Leopard 2 je hlavní německý bojový tank, který byl průběžně vyvíjen od 70. let 20. století do současnosti německou společností Krauss-Maffei Wegmann. První verze vstoupila do služby v roce 1979 a v následujících letech postupně nahrazovala starší typ Leopard 1. Různé verze sloužily a slouží dodnes v německých ozbrojených silách a v armádách 16 dalších států mezi nimiž je například i Česko, Polsko, Švédsko, Řecko, Turecko a další.

V průběhu minulého týdne ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá probíhaly zkrácené vojskové zkoušky u 73. tankového praporu Přáslavice a do konce tohoto týdne bude náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky (AČR) generálmajoru Karlu Řehkovi předložena závěrečná zpráva o výsledcích zkoušek německých tanků Leopard 2A4.

Stroj údajně uspěl ve všech testovaných parametrech a může být zaveden do užívání české armády, uvádí zpráva armádního webu.

Testování, které sestávalo z 16 dílčích zkoušek hodnotil také plukovník Ján Kerdík ze Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany (MO). Předmětem zkoumání byla zejména kritéria specifická pro armádu ČR.

„Testovala se například přesnost střelby, průchodnost terénem, možnost použití vyprošťovacích prostředků zavedených v naší armádě či funkčnost spojovacích prostředků,“ upřesňuje Kerdík a dodává, že podle něho tank zkrácenými vojskovými zkouškami úspěšně prošel.

Leopard zničí ,Téčka’ dříve, než ho zpozorují

Na Twitteru české armády komentoval tento ocelový kus uživatel Stanislav Doležal: „Jeden Leopard 2 má hodnotu několika T-90T-80 anebo desítky T-72. Anebo několika desítek T-62.“

Je tomu opravdu tak? Zeptali jsme se vojáka české armády. Ten usuzuje:

„Pokud by se oba typy tanků potkaly na ulici, tak jsou na tom podobně. Ale v terénu, v poli… Leopard zničí ,téčka’ dříve, než ho zpozorují.“

Jiní uživatelé kritizovali nepřítomnost hasicího zařízení ve věži Leopardu. Podle Jána Kerdíka bude protipožární zařízení v prostoru věže, které v původním tanku nebylo, ve spolupráci s dodavatelem instalováno tak, aby tank splňoval nejnovější normy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

„Příprava na upevnění hasicího zařízení ve věži je, dodavatel nyní hledá co nejrychlejší a nejefektivnější řešení tak, aby jej bylo možné nainstalovat v ČR v co nejkratší době,“ potvrdil Kerdík deníku The Epoch Times.

Zpráva armády vysvětluje: „Chybějící systém neovlivní využitelnost tanků, bezpečnost osádky ani samotné zavedení do výzbroje.“

„Na používání vozidla k počátečnímu výcviku osádek, který je plánován na letošní rok, tato skutečnost nebude mít vliv, protože tank je vybaven automatickým hasicím zařízením v motorovém prostoru,“ zdůraznil Kerdík.

Čtrnáct tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel získala ČR od Německa darem za vojenskou podporu Ukrajiny. Starší, ale plně funkční stroje, původně využívala švýcarská a německá armáda.

První Leopard 2 A4 převzala česká armáda v prosinci 2022, zbývající mají být v souladu s harmonogramem dodány do konce roku 2023. Vozidlo Bpz3 Büffel na vylepšeném podvozku Leopard 2 má být připraveno do poloviny roku 2024.

Kromě tanků je součástí dodávky počáteční balík náhradních dílů, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, jež zahrnuje i výcvik českých vojáků, sděluje český armádní web.

Hodnota daru činí podle AČR necelé 4 miliardy Kč. V říjnu 2022 podepsali zástupci Ministerstva obrany ČR s německými partnery sérii smluv, které se k dodávce vztahují. Šlo o Memorandum o porozumění, Implementační dohodu k výcviku, Administrativní ujednání a Dohodu o dodávce tanků.

Dva úvodní přeškolovací kurzy pro dvakrát osm příslušníků Armády ČR již ve výcvikovém středisku německé armády v Munsteru proběhly. Jednalo se o vojáky, kteří se podílejí na přípravě řidičů a instruktory z vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Následovat bude výcvik osádek, který bude zahájen po dodání dostatečného počtu vozidel do přáslavické posádky pod vedením tzv. Mobilního výcvikového týmu (MTT) německé armády. Součástí bude výcvik v obsluze tanku s důrazem na střeleckou část a bojové použití tanku Leopard 2A4. Souběžně bude probíhat také příprava instruktorů, kteří budou následně využíváni v dalším kurzu vedeném MTT jako instruktoři, až nakonec sami převezmou roli instruktorů a povedou poslední kurzy za podpory MTT.

Ocelový kolos: https://twitter.com/ArmadaCR/status/1635697521480564778

Akvizice tanků Leopard 2 se stala jednou z nejvýraznějších armádních akvizicí České republiky posledních let, uvedla defence.cz: Patnáct tanků Leopard 2 A4 by měla ČR dostat od SRN coby náhradu za naše T-72 M1 dodané na Ukrajinu, a následně nakoupit až 50 tanků Leopard 2 A7+.

NATO určuje vyzbrojení a počty zbraní jednotlivých armád paktu.

„Za takové situace je výstavba pouze 1 tankového praporu, avšak výrazně většího než je stávající tankový prapor čítající pouze 30 tanků T-72M4 CZ, velice pragmatickým řešením. Rozhodně je to lepší, než nějakým způsobem přehnaně kombinovat a experimentovat se strukturou, ale i počtem tanků,“ reaguje defence.cz a dodává, že „počty jakékoliv vojenské techniky, a to včetně tankové, by měly vycházet z bezpečnostní situace daného státu“.