Marina Zhang

31. 3. 2023

Člen Sněmovny reprezentantů Mike Belcher trpí očními migrénami již téměř dva roky. První očkování proti covidu-19 od společnosti Pfizer podstoupil v dubnu 2021 a od té doby už to není jako dřív.

Kongresman si vzpomíná, že přibližně 12 hodin po očkování se u něj objevily příznaky těžké chřipky a během několika dní se projevily i neurologické příznaky. Jeden z příznaků byl obzvlášť patrný: začal mít něco se zrakem. Všiml si, že se mu mění rovnováha červené a zelené barvy v očích a v zorném poli se mu objevují tmavé skvrny.

Belchera brzy začaly trápit silné bolesti hlavy, kterým předcházelo oslepující světlo způsobující palčivou bolest v zadní části očí. K tomu se přidaly i závažnější příznaky, včetně poruchy rovnováhy (nebyl schopen chodit rovně) a problémů s pamětí.

Nedatovaná fotografie Michaela Belchera. (Se svolením Michaela Belchera)

Nedatovaná fotografie Michaela Belchera. (Se svolením Michaela Belchera)

Potom, co posílali Belchera od jednoho specialisty ke druhému, byl nakonec v květnu 2021 hospitalizován. „Hospitalizován jsem byl snad čtyři dny a propustili mě s diagnózou vleklé oční migrény, na kterou se nabalilo několik dalších názvů. Nikdy předtím jsem migrénu neměl a v tu chvíli jsem měl migrénu dvacet a něco dní v kuse,“ svěřil se Belcher deníku The Epoch Times.

Zprávy o neobvyklých zrakových a neurologických příznacích u očkovaných osob

Neuroložka a neuroradioložka z Alabamy dr. Diane Counceová řekla deníku Epoch Times, že od zavedení vakcíny na covid viděla také mnoho pacientů, u kterých se po očkování objevily migrény nebo došlo ke zhoršení či zvýšené frekvenci příznaků. Tyto migrény se často projevovaly dočasnou slepotou.

Dr. Counceová na své klinice ošetřila asi 300 pacientů s dlouhým covidem a po očkování a všimla si, že pacienti s dlouhým covidem mají tendenci mít příznaky, které jsou srozumitelnější, „více učebnicové podání“, jak to nazývá, zatímco u pacientů, u kterých se příznaky objevily po očkování proti covidu, se mohou objevit závažnější a nevysvětlitelné příznaky.

Poněkud záhadným příznakem, který pozorovala u svých očkovaných pacientů, bylo kolísání zraku, které bylo doprovázeno dalšími neurologickými problémy. Zraková ostrost pacientů se snížila, ale tento pokles kolísal ze dne na den, aniž by na oku byla pozorována zjevná fyzická abnormalita.

Neustálé změny závažnosti příznaků ztěžují pacientům výměnu brýlí, „protože druhý den budou jiné“, říká dr. Counceová.

Oftalmoložka dr. Lynnell Lowryová z Alamo Eye Institute v Texasu také zaznamenala nárůst neobvyklých očních problémů. Deníku The Epoch Times vyprávěla o pacientce, které několik týdnů přerušovaly zorné pole poruchy vidění, něco jako sněhové vločky. Lékařka přitom při vyšetření nezjistila nic pozoruhodného.

Zdá se, že u většiny očkovaných pacientů dr. Lowryové se objevily problémy se zrakem v souvislosti se vzplanutím pásového oparu nebo nedostatky souvisejícími se štítnou žlázou. Zaznamenala také nárůst vzácnějších očních problémů. Centrální serózní retinopatii obvykle vídala zhruba jednou za pět let, ale v roce 2022 zaznamenala již tři případy u očkovaných osob. Obvykle zažívá přibližně jeden případ obrny lebečních nervů za dva roky, ale v roce 2022 zaznamenala tři případy u očkovaných osob.

Oční komplikace zaznamenané v databázi a literatuře

Podle údajů ze systému hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín (VAERS) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo zhruba 70 % hlášení o bolesti očí, rozmazaném vidění a poruchách zraku podáno v souvislosti s vakcínou proti covidu-19, stejně jako přes 50 % všech hlášení o otoku očí.

