Scottie Barnes

23. 2. 2023

Tři kongresmani a desítky starostů, jejichž pobřežní obvody se nacházejí v blízkosti větrných mořských elektráren, vyzývají Bidenovu administrativu, aby pozastavila projekty větrných elektráren, dokud se vyšetřováním nevyloučí, že jsou příčinou nadměrného úhynu velryb.

Od 1. prosince 2022 bylo na pobřeží New Jersey a New Yorku nalezeno nejméně 23 uhynulých velryb. Velryby byly vyplaveny na břeh také v Marylandu a Virginii.

Kongresmani Jeff van Drew a Chris Smith z New Jersey a také Andy Harris z Marylandu zastupující pobřežní komunity, volají po pozastavení projektů větrných elektráren.

New Jersey versus NOAA

V dopise z 31. ledna adresovaném Bidenově administrativě vyzval Smith jménem 12 starostů New Jersey ministerstva obchodu a vnitřních věcí, aby „okamžitě pozastavila všechny projekty větrných elektráren na moři“, dokud nebude zajištěna ekologická bezpečnost, odvolávajíc se na možnou souvislost s úmrtím velryb.

„Starostové New Jersey, místní vedoucí představitelé v oblasti životního prostředí a členové rybářské komunity sdílejí hluboké znepokojení nad tím, že během dvou let byly schváleny čtyři velké projekty větrných elektráren na moři současně,“ napsal Smith.

„To, že se tyto projekty staví v tak velkém měřítku a v tak krátké době, vyvolává pochybnosti o tom, zda byl dostatek času na řádné vyhodnocení jejich dopadu na mořské ekosystémy, rybolov, plavební kanály, cestovní ruch a další důležité faktory, na které mohou mít vliv,“ pokračoval.

Ačkoli Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) uznává, že v populaci velryb v regionu dochází k „neobvyklému úhynu“, tvrdí, že nejsou zdokumentovány žádné případy úhynu nebo zranění velryb v souvislosti s projekty větrných elektráren na moři nebo průzkumy mořského dna, které developeři provádějí.

Smith ale s touto logikou nesouhlasí a v dopise na stanovisko NOAA reaguje: „Stejně tak nedostatek přesvědčivých důkazů vyvracejících souvislost mezi rozvojem větrných elektráren na moři a úmrtím velryb je dostatečným důvodem k tomu, aby bylo nutné přerušit činnost, dokud nebude veřejnosti poskytnuto ujištění, že environmentální a námořní bezpečnost těchto projektů byla řádně přezkoumána.“

Obdobný dopis s žádostí o pozastavení projektů poslalo před pár dny svým zástupcům v Kongresu USA 30 starostů.

Mezitím v Marylandu

V reakci na několik vyvržených velryb na pobřeží ve svém obvodu vyjádřil marylandský kongresman Harris své obavy ve veřejném prohlášení vydaném 19. ledna a vyzval k okamžitému moratoriu na výstavbu větrných elektráren a na související podvodní geotechnické testy.

„NOAA nabídl nulové důkazy, že tato výstavba, včetně geotechnických testů, není příčinou úmrtí,“ napsal kongresman.

Harris vyzval k úplnému a transparentnímu zveřejnění výsledků nekropsií, včetně výsledků nekropsií ušních struktur velryb, které by podle něj měly být vyjmuty k vyšetření, aby se zjistilo, zda k příčině smrti aktivně přispěl sonar.

Nesouhlas Greenpeace

K této problematice se vyjádřil spoluzakladatel Greenpeace Patrick Moore prostřednictvím názorového článku zveřejněného 14. února v deníku The Washington Times.

„Od roku 2016, kdy se na atlantickém pobřeží USA začalo s průzkumy akustickými sonary kvůli výstavbě 1 500 větrných turbín, vyplavilo moře 174 mrtvých keporkaků,“ napsal Moore.

„To představuje 400procentní nárůst úmrtnosti oproti předchozím letům,“ dodal.

Moore se domnívá, že velryby, které používají sonar k navigaci a komunikaci, jsou zmatené a dezorientované sonarem, který se používá k umístění větrných plošin a kabelů.

Obává se, že velryby mohou být také ovlivněny bahnem a sedimenty, které se při hloubení mořského dna rozvíří.

Organizace Greenpeace obavy svého spoluzakladatele odmítla.

„Vzhledem k nedostatku důkazů, které by naznačovaly škodlivost rozvoje větrných elektráren na moři, zůstává v tuto chvíli stanovisko Greenpeace takové, že nejlepším způsobem ochrany velryb je vytvoření oceánských rezervací, odstranění zdroje plastů na jedno použití a zastavení naší závislosti na ropě a plynu.“

Obavy místních

14. února vydali starosta a městská rada města Ocean City ve státě Maryland prohlášení, ve kterém naléhají na státní a federální úřady, aby zastavily rozvoj větrných elektráren na moři poté, co byla v jejich regionu vyplavena na břeh další velryba.

„Stejně jako mnoho dalších představitelů pobřeží jsme přesvědčeni, že rozvoj jakéhokoli druhu energie v našem křehkém pobřežním ekosystému musí probíhat zodpovědně,“ uvedl v prohlášení starosta Rick Meehan.

„Město Ocean City trvá na tom, aby bylo odloženo veškeré schvalování a výstavba větrných elektráren u našeho pobřeží, dokud nebudou plně prozkoumány všechny environmentální otázky, ekonomické problémy a možnosti a tyto projekty nebudou přemístěny do vhodnějších oblastí k pronájmu dále od pobřeží.“

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.

Související články