TÉMA: Covid-19 negativní účinky vakcinace

POZNÁMKA: Vědecké hodnocení negativních účinků vakcín proti onemocnění covid-19 stále probíhá a někdy je situace v této oblasti velice napjatá. Veřejnost si ale v každém případě zaslouží znát názory a zkušenosti obou stran a nemělo by docházet k cenzuře nebo k blokování veřejné diskuse o této závažné problematice. Při zveřejnění tohoto článku se opíráme o ústavu, nejvyšší zákon České republiky, která občanům garantuje svobodu slova a svobodu tisku, naopak a cenzuru jmenuje jako „nepřípustnou“ [1]  Milan Kajínek, šéfredaktor The Epoch Times ČR


Iniciativa 21 průběžně zveřejňuje svědectví a zkušenosti lékařů (zde) a pacientů (zde), kteří se setkali s negativními reakcemi na očkování proti onemocnění covid-19. Podle iniciativy má zveřejňování zkušeností „pomoci odstartovat veřejnou debatu o nežádoucích účincích vakcinace proti covidu-19 a přispět k objektivnímu posouzení přínosů a rizik očkování“ (zdroj), neboť dle SÚKLu je hlášeno pouze přibližně 5 % z celkového počtu veškerých nežádoucích účinků. (zdroj)

Zkušenost muže (67 let) po očkování 2x vakcínou Pfizer

Po očkování 2. dávkou vakcínou Pfizer proti covidu-19 (1. dávka 20. 5. 2021, lot/š fA4598, 2. dávka 1. 7. 2021, lot/š FD6840, aplikováno v očkovacím centru Ústřední vojenské nemocnice v Praha 6), jsem cca za dva týdny cítil zhoršení vidění na pravém oku, ve spodní části zorného pole, více u nosu. Nejprve jsem si myslel, že mám zamlžené a špinavé brýle dechem unikajícím z respirátoru pod brýle, nebo že je to postupující sekundární zákal po dřívější operaci šedého zákalu, o čemž mě lékařka informovala již dříve.

Na levém oku jsem měl před cca 15 lety výpadek zorného pole po NAION. Po očkování proti covidu také susp. NAION. Mám glaukom, oči po operacích šedého zákalu a amoci sítnic. Na levé oko skoro nevidím už od r. 2017 po operaci amoce sítnice.

Postupně jsem si začal ještě více uvědomovat, že se mi zhoršilo vidění. Moje oční lékařka zjistila výpadek části zorného pole a odeslala mě na vyšetření na Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, kde mě vyšetřili. Ani okamžitá návštěva lékaře by prý nevedla k odstranění proběhlého nevratného poškození oka.

Nechal jsem se přesvědčit všudypřítomnou reklamní kampaní na očkování. Jelikož na jaře 2021 o možných komplikacích spojených s očkováním vláda, ministerstvo ani sdělovací prostředky neinformovaly, považoval jsem očkování za bezpečné. Jinak by přece neočkovali na nádražích, v obchodních domech, ve stanech, … Až později se ukázalo, že celá reklamní kampaň i vyjádření ministrů zdravotnictví a vlády, obsahovala řadu nepravdivých informací, o nichž museli být kompetentní politici a jimi angažovaní experti informováni, ale zamlčovali je před veřejností. Tím mě uvedli v omyl, který má pro mě fatální následky.

Očkování mi způsobilo závažné ublížení na zdraví, omezilo možnost provádět velké množství činností (sport, cestování, …) a ztížilo mé společenské uplatnění. Újmu, kterou jsem očkováním utrpěl, mi zásadně ztěžuje život a omezuje aktivity, kterým se mohu věnovat. Ministerstvo zdravotnictví mou žádost o odškodnění odmítlo. Prý se mám obrátit na soud.

Zdroj: Iniciativa 21