Ačkoli systém VAERS nemůže určit, zda byla nežádoucí příhoda způsobena očkováním, vzorce v hlášeních mohou naznačovat potřebu dalšího vyhodnocení za účelem posouzení potenciálních bezpečnostních problémů.

Velká Británie, která zavedla vakcíny ve stejné době jako Spojené státy, nahlásila do konce dubna 2021 do databáze VAERS více než 9 000 případů neurologických příznaků včetně svalových křečí, myalgie, parestézie, bolestí hlavy a závratí.

Novozélandská studie, která sledovala přibližně 3 000 očkovaných pacientů, u nichž se před zavedením vakcíny objevila uveitida (nitrooční zánět), zjistila, že pacienti měli po očkování zvýšené riziko vzplanutí uveitidy. Základní míra vzplanutí uveitidy byla 12,3 na osoboměsíce. Toto číslo se zvýšilo na 20,7 po první dávce, 15,0 po druhé dávce, 12,8 po třetí dávce a 23,9 po čtvrté dávce.

V listopadu 2022 zveřejnila Americká oftalmologická akademie přehled očních projevů po očkování, které byly nahlášeny v odborné literatuře. Oční komplikace spadaly do čtyř širokých kategorií:

  • Oční záněty: projevují se tím, že tkáně v oku jsou zarudlé, oteklé a bolestivé. Postvakcinační záněty byly zdokumentovány ve spojivce, nejzevnější vrstvě oka, ve skléře, bílé vrstvě pokrývající oko, a také záněty ve vnitřních vrstvách včetně episkléry a uvey.
  • Optické neuropatie: dochází k nim při poškození zrakových nervů, které přenášejí zrakové informace z oka do mozku. K tomu může dojít, když krevní sraženiny zastaví nebo omezí průtok krve do nervů a také když tělo začne napadat vlastní optické nervy, což může vést k blikání světla v očích, ztrátě zraku a bolesti.
  • Onemocnění předního segmentu: souvisí s očními komplikacemi v přední části oka, jako je rohovka, duhovka a čočka, a také se svaly, které tyto oblasti ovládají. Od zavedení vakcín se objevilo několik hlášení o keratitidě, což je zánět rohovky. Byly také zaznamenány zprávy o odmítnutí transplantované rohovky, i když počet hlášení není vyšší než u jiných vakcín. Byly hlášeny také oční infekce způsobené pásovým oparem, které se mohou vyskytnout s vyrážkou nebo bez ní.
  • Onemocnění sítnice: patří sem natržení a odchlípení sítnice. Vzhledem k tomu, že sítnice je zodpovědná za rozpoznávání světla a barev, může její poškození vést ke zhoršení zraku či jeho ztrátě.

Mark z Kalifornie začal náhle během prvních dvou týdnů po píchnutí první dávky očkovací látky od Pfizeru vidět v levém oku plovoucí částice v podobě pavučin. Stalo se tak poté, co po očkování trpěl několika hodin bolestí na hrudi.

Návštěva u očního specialisty ukázala, že mu krvácí sítnice. Sklivec v jeho levém oku, který dává očím kulovitý tvar, tahal za sítnici a způsoboval krvácení tkáně. Pokud se toto rosolovité těleso roztrhne nebo způsobí odtržení sítnice, může to vést k trvalé ztrátě zraku.

K prokázání příčinné souvislosti je třeba více důkazů

Od uvedení vakcíny proti covidu-19 jsou lékaři při diskuzích o nežádoucích účincích vakcín opatrnější. Ačkoli si oftalmologové nyní více všímají nežádoucích účinků vakcín, někteří tvrdí, že současné důkazy, které podporují oční komplikace způsobené vakcínou, nejsou dostatečně silné.

Vzhledem k tomu, že oční komplikace po očkování bývají zpočátku poměrně vzácné, někteří odborníci se domnívají, že není známo, zda hlášené případy podezření na oční problémy po očkování jsou nežádoucími účinky, nebo pouze otázkou náhody.

