Indonésie navrhla nový trestní zákon, který bude podle vládních představitelů trestat předmanželský sex a soužití nesezdaných párů odnětím svobody až na jeden rok.

Někteří indonéští zákonodárci uvedli, že návrh trestního zákoníku by mohl být schválen parlamentem již příští týden. Pokud bude nový zákon schválen, bude se vztahovat jak na místní občany, tak na cizince.

„Jsme hrdí na to, že máme trestní zákoník, který je v souladu s indonéskými hodnotami,“ řekl v pátek agentuře Reuters náměstek ministra spravedlnosti Edward Omar Sharif Hiariej.

Návrh zákona prošel některými revizemi poté, co předchozí pokus o jeho přijetí v roce 2019 vyvolal celonárodní protesty. Trestní zákoník byl v Indonésii spornou otázkou, neboť mnozí tvrdili, že by ohrozil občanská práva.

Nejnovější návrh, jehož kopii obdržela agentura Reuters, obsahuje ustanovení zakazující sex mimo manželství a soužití před svatbou.

Tyto trestné činy mohou nahlásit pouze vymezené osoby, například blízcí příbuzní pachatele, a těm, kteří budou shledáni vinnými, může hrozit trest odnětí svobody v délce jednoho roku.

Návrh rovněž obsahuje ustanovení, které umožňuje osobám odsouzeným k trestu smrti změnit trest na doživotí po 10 letech dobrého chování.

Trestní zákoník rovněž zakazuje urážku prezidenta, což je trestný čin, který může oznámit pouze prezident a za který hrozí trest odnětí svobody v délce tří let.

Potraty zůstávají podle návrhu zákona nezákonné, s výjimkou obětí znásilnění. Trestní zákoník rovněž zakazuje používání černé magie.

Indonésie, nejlidnatější muslimská země na světě, má na místní úrovni stovky předpisů, které se zaměřují na ženy a náboženské menšiny.

Jen několik týdnů poté, co Indonésie předsedala úspěšnému zasedání skupiny G20, na němž se její postavení na světové scéně zvýšilo, zástupci podnikatelského sektoru tvrdí, že návrh zákoníku vysílá špatný signál o největší ekonomice jihovýchodní Asie.

„Pro podnikatelský sektor bude zavedení tohoto zvykového práva znamenat právní nejistotu a přiměje investory, aby zvážili investice v Indonésii,“ uvedla Shinta Widjaja Sukamdani, místopředsedkyně indonéského svazu zaměstnavatelů.

Na této zprávě se podílela agentura Reuters. Z původního článku newyorské redakce přeložil: MiC