Komentář

„Očkování dětí nebylo přínosné,“ sdělil 22. června 2022 ředitel dánské Národní rady pro zdraví Søren Brostrøm. „Chci se podívat do očí všem rodičům dětí, které své dítě očkovali, a říci: Udělali jste správnou věc a děkuji, že jste naslouchali. Ale zároveň – a to je důležité pro udržení důvěry – přiznávám a řeknu, že jsme zmoudřeli a dnes už bychom to samé neudělali. A nebudeme to dělat ani v budoucnu,“ řekl v poněkud rozporuplném prohlášení Brostrøm.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že ke čtvrté dávce vakcíny budou pozváni pouze Dánové starší 50 let a zvláště zranitelní. [1]

Co vede Dány k takovému postupu? Nestrkají hlavu do písku, čelí realitě a reflektují vědecké poznání. Již dávno je prokázané, že očkování proti onemocnění covid-19 genetickými vakcínami nechrání proti nemoci včetně těžkého průběhu, nezabraňuje šíření nemoci a naopak je spojeno s celou řadou závažných nežádoucích účinků včetně úmrtí. Přínos očkování prudce klesá a naopak riziko nežádoucích účinků stoupá u dětí a mladších lidí a obecně u zdravých lidí.

Možná dánští odborníci uznali na základě studií, že přirozeně nabytá imunita je dlouhodobější a robustnější než ta získaná pouhým očkováním. Přirozená imunita chrání i před hospitalizací. [2]

Možná v Dánsku zaznamenali, že americká Centers for Disease Control and Prevention (CDC) neuvolňuje údaje týkající se účinnosti posilovací dávky právě pro věkovou kategorii 18-49 let. [3,4] CDC více než rok shromažďovala data o hospitalizacích vyvolaných onemocněním covid-19 a členila je podle věku, rasy a toho, zda byli pacienti očkovaní. Když začátkem února CDC uvolnila první data o účinnosti posilovací dávky u dospělých mladších 65 let, zcela vynechala věkovou skupinu 18 až 49 let.

Možná v Dánsku sledují prestižní British Medical Journal (BMJ), který opakovaně upozorňuje na problémy primárních dat a studií vakcín proti covid-19. BMJ konstatuje, že nedostatek dobrého výzkumu je tragédií pandemie a údaje by měly být plně a okamžitě k dispozici k veřejné kontrole. [5, 6, 7]

Možná se v Dánsku lekli, když zjistili, že v registrační studii společnosti Pfizer dětí v adolescentním věku výzkumníci zamlčeli závažný nežádoucí účinek u dvanáctileté dosud zdravé dívky, který vedl k její invaliditě. Další větší studie teprve probíhá od března 2021 a bude ukončena až v květnu 2026. [8, 9]

Možná Dánové do své databáze nežádoucích účinků spojených s očkováním přijímají množství hlášení v souladu s celosvětovým trendem. Nevídaný nárůst hlášení podezření na nežádoucí účinky je hlášen z mnoha databází, které k tomuto účelu byly zřízeny, např. ve VAERS (Vaccine adverse events reporting system), VigiAccess, Yellow Card, EudraVigilance a dalších.

Možná v Dánsku zaregistrovali trend nárůstu náhlé smrti mladších aktivních doposud zdravých lidí. [10,11] Nejvíce je to patrné ve sportovním světě. Přímo na hřišti nebo ve spánku umírají náhlou smrtí mladí lidé včetně dětských sportovců a žen, sportovci odstupují ze závodů. Jako příčina úmrtí je ve článcích obvykle uvedena srdeční zástava, infarkt myokardu, náhlá smrt. Vše spojuje jedna charakteristika, a to že se jedná o zcela nečekaná úmrtí. [12] Webová stránka goodsciencing.com uvádí, že od roku 2021 do 24. června 2022 došlo k 1 111 kolapsům sportovců, z toho k 723 úmrtím. Uvádí jednotlivé případy s odkazy, včetně úmrtí adolescentů. [13]

Zajímavé je sledovat, jak se mění reakce médií na narůstající znepokojivé údaje o úmrtích a jiných závažných stavech mladších dosud zdravých lidí. Od počátečního vyvracení popisované reality se začíná v médiích objevovat název syndrom náhlého úmrtí u dospělého – tzv. SADS (sudden adult death syndrome) jako nový fenomén. Dokonce se v Austrálii ustavuje nový registr, tzv. SADS registr (the Melbourne Baker Heart and Diabetes Institute) ke zkoumání tohoto jevu. Australští lékaři a vědci dokonce doporučují lidem mladším 40 let preventivní kardiologické vyšetření. [14,15] 

Tento fenomén však není nový. Nový je nárůst nevysvětlitelných úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Již v roce 1977 byl popsán syndrom náhlé srdeční smrti – sudden cardiac death (vědecká literatura zabývající se tímto syndromem je rozsáhlá). Dosud byl SADS popisován jako Sudden Arrhythmic Death Syndrome (náhlá srdeční smrt). Příčinami náhlé smrti u mladších doposud zdravých lidí jsou nejčastěji životu nebezpečné komorové arytmie v důsledku dříve existujících nepoznaných onemocnění, mimo jiné i myokarditidy.