Oftalmolog dr. Abelrahman Elhusseiny, který je spoluautorem několika studií dokumentujících oční nežádoucí účinky po očkování vakcínou proti covidu-19, uvedl, že ačkoli odborné literatury na toto téma od roku 2021 přibylo, na své klinice zaznamenal jen velmi málo případů možných nežádoucích účinků vakcíny.

Uvedl také, že mnoho z jeho očkovaných pacientů, u kterých se poté objevily oční problémy, mělo základní zdravotní problémy, jako je autoimunitní onemocnění, cukrovka nebo vysoký krevní tlak, které by je již samy o sobě vystavovaly riziku rozvoje zrakových komplikací a mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků vakcíny.

Zatímco rozsáhlá literatura prokázala, že vakcíny proti covidu-19 mohou způsobit myokarditidu, perikarditidu a trombocytopenii, souvislosti mezi vakcínami proti covidu-19 a zrakovými obtížemi jsou poměrně slabé.

„Důkazy existují, ale nejsou tak silné jako u jiných stavů, jako jsou například kardiovaskulární problémy. Je to dáno především [malým] počtem příhod a nedostatkem dobře kontrolovaných studií zaměřených konkrétně na nežádoucí účinky u zraku,“ uvedl pro The Epoch Times prostřednictvím e-mailu oční epidemiolog a profesor Mahyar Etminan z University of British Columbia.

Zatím nejpřesvědčivější důkazy pocházejí z japonské epidemiologické studie, která srovnávala očkované a neočkované osoby. Po porovnání asi 80 tisíc dvakrát očkovaných osob se stejným počtem neočkovaných osob autoři zjistili, že riziko očních komplikací se po druhé dávce zvýšilo. Analýza stejného vzorku pomocí jiné metody však vedla k nevýznamné souvislosti mezi očkováním a očními příznaky.

Profesor Etminan se nicméně domnívá, že je možné zkoumat možnou souvislost mezi očními komplikacemi a očkováním, nicméně dodává, že studie by měla být dobře navržena a mít velký vzorek zkoumaných osob.

Oftalmologové nyní probírají rizika očkování s pacienty

Někteří oftalmologové nyní aktivně upozorňují své pacienty na možná rizika vakcín, aby byli opatrní. Dr. Lowryová uvedla, že nyní zvažuje stav očkování a posuzuje jeho možnou časovou souvislost s příznaky, na které si její pacienti stěžují.

Elhusseiny podobně uvedl, že své pacienty informuje o rizicích očkování, aby se mohli sami rozhodnout. Jedna z jeho pacientek přišla o manžela v důsledku onemocnění covid-19 a pokračovala v očkování bez dalších nežádoucích účinků, zatímco jiný pacient měl příbuzného, u kterého se vyskytl nežádoucí účinek vakcíny, a proto se rozhodl s očkováním přestat.

Lowryová zdůrazňuje, že je důležité, aby lékaři své pacienty upozorňovali na rizika spojená s očkováním. Po odeznění pandemie si všimla, že někteří pacienti sice tuší, že se na některých jejich příznacích mohly podílet vakcíny, ale zřejmě se o tom bojí dobrovolně zmínit.

„Je to obrovské stigma. Pacienti, kteří se nechali očkovat a zažili nežádoucí účinky, se „téměř bojí svalit vinu na vakcínu“.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.

Související články

Přečtěte si také

Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí
Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí

Trump byl lehce postřelen do ucha při pokusu o atentát na předvolebním mítinku. Zemřel návštěvník a střelec byl zlikvidován.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny
Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny

Američtí politici a vedoucí lidskoprávní osobnosti odsoudili zvěrstva komunistického režimu v oblasti lidských práv, včetně násilného odebírání orgánů.

Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute
Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute

Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na počasí. Mraky nebo bezvětří způsobí, že větrná a solární zařízení produkují málo energie nebo vůbec žádnou. Tento problém se popisuje německým termínem „dunkelflaute“. Jak nahradit výpadek?

Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději
Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději

Ve společnosti se často diskutuje o roli mužů a žen, přičemž tradiční vnímání mužské a ženské identity prochází výraznými změnami, které ovlivňují i vztahy.