Toto je deviaty diel našej série z McGuffey-ho čítaniek, v ktorej prerozprávame niektoré z najlepších morálnych príbehov z klasických školských kníh z 19. storočia. Do roku 1960 sa ich predalo odhadom 122 miliónov výtlačkov, čo je popri Biblii a Websterovom slovníku najväčší náklad zo všetkých kníh na svete. McGuffey-ho čítanky zohrali dôležitú úlohu v americkej histórii a ponúkli deťom nielen lekcie čítania, gramatiky a pravopisu, ale aj morálne vedenie v ich správaní. Užite si príbeh a porozprávajte ho aj svojim deťom!

Oslobodenie vtáčikov

Jedného dňa kráčal veľkým mestom istý muž. Na rohu ulice uvidel chlapca, ktorý mal v klietke zatvorených niekoľko malých vtákov na predaj.

So smútkom sa pozeral na malých zajatcov lietajúcich v klietke, ktorí vykúkali cez mreže, udierali o ne krídlami a snažili sa dostať von.

Chvíľu stál a pozeral sa na vtáčiky. Nakoniec sa chlapca spýtal:

Koľko si pýtaš za svoje vtáky?“

„Päťdesiat centov za kus, pane,“ povedal chlapec.

Nemyslím koľko si pýtaš za jedného,“ povedal muž, „ale koľko za všetky? Chcem ich kúpiť všetky.“

Chlapec začal počítať a zistil, že by mu vyšli na päť dolárov.

Tu sú tvoje peniaze,“ povedal muž.

Chlapec si ich vzal, spokojný so svojím ranným obchodovaním.

Ilustrácia „The Birds Set Free“ z „McGuffey’s Third Eclectic Reader, Revidované vydanie“, 1879. (Verejná doména)

Sotva bol obchod uzavretý, muž otvoril dvere klietky a nechal všetky vtáky vyletieť.

Chlapec prekvapene zvolal:

Prečo ste to urobili, pane? Veď ste prišli o všetky svoje vtáky.“

„Poviem ti, prečo som to urobil,“ povedal muž. „Bol som tri roky zatvorený vo francúzskom väzení ako vojnový zajatec a som rozhodnutý nenechať vo väzení nikoho, koho dokážem oslobodiť.”

Tento príbeh je prebratý z McGuffey-ho druhej výberovej čítanky, revidovaného vydania, vydaného v roku 1879.

McGuffey-ho čítanky, prvýkrát vydané v 30. rokoch 19. storočia, boli série ilustrovaných čítaniek pre deti základných škôl, ktoré napísal americký pedagóg a duchovný William Holmes McGuffey (1800 – 1873). Boli široko používané ako učebnice v školách v USA od polovice 19. storočia až do začiatku 20. storočia. Niektoré školy ich využívajú dodnes, najmä domáce školy zamerané na výchovu detí s klasickým vzdelaním a rozvojom mravného charakteru.

Z originálneho článku newyorskej redakcie denníka The Epoch Times preložila Bc. Anikó Hanzlová.