ČR: V loňském roce, když vypukla válka na Ukrajině, vláda schválila strategický materiál řešení uprchlické vlny. Současně zřídila funkci národního koordinátora, na kterou byl dočasně jmenován ministr vnitra Vít Rakušan. Situace se však v posledním roce výrazně proměnila.

„Vzhledem k tomu, že již není potřeba využívat postupy krizového řízení a národní koordinátor bude aktuálně řešit především otázky spojené s adaptací a integrací uprchlíků, vláda dne 15. února jmenovala do funkce národní koordinátorky Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ta nově převezme i vedení strategické skupiny,“ sdělila Klára Dlubalová, mluvčí odboru tisku MV.

Klára Šimáčková Laurenčíková se stane národní koordinátorkou pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny (KACPU).

Vláda schválila převzetí sítě KACPU Ministerstvem vnitra. Vládou byl schválen i materiál, který řeší změnu v zajištění zázemí pro krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tzv. KACPU. Jejich činnost v současné době zabezpečují jednotlivé kraje, od 1. dubna 2023 síť asistenčních center převezme Ministerstvo vnitra.

„Pro lidi, kteří k nám utíkají před válkou na Ukrajině, se nic zásadního nemění. Stále budou moci požádat o dočasnou ochranu ve všech krajích a v případech, kdy nebudou mít zajištěné ubytování, se obrátí na vyhrazená pracoviště,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že všechny tyto služby budou na pracovištích poskytovány ve stanovených úředních hodinách.

Ministerstvo vnitra rovněž zajistí nepřetržitý provoz na třech vybraných místech, kde budou lidé bez vlastního ubytování moci přespat a vyčkat do otevření standardních pracovišť. Zde jim potom vedle vyřízení žádosti o dočasnou ochranu pomohou i s ubytováním.

Seznam všech pracovišť včetně úředních hodin a adres, kde bude od dubna možné požádat o dočasnou ochranu, vyřídit ubytování či přenocovat, bude zveřejněn na webu Ministerstva vnitra v průběhu měsíce března, doplnila Dlubalová.