Praha – Dnem 9. prosince 2022 započala spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a Dětským fondem OSN (UNICEF) v Praze. UNICEF údajně začne spolupracovat s Ministerstvem vnitra na podpoře uprchlíků z Ukrajiny. Obě strany se dohodly na spolupráci a podpoře lidí, kteří kvůli válce na Ukrajině uprchli do České republiky.

UNICEF údajně přislíbil přispět resortu vnitra částkou přes 14 mil. EUR (téměř 357 mil. Kč). Peníze jsou určené především na posílení a zefektivnění stávajících integračních kapacit.

Dohodu stvrdili podpisem výměnného dopisu ministr vnitra Vít Rakušan a Yulia Oleinik, vedoucí Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR, oznámila to Klára Dlubalová z odboru tisku Ministerstva vnitra a doplnila, že podpis přidal i Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení, která je jako provozovatel Center na podporu integrace cizinců významným příjemcem finanční podpory.

Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu uvedl: „Dnešek jednoznačně ukázal, že Česká republika není na uprchlickou krizi sama. Podpora, kterou obdržíme od UNICEF, nám významně pomůže vyztužit systém, který se sice osvědčil a zafungoval, nicméně není stavěn na enormní zátěž uprchlíků, jakou v této době zažíváme.“

Česká republika poskytla k datu 9. 12. 2022 dočasnou ochranu již celkem 466 835 Ukrajincům prchajícím před válkou, uvádí ministerstvo vnitra.

Pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Yulia Oleinik, vedoucí Kanceláře UNICEF, uvedla: „Naše partnerství s Ministerstvem vnitra je zásadním krokem k posílení integrovaných služeb pro uprchlíky. Prostřednictvím tohoto partnerství chce UNICEF podpořit všechny děti a jejich rodiny po celé zemi, zejména ty nejzranitelnější, a zajistit jim přístup ke klíčovým službám, jakými jsou psychiatrická a psychosociální podpora, právní a sociální poradenství, případně nasměrování na další specializované služby. Důležitým rysem tohoto partnerství je zapojení nevládního sektoru, který hraje zásadní roli při pomoci uprchlíkům, chápe a řeší jejich potřeby,“

Expertní a finanční podpora od UNICEF má pokrývat tři oblasti. První z nich je posílení 18 Center na podporu integrace cizinců ve všech regionech, a to i za pomoci neziskových organizací a dalších lokálních subjektů.

Druhou zvažovanou oblastí je posilování kapacit nestátních neziskových organizací, které pracují s cizinci na pobočkách Ministerstva vnitra, což jim umožní rozšířit rozsah jejich práce.

Poslední oblastí je posílení a vybudování dalších kapacit pro poskytování informací, například prostřednictvím telefonní linky nebo digitální komunikace.