle Generálního ředitelství gandarmerie (četnictva) na okraji Paříže, uvedla kpt. Hana Rubášová, tisková mluvčí PP ČR 14. listopadu 2022.

Za Policii České republiky se společného setkání zúčastnil ředitel Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR plk. Mgr. Petr Sehnoutka a Bc. Václava Machová.

AQUAPOL provádí své operace pomocí tzv. HUBů (pracovní skupiny, organizované teritoriálně). Jsou celkem 4 a Policie České republiky má zastoupení v Rýnském HUBu, další jsou HUB Dunaj/Černé moře, HUB Severní moře a HUB Středozemí. HUBy pracují samostatně i on-line, dodává tiskový servis PP ČR a upozorňuje:

V současné chvíli jsou členy nejen policejní organizace, ale také státní plavební správy, které mají pravomoci na vodních plochách. AQUAPOL je financován Evropskou unií, částí DG HOME.

Mapy kriminality již byly naplno spuštěny

Společný projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR Mapy kriminality již běží v ostrém provozu. Nástroj, který slouží veřejnosti, obcím a jejich městským a obecním policiím a Policii ČR, pomáhá snižovat kriminalitu, cíleně plánovat policejní hlídky i preventivní opatření do rizikových míst či snižovat administrativu. Projekt řadí Českou republiku mezi země s nejefektivnějším a nejotevřenějším zpracováním dat o kriminalitě,“ udává Klára Dlubalová, odbor tisku a public relations PČR.

Po více než ročním testování byl 1. září 2022 naplno spuštěn ostrý provoz projektu Mapy kriminality. Jedná se o projekt, na kterém vedle Ministerstva vnitra a Policie ČR spolupracovali i zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a samosprávy. Mezi lokalitami, kde se mapy kriminality testovaly v pilotním provozu, figuruje například Liberec, Kladno, Kolín nebo Praha 2.

„Že je to skvělý nástroj, to vím i z vlastní zkušenosti z mého domovského Kolína. A mám velkou radost, že i ostatní obce, potažmo obecní a městské policie považují mapy kriminality za již nepostradatelné a plánují je využívat do budoucna,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Samotný projekt map se odehrává ve třech rovinách

První představují mapy kriminality pro veřejnost, které jsou k dispozici na internetové stránce kriminalita.policie.cz. Zde jsou znázorňovány trestné činy a přestupky, které jsou statisticky evidované. Druhou rovinou je podrobnější verze pro obce, díky které mohou lépe plánovat bezpečnostní opatření. Třetí rovinou jsou prediktivní mapy kriminality. Ty může využít například Policie ČR pro plánování služeb policistů a jejich vysílání do vytipovaných lokalit, uvedla Dlubalová z oddělení tisku.

Veřejné mapy jako prevence kriminality

„Veřejné mapy kriminality v podobě, která je k dispozici Policii České republiky, obcím nebo široké veřejnosti, představují efektivní nástroj prevence kriminality, který může být zároveň vzorem otevřeného přístupu orgánů státní správy. Jdeme tak vstříc spolupráci nejen s představiteli samospráv, ale také poskytujeme maximální informační servis každému, kterého bezpečnost v ulicích zajímá, případně kdo chce s otevřenými daty dále pracovat,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.

„Téma bezpečnosti a prevence kriminality je pro řadu obcí zásadní. Díky mapám mohou například efektivněji instalovat kamerové systémy, plánovat hlídky strážníků nebo sledovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách či v místech s vyšší koncentrací lidí,“ udává tiskový obor PČR.