Vědci výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity zveřejnili výsledky první fáze dlouhodobé prospektivní studie PROSECO sledující dynamiku hladin protilátek proti viru SARS CoV 2 v české populaci.

Studii umožnila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která ze svého fondu prevence podpořila opakované měření protilátek proti viru SARS CoV 2 v krvi dobrovolníků z řad svých klientů.

Studie byla plánována jako třífázová, přičemž první fáze začala v říjnu 2020 a nábor účastníků byl ukončen v březnu 2021 před začátkem masivní vakcinační kampaně. Více než 30 000 účastníkům starším 18 let byly v síti akreditovaných laboratoří QualityLab odebrány vzorky krve a změřeny hladiny protilátek s cílem sledovat dynamiku serokonverze IgG protilátek proti viru SARS CoV 2 v imunologicky naivní a neočkované populaci.

Na analýze a interpretaci získaných dat se kromě pracovníků centra RECETOX podíleli epidemiologové z partnerského pracoviště na University College London, kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V březnu 2021 začala v Česku masivní očkovací kampaň s cílem proočkovat celou dospělou populaci proti viru SARS CoV 2 do konce září 2021. Od března do září byly proto všem účastníkům znovu měřeny protilátky s cílem zmapovat dynamiku tvorby protilátek ve sledovaném vakcinačním období.

Ve třetí fázi vyšetření plánované na období od října 2021 do března 2022 se dále sledovalo přetrvání či pokles paměťových IgG protilátek proti viru SARS CoV 2 u jedinců, kteří prodělali infekci, a těch, kteří byli očkováni.

„Studie PROSECO přispěje k lepší epidemiologické a serologické charakterizaci infekce a poskytne cenná dlouhodobá data o šíření viru a dynamice rozvoje protilátek u reprezentativního vzorku populace“ řekl o studii šéf české pobočky Světové zdravotnické organizace Srdan Matič. „Taková data jsou zásadně důležitá pro nastavení správných očkovacích strategií a úspěšné zvládnutí dalších fází globální pandemie“.

Rozhovor o studii s profesorem Vojtěchem Thonem

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.