ČR: Ve čtvrtek 24. listopadu v Hrzánském paláci bude předána Cena předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za propagaci nebo popularizaci výzkumu, vývoje a inovací za rok 2022. Cenu předá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Cena je určena vědeckým pracovníkům, novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma výzkumu, vývoje a inovací, předávají poznatky o výsledcích široké veřejnosti a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ocenění je spojeno s odměnou ve výši až 500 000 Kč, uvádí Odbor komunikace Úřadu vlády ČR.

Na slavnostním předávání budou dále přítomni předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, prorektor Univerzity Karlovy Pavel Doleček, členové Rady vlády (RVVI) a další přední osobnosti české vědy.

Laureátem letošního roku se stal dlouholetý redaktor časopisu Vesmír Ivan Boháček.

Slavnostní akt se uskuteční ve 14 hodin v Hrzánském paláci, Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1. Komentáře pro média následují od 14,45 hodin v tiskovém sále.