ČR – Nová ministryně obrany Jana Černochová poděkovala vojákům i civilním zaměstnancům armády za jejich službu. Je to již druhý rok, co se země potýká s pandemií covid-19 a armáda je podle ministryně v této situaci lidem oporou.

„Neumím si představit, jak by bez našeho resortu fungovala hygiena, očkování, nemocnice či domovy seniorů,“ zdůraznila.

Jana Černochová ve vánočním přání poděkovala všem, kteří slouží v zahraničních operacích a nemohou přes svátky být se svými nejbližšími. Neopomněla ani válečné veterány a vojáky aktivní zálohy, kteří obětují svůj volný čas, aby sloužili České republice po boku profesionálů. Poděkovala rovněž občanským zaměstnancům resortu.

„I díky kaplanům jsou příslušníci armády nejen bojovníky, ale především lidmi. Přesvědčujeme se o tom každý den v nemocnicích, domovech pro seniory či v očkovacích centrech, kde už druhým rokem pomáhají v boji s pandemií,“ vyzdvihla ministryně práci vojenských kaplanů na adventním setkání s kardinálem Dukou a náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou.

Bude obnoven výcvik jednotek aktivní zálohy

Od nového roku se obnoví polní výcvik jednotek aktivní zálohy. Výcvik aktivní zálohy i profesionálů bude veden za stejných podmínek, tedy ve skupinách s omezeným počtem osob a za definovaných hygienických opatření. Vojáci budou pravidelně testováni tak, aby se maximálně snížilo riziko přenosu nemoci covid-19.

Na výcvik budou povoláváni ti záložníci, kteří splňují podmínku „O“ (plného očkování), nebo „N“ (prodělaná nemoc). V případě, že bude záložník s neúplným očkováním, bude povolán s tím, že bude při nástupu vyžadován „T“ (platný PCR test). Ti, kteří nesplňují požadované podmínky, nebudou na cvičení povoláni.

Polní výcvik aktivní zálohy byl pozastaven v listopadu, kdy se začala opět zhoršovat epidemiologická situace a vládní nařízení omezila hromadné aktivity. Armáda musela omezit výcvik na nezbytně nutný, vyslala vojáky opět do nemocnic, aby posílila lékařský personál. Do té doby stihlo odcvičit plánovaný praktický výcvik 80 % záložníků. Polní výcvik byl v listopadu a v prosinci nahrazen on-line studiem.

„Výcvik aktivní zálohy je pro nás stejně důležitý jako výcvik vojáků z povolání. e-learningovým výcvikem jsme v loňském a letošním roce reagovali na hygienická opatření a pozastavení praktického výcviku. Využili jsme příležitosti aspoň k doplnění teoretických znalostí záložníků. V příštím roce budeme klást důraz především na praktický výcvik,“ uvedl generálmajor Miloslav Lafek, ředitel Sekce plánování schopností MO.

Proočkovanost profesionálních vojáků je aktuálně 88%.

„Velkou část diskuze jsme věnovali modernizaci české armády,“ uvedla ministryně Černochová při své první návštěvě Generálního štábu Armády České republiky. Ujistila také, že případné úspory v rozpočtu ministerstva obrany není možné hledat v penězích vyčleněných na modernizaci armády.

„Škrty a úspory se nesmí dotknout modernizace armády,“ zdůraznila ministryně.

Zdroj: TZ plk. Magdalena Dvořáková, OdKV AČR