Toto je ôsmy diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojimi deťom!

Vtáčí priateľ

Raz som poznal muža, ktorý mal veľmi rád vtáčikov a tie mali veľmi radi jeho.

Žil uprostred hája plného rôznych druhov stromov. Nemal ženu ani deti.

Bol to starý muž so šedivou bradou, modrými a milými očami a hlasom, ktorý vtáky milovali; a takto si z nich urobil svojich priateľov.

Keď pracoval s hrabľami počas svojich pekných prechádzok v háji, vtáky sa k nemu priblížili, aby pozbierali červíky v čerstvej zemi, ktorú vyhrabal. Spočiatku sa od neho držali na vzdialenosť jedného či dvoch krokov, ale čoskoro zistili, že je to láskavý človek, ktorý im neublíži a rád ich má vo svojej blízkosti.

Spoznali to podľa jeho láskavých očí a hlasu, ktoré prezrádzajú, čo sa nachádza v ľudskom srdci. A tak, deň za dňom v nich rástla viera v jeho lásku.

Priblížili sa k hrabliam. Vyskočili na jeho koniec, aby boli pri červíkovi prví. Keď k nim prehovoril, obracali k nemu oči, akoby si hovorili: “Je to dobrý človek, má nás rád, nemusíme sa ho báť.”

Ilustrácia „Bird Friends“ z „McGuffey’s Third Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

Všetky vtáky v háji sa čoskoro stali jeho rýchlymi priateľmi. Dávali na neho pozor a z vrcholkov zelených stromov k nemu prilietali, aby ho mohli svojím štebotom pozdraviť.

Keď nemal čo robiť s hrabľami alebo motykou na svojich prechádzkach, brával si so sebou kôrky chleba a omrvinky sypal na zem. Vtáci mu prilietali na hlavu a k nohám, aby zachytili  omrvinky, keď ich púšťal z ruky.

Jedného dňa mi ukázal, ako ho majú radi. Vložil si do úst časť kôrky z chlebíka a druhý koniec z nich nechal voľne vytŕčať. Vtáci k nemu prileteli ako včely na kvetiny a odlietali s kúskami omrviniek odzobnutými z kôrky.

Keď sa im ráno zdalo, že spí príliš dlho, prileteli do jeho izby, sadli si na čelo postele a svojím štebotaním ho privolávali.

Chodili s ním do kostola a kým sa modlil a spieval piesne, ony sedeli na stromoch a spievali chválospevy tomu istému dobrému Bohu, ktorý sa o ne stará rovnako ako o nás.

Takto mu láska a dôvera vtákov robili radosť po celý život; a takúto lásku a dôveru vtáčikov si určite získa každý chlapec či dievča s rovnako láskavým srdcom, hlasom a láskavými očami, aké mal on.

Prevzaté od Elihua Buritta

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.