Právě zvýšený výskyt myokarditid je spojován s aplikací genetických vakcín. Často zastánci očkování mluví jen o lehkém průběhu postvakcinační myokarditidy, v odborné literatuře se ale popisují i úmrtí či změny na srdci ještě několik měsíců po prodělané myokarditidě, což lehkému průběhu neodpovídá. [16, 17]           

V květnu 2022 byla publikována data z izraelské studie, která se zaměřila na výskyt kardiovaskulárních urgentních příhod (srdeční zástava a akutní infarkt) ve spojitosti s očkováním genetickou vakcínou proti covidu-19 u lidí od 16 do 39 let. Mezi lednem a květnem 2021 vzrostl výskyt obou stavů o 25 % ve srovnání s roky 2019–2020. Jak autoři zmiňují: „Tato zjištění vyvolávají obavy ohledně vakcínou vyvolaných závažných kardiovaskulárních vedlejších účinků a zdůrazňují již prokázaný kauzální vztah mezi vakcínami a myokarditidou, častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí.“ [18]

Komentáře

„Zpráva z Dánska, které brzdí očkování proti covidu, přichází jako světlý bod na horizontu v době zatmění, kdy v USA začíná masové očkování dětí starších 6 měsíců narychlo schválenou genetickou vakcínou,“ říká kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová.

„Očkování vychází z naprosto nedostatečných dat, aniž by někdo tušil něco o dlouhodobých nežádoucích účincích. Jsou pošlapávány všechny dosavadní lékařské postupy,“ komentuje situaci Gandalovičová. „Máme jasná data o malém přínosu genetických vakcín pro děti a zdravé lidi, naopak máme spoustu indicií
o nebývalém spektru různě závažných nežádoucích účinků včetně dlouhodobých následků a smrti.“

Gandalovičová vyzvala ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby se nechal inspirovat ředitelem dánské Národní rady pro zdraví.

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jana Králová vnímá rozhodnutí Dánska jako „správný krok“.

„Praxe ukázala, že očkování genetickou vakcínou s nedostatečným bezpečnostním profilem neochrání ani před onemocněním a ani před šířením nemoci,“ říká Králová. „Rizika vzniku nežádoucích účinků u dětí, mladistvých a zdravých dospělých nejsou zanedbatelná a u tohoto očkování nepřevažuje výhoda nad rizikem. Byla bych ráda, kdyby i naše orgány zaujaly stejný postoj a upustily od třetí a dalších dávek u dětí, dospívajících a zdravých dospělých.“


Poznámky:

 1. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem?fbclid=IwAR0Gc6BqvRtnuQ1fWPvxAft7cq8RxoBWyBnp6-T8sFiPO3pHYdcbTmFplFU
 2. Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2 | NEJM
 3. The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. – The New York Times (nytimes.com)
 4. Report: CDC Not Publishing Large Amounts of COVID-19 Data (webmd.com)
 5.  Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial | The BMJ
 6. Public health measures for covid-19 | The BMJ
 7. Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ
 8. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents | NEJM
 9. A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children and Young Adults – Full Text View – ClinicalTrials.gov
 10. Chilling Pandemic Data from the Insurance Industry (substack.com)
 11. OneAmerica Life Insurance CEO Scott Davison Explains to The Indiana Chamber of Commerce What His…. – YouTube
 12. https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/404548/tragicka-zprava-boris-sadecky-24-po-srdecnim-kolapsu-zemrel.html
 13. 1111 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 732 Dead, After COVID Injection – Real Science (goodsciencing.com)
 14. Doctors baffled by Sudden Adult Death Syndrome (SADS) in healthy young people – Euro Weekly News
 15. Doctors trying to determine why many young people are suddenly dying | Daily Mail Online
 16. Autopsy Histopathologic Cardiac Findings in Two Adolescents Following the Second COVID-19 Vaccine Dose | Archives of Pathology & Laboratory Medicine (allenpress.com)
 17. https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(22)00282-7/fulltext
 18. https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z