Ondřej Horecký

10. 3. 2023

Evropská unie zpřísnila maximální povolené množství arzénu u některých potravin, zejména u těch vyrobených z rýže, ale také u kojenecké výživy a dalších. Krok je součástí snahy bloku omezit v co největším množství karcinogenní látky v potravinách.

Arzén je toxický polokov vyskytující se v nízkých koncentracích v půdě, horninách a podzemních vodách a lidé jej přijímají hlavně z potravin a pitné vody.

Vědci již řadu let poukazují na nebezpečí spojené s pěstováním a konzumací rýže v oblastech s vysokou kontaminací touto látkou. Arzén může podle výzkumů způsobovat rakovinu kůže, plic a močového měchýře. U malých dětí pak může vést k vývojovým vadám, poškození nervového systému a zpomalenému intelektuálnímu vývoji.

Rozhodnutí Evropské unie vychází z vědecké zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2021, která detailněji určila zdroje výskytu arzénu a rizikové skupiny obyvatel. Zatímco původní limity stanovené v roce 2015 se týkaly pouze rýže a výrobků z ní, současné předpisy stanovují maximální povolená množství i u soli, kojenecké výživy, ovocných šťáv nebo příkrmů pro děti.

„Přijímáme další opatření, abychom dále snížili riziko expozice karcinogenní kontaminující látce z našeho potravinového řetězce. Naši občané chtějí mít jistotu, že potraviny, které jedí, jsou bezpečné, a tato nová pravidla jsou dalším důkazem toho, že normy bezpečnosti potravin v EU zůstávají nejvyšší na světě,“ uvedla Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin.

Dnes je největším zdrojem arzénu v potravinách rýže a produkty z ní, jako jsou rýžová mouka nebo oblíbené rýžové chlebíčky. Právě rýže si velmi snadno nahromadí arzén z kontaminované vody a půdy na rýžových políčkách. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženy populace v zemích s vysokým znečištěním a vysokou konzumací rýže, ale soudě dle rozhodnutí Unie se riziko nevyhýbá ani našim krajům.

Nařízení vstoupí v platnost do konce měsíce, nicméně postižené produkty vyrobené před vydáním nařízení by měly mít podle doporučení Evropské komise možnost stále zůstat v oběhu do skončení doby trvanlivosti.

Související témata