ČR: Zatímco na Ukrajině pokračuje válka s Ruskem, některé ukrajinské děti usedají do školních lavic v českých školách. Zde v současnosti probíhá proces integrace ukrajinských dětí, žáků a studentů. Z toho důvodu nyní jednají ministři školství a vědy obou zemí. Bilaterální jednání zaměřené na proces integrace ukrajinských dětí probíhala již dvakrát. K prvnímu došlo při návštěvě českého ministra Balaše na Ukrajině v srpnu.

„České základní školy v nedávné době absorbovaly poměrně velké množství žáků, kteří přišli z Ukrajiny. Je důležité vědět nejen jaké podmínky pro vzdělávání mají, ale také jak se s tím vyrovnávají samotné školy, jakým potížím čelí a jaký typ podpory by potřebovaly,“ uvedla Klára Šeďová, vědecká ředitelka Národního institutu SYRI podle webu nasregion.cz. Tento web dále udává:

„Odborníci zahájili první fázi výzkumu na vybraných školách. V rozhovorech jim pomáhá výzkumnice z ukrajinského Donbasu Oksana Stupaková, která od dubna žije v Brně s dvěma dětmi. Stupaková popsala, že cítí, že má dvě role – na jedné straně je sama matkou dvou dětí a všímá si, jak stabilní emoční stav mají její děti nebo hezké prostředí ve škole. Na straně druhé ze své pozice výzkumnice sleduje, jak důležité je porozumět problémům sociální adaptace ukrajinských dětí v českých školách.

Bilaterální jednání ministrů školství Ukrajiny a Čech

22. listopadu 2022 dorazil na návštěvu České republiky ministr školství a vědy Ukrajiny Serhiy Shkarlet. Hlavním bodem jeho návštěvy bylo bilaterální jednání se svým českým protějškem Vladimírem Balašem. Druhé setkání obou ministrů se týkalo zejména česko-ukrajinské dohody o spolupráci v oblasti školství a vědy, uznávání vzdělávání získaného v České republice a prostupnost kurikula u školou povinných dětí, uvedla zpráva Ministerstva školství (MŠMT).

Český ministr školství Vladimír Balaš (vpravo) a jeho ukrajinský protějšek Serhiy Shkarlet podepisují česko-ukrajinskou dohodu o spolupráci v oblasti školství a vědy, 22. listopadu 2022, Praha. (MŠ)

Dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou nabyla na významu po ruském válečném napadení Ukrajiny.

„…Po ruské invazi na Ukrajinu se musel text upravit tak, aby zohlednil současnou situaci a podmínky, a to například i co se týče ukrajinských studentů na českých vysokých školách,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš.

Ministři řešili kapacity škol i úrovně životních podmínek příchozích

Česká republika sice disponuje dostatkem míst ve školách, nicméně ve velkých aglomeracích je kapacita již vyčerpána. Proto ministerstvo pravidelně kontaktuje ukrajinskou ambasádu v Praze, aby Ukrajincům předávala informace o pracovních příležitostech i kapacitách škol mimo krajská města, informoval ministr Balaš ukrajinského kolegu a dodal, že krajinská strana by měla motivovat své občany, aby souhlasili s přesunem do míst, kde je kapacit ve školách dostatek a zároveň menší náklady na základní životní potřeby. Nejde tedy jen o kapacity našich škol.

Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu více než 4 tisíce ukrajinských občanů. Ač je počet zapsaných studentů pro rok 2022/2023 vyšší, lze očekávat, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší, neboť Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let, uvádí Ministerstvo školství.

Pro české vysoké školy se tak jedná o komplikovanou situaci z důvodu plánování kapacit studijních programů a ročníků, vysvětluje zpráva MŠMT.

Ukrajinský ministr školství uvedl, že tyto komplikace chápe, ale že obrana země musí být prioritou jejích občanů.

„Pro Ukrajinu se jedná o velmi důležitou spolupráci, nejen v oblasti vysokých škol, ale ve školství obecně. Moc děkujeme českému národu za veškerou podporu,“ řekl ukrajinský ministr školství Serhiy Shkarlet.

Podle Balašových slov ukrajinští žáci získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v České republice.

U středního a vyššího odborného vzdělávání bude pak možné posoudit získané kompetence prostřednictvím dokumentu Europass. Pro české ministerstvo školství je klíčové umožnit žákům středních a vyšších odborných škol pokračovat ve studiu tak, aby na něj mohli po návratu na Ukrajinu navázat, nebo dokončit studium na území ČR a následně na Ukrajině již vykonávat příslušnou profesi.

„V tomto je nutná součinnost ukrajinského ministerstva,“ řekl ministr Vladimír Balaš.

MŠMT rovněž uvádí, že ukrajinský ministr Shkarlet na jednání otevřel také téma tzv. dvojí výuky. Velké množství ukrajinských dětí totiž nenavštěvuje české školy a učí se online podle ukrajinského kurikula.

„Vážíme si, že Česká republika naše žáky přijala, a samozřejmě pokud český zákon něco vyžaduje, je potřeba to respektovat,“ reagoval ministr Shkarlet.

Oba ministři se proto dohodli na vzájemném uznávání kurikula, což povede k omezení online výuky z Ukrajiny pouze na některé předměty, například ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie, jako je například dějepis.

„Díky takové redukci předmětů, které se vyučují online tak dojde k odbřemenění ukrajinských žáků od dvojí výuky a budou tak mít více času na socializaci,“ řekl ministr Balaš.

Na závěr Balaš sdělil, že by agendu týkající se Ukrajiny, která se řeší v rámci českého předsednictví Radě EU, rád předal nástupnické zemi.

„K tomu proto plánujeme setkání se švédským ministrem školství, na kterém bych mu tuto agendu osobně představil a předal,“ dodal Vladimír Balaš.